Skrudalienas pagasta bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000270

Adrese:

Miera iela 12, Skrudaliena, Skrudalienas pag., Daugavpils nov., LV-5470

Darbojās 2019.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 28337900 @
Pagasta padomē 65439430 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Iestādes vietne Skrudalienas pagaste pārvaldes mājaslapa
Citas iestādes vietne Daugavpils novada pašvaldības mājaslapa
Elektroniskais katalogs Daugavpils novada bibliotēku kopkatalogs
Sociālie tīkli Facebook
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Eleonora Griškjāne

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90000074507

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

29.03.1996

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0090

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

13.10.2003

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

677A

Akreditācijas datums:

14.12.2016

Akreditācijas termiņš:

14.12.2021

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1956

Sākums:

Skrudalienas pagasta bibliotēka tika izveidota 1956 gada pirmajā ceturksnī.

Darbība:

Bibliotēkas darbība saistīta ar iedzīvotāju informacionālo apkolpošanu, kultūras un izklaides iespēju piedāvājumu pagasta iedzīvotājiem. Bibliotēka strādā un ari turpmāk attīstīsies vairākos virzienos – lietotāju apmācība un izglītošana, informācijas resursu un krājuma veidošana, pakalpojumu pilnveide un uzlabošana, novadpētnieciskais darbs, digitalizācija, kultūras pasākumi un izstādes.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Otrdiena 11:00 17:00
Trešdiena 8:00 17:00
Ceturtdiena 11:00 17:00
Piektdiena 11:00 17:00
Sestdiena 9:00 14:00
Papildu informācija:

Pusdienu pārtraukums 12:00-12:30 Metodiskā diena-trešdiena, pēc vajadzībām

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Abonētās datubāzes Bezmaksas piekļuve abonētajām datu bāzēm internetā - Letonika, Lursoft.
2. Datori un internets Datoru ar interneta pieslēgumu un bezvadu interneta bezmaksas izmantošana
3. Starpbibliotēku abonements Iespieddarbus, kuri nav Skrudalienas pagasta bibliotēkas krājumā, var pasūtīt, izmantojot starpbibliotēku abonementu (SBA)
4. Uzziņas, konsultācijas un apmācības Konsultācijas par bibliotēku un tās izmantošanas iespējām, tematisku un faktogrāfisku uzziņu izpilde, individuālas un grupu apmācības e-pakalpojumu izmantošanā
5. Bibliotēkas krājuma izmantošana un materiālu izsniegšana lasīšānai mājās Grāmatu, žurnālu, laikrakstu un citu dokumentu izsniegšana lasīšanai mājās
6. Bibliotēkas, lasīšanu un literatūru popularizējošie pasākumi Izstādes, lekcijas, konsultācijas, bibliotekārās stundas, tematiski pasākumi un tml.
Informācija par pakalpojumiem iestādes tīmekļvietnē:
Pārskata periods
2019
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Teritorijas kopējā platība (m2):

1600

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

87

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

8

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2019.gadā:

168

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

44

Pārējie:

124

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

1313

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

1056

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

257

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

6489

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

813

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 1536
Seriālizdevumi 4953
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 324

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 127
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 58
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 69

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

480

Izslēgto dokumentu kopskaits:

388

Krājumu kopskaits 2019.gada beigās:

3211

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 156 213 2741
Seriālizdevumi 324 173 470
Audiovizuālie resursi 2 0
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 35 65 1670

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2019.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 5
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 4
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2

Bibliotēkas tīmekļvietne

Pamatinformācija bibliotēkas tīmekļvietnē pieejama:

Latviešu valoda
Krievu valoda

Tīmekļvietnes automātiskās tulkošanas iespēja:

Google

Reproducēšanas iekārtas

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1

Digitalizācija

Digitalizēto objektu skaits:
Digitalizēts Līdz gada sākumam Atskaites gada laikā Gada beigās (kopā)
Teksta dokumenti 0 0 0