Sarkaņu pagasta Biksēres bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000580

Adrese:

Biksēre, Biksēre, Sarkaņu pag., Madonas nov., LV-4870

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 22021466 @
Bibliotēkā @
Pagasta padomē 64860876
Informācija internetvietnēs:
Veids WWW adrese
Citas iestādes vietne Madonas novada bibliotēka
Elektroniskais katalogs Madonas reģiona bibliotēku elektroniskais kopkatalogs
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Didzis Akmentiņš

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90009619667

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

02.09.2011

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1321

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

14.05.2004

Iestādes piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

161A

Akreditācijas datums:

26.09.2013

Akreditācijas termiņš:

26.09.2019

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1947

Sākums:

Bibliotēka dibināta 1947. gadā kā ciema bibliotēka Aizkujā. Ziņas atrastas pēc pirmajām inventāra grāmatām, nosaukums ir bijis Cesvaines rajona Aizkujas ciema bibliotēka. 1961. gadā Aizkujas ciemu pievienoja kolhozam „Sarkanais stars” un Aizkujas bibliotēku pārcēla uz Biksēres muižas māju, kurā ierīkoja kolhoza kantori. Bibliotēka atrodas kultūrvēsturiskā vietā – senās muižas ēkā, kura uzcelta uz nodegušās 16. gadsimtā celtās muižas pamatiem. Pirmo reizi rakstos minēta 1583. gadā, kad ķeizars Stefans kārtīs to zaudēja ritmeistaram Henriham Ramelam. Arī šī muiža tiek pirkta, pārdota un nospēlēta kārtīs, līdz 1816. gadā tā nonāca Magnusu īpašumā. Sarkaņu pagasta Biksēres bibliotēkas apkalpojamā teritorija sastāv no apdzīvotām vietām, senām muižām Patkulē un Aizkujā. Apmēram 10 km no Biksēres atrodas Aizkujas dabas liegums, kurš izveidots 2004. gadā. No 1970. gada tur atradās lasītāju apkalpošanas punkts. Uz turieni tika vesti žurnāli un grāmatas lasītājiem. Līdz 2004. 14. maijam bibliotēkas nosaukums bija Aizkujas bibliotēka. Pēc apmeklētāju ieteikuma tika mainīts nosaukums - Biksēres bibliotēka.

Darbība:

Biksēres bibliotēka ir kultūras, izglītības, informācijas un sabiedriskās saskarsmes centrs. Tās funkcijas: grāmatu, preses un uzziņu izsniegšana, publiskā interneta pieejamība, datorpakalpojumi.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 08:00 17:00
Otrdiena 08:00 18:00
Trešdiena 08:00 12:00
Ceturtdiena 08:00 17:00
Piektdiena 08:00 16:00
Papildu informācija:

Pārtraukums 12:00 līdz 13:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
Abonētās datu bāzes Bezmaksas piekļuve datu bāzēm internetā - Letonika, Lursoft.
Apmācības un konsultācijas Bezmaksas apmācības un konsultācijas darbam ar datoru un internetu.
Datori un internets Datoru, interneta pieslēgumu un bezvadu interneta bezmaksas izmantošana.
Ekskursijas Ekskursijas pa bibliotēku.
Uzziņas un konsultācijas Konsultācijas par bibliotēku, sniegtas uzziņas, informācija par grāmatām, par nozaru literatūru un novadpētniecību. Tiek sniegta informācija par bibliotēkas izmantošanas iespējām.
Grāmatu un periodikas izsniegšana Grāmatu un periodikas izsniegšana lasīšanai uz vietas, vai nešanai uz mājām.
Rezervēšana Lasītājam tiek dota iespēja rezervēt sev tīkamu grāmatu vai žurnālu.
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts Cena
1 Iespieddarbu un citu dokumentu kopēšana un izdruka no bibliotēkas krājumiem A4 formāts, 1 lapa, melnbalta 0.07 Euro
2 Iespieddarbu un citu dokumentu kopēšana un izdruka no bibliotēkas krājumiem A4 formāts, 1 lapa, krāsaina 0.28 Euro
3 Iespieddarbu un citu dokumentu kopēšana un izdruka no klienta materiāliem A4 formāts, 1 lapa, melnbalta 0.08 Euro
4 Iespieddarbu un citu dokumentu kopēšana un izdruka no klienta materiāliem A4 formāts, 1 lapa, krāsaina 0.34 Euro
5 Iespieddarbu un citu dokumentu kopēšana un izdruka no bibliotēkas krājumiem A3 formāts, 1 lapa, melnbalta 0.11 Euro
6 iIespieddarbu un citu dokumentu kopēšana un izdruka no no klienta materiāliem A3 formāts, 1 lapa, krāsaina lapa 0.13 Euro
7 Kopija, izdruka no bibliotēkas krājumiem A3 formāts krāsains. Lappuses aizpildījums lidz 25% 1 dokuments 0.57 Euro
8 iKopija, izdruka no bibliotēkas krājumiem A3 formāts krāsains. Lappuses aizpildījums lidz 25% - 100% 1 dokuments 1.00 Euro
9 Informācijas ieskenēšana no bibliotēkas krājumiem 1 dokuments 0.14 Euro
10 Informācijas ieskenēšana no klienta materiāliem 1 dokuments 0.17 Euro
11 Informācijas elektroniskā piegāde 1 dokuments 0.14 Euro
12 dokumenta sastādīšana pēc pieprasījuma 1 dokuments 0.71 Euro
Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1847

Teritorijas kopējā platība (m2):

784

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

40

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

12

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2018.gadā:

188

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

20

Pārējie:

168

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

2748

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

2623

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

125

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

8277

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

169

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 2724
Seriālizdevumi 5553
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 92

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 68
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 24
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 44

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

1027

Izslēgto dokumentu kopskaits:

469

Krājumu kopskaits 2018.gada beigās:

5646

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 487 289 4518
Seriālizdevumi 540 180 1122
Audiovizuālie resursi 5
Attēlizdevumi 1
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 27 2 122

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2018.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 8
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 7
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2
Printeru kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

2