Skaistkalnes pagasta Skaistkalnes bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000199

Adrese:

Skolas iela 1, Skaistkalne, Skaistkalnes pag., Vecumnieku nov., LV-3924

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 63933318 @
Informācija internetvietnēs:
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Daiga Jakuška

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90009115957

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

06.07.2009

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1429

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

26.05.2004

Iestādes piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

188A

Akreditācijas datums:

26.09.2013

Akreditācijas termiņš:

26.09.2018

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1910

Darbība:

Skaistkalnes pagasta bibliotēka ir kultūras, izglītības un informācijas centrs visiem pagasta iedzīvotājiem. Bibliotēka rūpējas par kultūras mantojuma saglabāšanu un nodrošina esošas informācijas pieejamību un izmantošanu.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 09:00 16:00
Otrdiena 10:00 17:00
Trešdiena 09:00 14:00
Ceturtdiena 11:00 18:00
Piektdiena 09:00 16:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
1. Datori un internets Datoru ar interneta pieslēgumu un bezvadu interneta izmantošana
2. Kopēšana un datorizdruka Kopēšana, drukāšana
3. Periodiskie izdevumi Avīzes un žurnāli u.c. izdevumi
4. Uzziņas, konsultācijas Konsultācijas par bibliotēku un tās piedāvātiem pakalojumiem
5. SBA Starpbibliotēku abonements
6. Ekskursijas Ekskursijas pa bibliotēku
7. Izstādes un pasākumi Dažāda satura izstāžu un pasākumu organizēšana
6. Grāmatas un elektroniskie materiāli izsniegšana uz mājām
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts Cena
1. Drukāšana, drukāšana Melnbalta A4 1 lappuse Krāsaina A4 1 lappuse 0.10 EUR + PVN 0.20 EUR + PVN
2. Faksa nosūtīšana 1 lappuse 0.36 EUR + PVN
Informācija par pakalpojumiem iestādes internetvietnē:
Pārskata periods
2017
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1920

Teritorijas kopējā platība (m2):

10000

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

120

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

18

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2017.gadā:

464

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

204

Pārējie:

260

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

4707

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

3356

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

1351

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

10625

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

716

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 4147
Seriālizdevumi 6384
Audiovizuālie resursi 8
Elektroniskie resursi 86
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 541

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 27
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 17
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 10

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

387

Izslēgto dokumentu kopskaits:

71

Krājumu kopskaits 2017.gada beigās:

8524

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Perioda sākumā Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 265 71 7987
Seriālizdevumi 120 480
Audiovizuālie resursi 1 55
Pārējie dokumenti 1 1
Elektroniskie resursi 1
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Perioda sākumā Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 89 17 990

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2017.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 10
Darbiniekiem 3
Lasītājiem 7
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2
Printeru kopskaits:

2

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1

Bibliotēkas darba kvalitāte

Izstāžu kopskaits 2017.gadā:

21

Tematiskie pasākumi:

12