Skaistkalnes pagasta Skaistkalnes bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000199

Adrese:

Skolas iela 1, Skaistkalne, Skaistkalnes pag., Vecumnieku nov., LV-3924

Darbojās 2019.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 63933318 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Daiga Jakuška

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90009115957

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

06.07.2009

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1429

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

26.05.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

188B

Akreditācijas datums:

29.08.2018

Akreditācijas termiņš:

29.08.2023

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1910

Darbība:

Skaistkalnes pagasta bibliotēka ir kultūras, izglītības un informācijas centrs visiem pagasta iedzīvotājiem. Bibliotēka rūpējas par kultūras mantojuma saglabāšanu un nodrošina esošas informācijas pieejamību un izmantošanu.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 09:00 16:00
Otrdiena 10:00 17:00
Trešdiena 09:00 14:00
Ceturtdiena 11:00 18:00
Piektdiena 09:00 16:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Datori un internets Datoru ar interneta pieslēgumu un bezvadu interneta izmantošana
2. Kopēšana un datorizdruka Kopēšana, drukāšana
3. Periodiskie izdevumi Avīzes un žurnāli u.c. izdevumi
4. Uzziņas, konsultācijas Konsultācijas par bibliotēku un tās piedāvātiem pakalojumiem
5. SBA Starpbibliotēku abonements
6. Ekskursijas Ekskursijas pa bibliotēku
7. Izstādes un pasākumi Dažāda satura izstāžu un pasākumu organizēšana
6. Grāmatas un elektroniskie materiāli Izsniegšana uz mājām
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība .
1. Drukāšana Melnbalta A4 1 lappuse - 0.10 EUR +PVN
2. Drukāšana Krāsaina A4 1 lappuse - 0.20 EUR +PVN
3. Faksa nosūtīšana 1 lappuse - 0.36 EUR +PVN
Informācija par pakalpojumiem iestādes tīmekļvietnē:
Pārskata periods
2019
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Teritorijas kopējā platība (m2):

120

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

120

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

18

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2019.gadā:

492

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

199

Pārējie:

293

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

6548

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

4899

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

1649

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

9517

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

1061

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 3766
Seriālizdevumi 5740
Audiovizuālie resursi 11
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 683

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 33
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 26
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 7

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

931

Izslēgto dokumentu kopskaits:

494

Krājumu kopskaits 2019.gada beigās:

8859

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 231 373 7738
Seriālizdevumi 700 121 1059
Audiovizuālie resursi 59
Pārējie dokumenti 2
Elektroniskie resursi 1
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 48 36 1051

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2019.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 8
Darbiniekiem 3
Lasītājiem 5
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2

Reproducēšanas iekārtas

Printeru kopskaits:

2

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1