Sarkaņu pagasta Biksēres bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000580

Adrese:

"Biksēre", Biksēre, Sarkaņu pag., Madonas nov., LV-4870

Darbojās 2022.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 22021466 @
Bibliotēkā @
Pagasta pārvaldē 64860876
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Citas iestādes vietne Madonas novada bibliotēka
Elektroniskais katalogs Madonas reģiona bibliotēku elektroniskais kopkatalogs
Citas iestādes vietne Madonas novada pašvaldība
Sociālie tīkli Facebook
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Didzis Akmentiņš

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90009619667

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

02.09.2011

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1321

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

14.05.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

161B

Akreditācijas datums:

17.09.2019

Akreditācijas termiņš:

17.09.2024

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1947

Sākums:

Bibliotēka dibināta 1947. gadā kā ciema bibliotēka Aizkujā. Ziņas atrastas pēc pirmajām inventāra grāmatām, nosaukums ir bijis Cesvaines rajona Aizkujas ciema bibliotēka. 1961. gadā Aizkujas ciemu pievienoja kolhozam „Sarkanais stars” un Aizkujas bibliotēku pārcēla uz Biksēres muižas māju, kurā ierīkoja kolhoza kantori.

Darbība:

Biksēres bibliotēka ir kultūras, izglītības, informācijas un sabiedriskās saskarsmes centrs. Tās funkcijas: grāmatu, preses un uzziņu izsniegšana, publiskā interneta pieejamība, datorpakalpojumi.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 08:00 17:00
Otrdiena 08:00 18:00
Trešdiena 08:00 12:00
Ceturtdiena 08:00 17:00
Piektdiena 08:00 16:00
Papildu informācija:

Pārtraukums 12:00 līdz 13:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Abonētās datu bāzes Bezmaksas piekļuve datu bāzēm internetā - Letonika, Lursoft laikrakstu datu bāze
2. Apmācības un konsultācijas Bezmaksas apmācības un konsultācijas darbam ar datoru un internetu
3. Datori un internets Datoru, interneta pieslēgumu un bezvadu interneta bezmaksas izmantošana
4. Ekskursijas Ekskursijas pa bibliotēku
5. Uzziņas un konsultācijas Konsultācijas par bibliotēku, sniegtas uzziņas, informācija par grāmatām, par nozaru literatūru un novadpētniecību. Tiek sniegta informācija par bibliotēkas izmantošanas iespējām.
6. Grāmatu un periodikas izsniegšana Grāmatu un periodikas izsniegšana lasīšanai uz vietas vai nešanai uz mājām
7. Rezervēšana, pagarināšana Lasītājam tiek dota iespēja rezervēt sev nepieciešamo grāmatu vai žurnālu attālināti elektroniskajā katalogā, zvanot vai rakstot e-pastā.
8. Informācijas ieskenēšana no bibliotēkas un klienta krājumiem Ieskenēts dokuments pēc klienta pieprasījuma
9. Informācijas elektroniskā piegāde Dokuments nosūtīts elektroniski
10. Dokumenta sastādīšana pēc pieprasījuma Dokuments sastādīts pēc klienta pieprasījuma
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Iespieddarbu un citu dokumentu kopēšana un izdruka no bibliotēkas krājumiem
1.1. A4 - Melnbalts 1 lapa - 0.09 Euro; Abas puses - 0.18 Euro
1.2. A4 - Krāsains 1 lapa - 0.25 Euro; Abas puses - 0,50 Euro
1.3. A3 - Melnbalts 1 lapa - 0.18 Euro; Abas puses - 0.36 Euro
2. Iespieddarbu un citu dokumentu kopēšana un izdruka no no klienta materiāliem (ar PVN 21%)
2.1. A4 - Melnbalts 1 lapa - 0.11 Euro; Abas puses - 0.22 Euro
2.2. A4 - Krāsains 1 lapa - 0.30 Euro; Abas puses - 0.60 Euro
2.3. A3 - Melnbalts 1 lapa- 0.22 Euro; Abas puses - 0.42 Euro
3. Kopija, izdruka no bibliotēkas krājumiem
3.1. A3 - Krāsains Lappuses aizpildījums lidz 25% - 0.50 Euro; Abas puses - 1.00 Euro
3.2. A3 - Krāsains Lappuses aizpildījums 25-100% - 1.00 Euro; Abas puses - 2.00 Euro
3.3. Attēla un teksta skenēšana 1 lapa - 0.09 Euro Abas puses - 0,18 Euro
3.4. Attēla un teksta skenēšana no klienta materiāliem (ar PVN 21%) 1 lapa - 0.11 Euro Abas puses - 0,22 Euro
4. Kopija, izdruka no klienta materiāliem (ar PVN 21%)
4.1. A3 - Krāsains Lappuses aizpildījums lidz 25% - 0.60 Euro; Abas puses - 1.21 Euro
4.2. A3 - Krāsains Lappuses aizpildījums 25-100% - 1.21 Euro; Abas puses - 2.42 Euro
5. Starpbibliotēku abonements (SBA) Iespieddarbus, kuri nav Biksēres bibliotēkas krājumā, iespēja pasūtīt, izmantojot SBA. Pasta izdevumi iespieddarbu nosūtīšanai.
Pārskata periods
2022
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Teritorijas kopējā platība (m2):

784

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

40

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

12

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2022.gadā:

167

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

13

Pārējie:

154

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

1923

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

1851

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

72

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

4665

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

176

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 2242
Seriālizdevumi 2423
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Skaits
Bērnu un jauniešu grāmatas 315

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 108
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 29
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 79

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

533

Izslēgto dokumentu kopskaits:

394

Dokumentu kopskaits krājumā 2022.gada beigās:

6301

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 299 152 5180
Seriālizdevumi 234 242 1110
Audiovizuālie resursi 7
Attēlizdevumi 3
Pārējie dokumenti u.c. krājuma vienības 1
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu un jauniešu grāmatas 41 217

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2022.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 2
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 1
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Reproducēšanas iekārtas

Printeru kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1