Skrudalienas pagasta bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000270

Adrese:

Miera iela 12, Skrudaliena, Skrudalienas pag., Daugavpils nov., LV-5470

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 28337900 @
Pagasta padomē 65439430 @
Informācija internetvietnēs:
Veids WWW adrese
Iestādes vietne Skrudalienas pagaste pārvaldes mājaslapa
Iestādes vietne Daugavpils novada pašvaldības mājaslapa
Elektroniskais katalogs Daugavpils novada bibliotēku kopkatalogs
Citas iestādes vietne Latvijas Bibliotēku portāls
Sociālie tīkli Facebook
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Eleonora Griškjāne

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90000074507

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

29.03.1996

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0090

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

13.10.2003

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

677A

Akreditācijas datums:

14.12.2016

Akreditācijas termiņš:

14.12.2021

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1956

Darbība:

Bibliotēkas darbība saistīta ar iedzīvotāju informacionālo apkolpošanu, kultūras un izklaides iespēju piedāvājumu pagasta iedzīvotājiem. Bibliotēka strādā un ari turpmāk attīstīsies vairākos virzienos – lietotāju apmācība un izglītošana, informācijas resursu un krājuma veidošana, pakalpojumu pilnveide un uzlabošana, novadpētnieciskais darbs, digitalizācija, kultūras pasākumi un izstādes.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Otrdiena 10:00 17:00
Trešdiena 10:00 17:00
Ceturtdiena 10:00 17:00
Piektdiena 10:00 17:00
Sestdiena 10:00 14:00
Papildu informācija:

Pusdienu pārtraukums 13:00-13:30 Metodiskā diena-trešdiena, pēc vajadzībām

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
Abonētās datubāzes Jaunieguvumu apskats Uzziņas, konsultācijas Starpbibliotēku abonements Ekskursijas Apmācības un konsultācijas Datori un internets Bezmaksas piekļuve abonētajām datu bāzēm internetā - Letonika, Lursoft Apskats par jaunākajām grāmatām un citiem materiāliem Konsultācijas par bibliotēku un tās izmantošanas iespējām, tematisku un fotogrāfisku uzziņu izpilde Iespieddarbus, kuri nav Skrudalienas bibliotēkas krājumā, var pasūtīt, izmantojot starpbibliotēku abonementu (SBA) Ekskursijas pa bibliotēku Bezmaksas apmācības darbam ar pilntekst un bibliogrāfiskām d/b un konsultācijas darbam ar datoru un internetu Datoru ar interneta pieslēgumu un bezvadu bezmaksas izmantošana
Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1939

Teritorijas kopējā platība (m2):

1600

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

87

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

8

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2018.gadā:

164

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

41

Pārējie:

123

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

1434

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

1110

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

324

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

6344

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

994

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 1397
Seriālizdevumi 4947
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 451

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 218
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 92
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 126

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

324

Izslēgto dokumentu kopskaits:

280

Krājumu kopskaits 2018.gada beigās:

3119

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 132 148 2798
Seriālizdevumi 192 132 319
Audiovizuālie resursi 2
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 40 6 1700

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2018.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 5
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 4
Bezmaksas Wi-Fi:

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2
Printeru kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1

Bibliotēkas vietne

Pamatinformācija bibliotēkas vietnē pieejama:

Latviešu valoda
Krievu valoda

Digitalizācija

Digitalizēto objektu skaits:
Digitalizēts Perioda sākumā Atskaites gada laikā Perioda beigās
Teksta dokumenti 0 0 0