Saldus novada pašvaldības iestāde Saldus pilsētas bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000719

Adrese:

Tūristu iela 3, Saldus, Saldus nov., LV-3801

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 63824900 26163684 @ 63807143
Bibliotēkā 63807144 25479837
Informācija internetvietnēs:
Veids WWW adrese
Bibliotēkas vietne Saldus pilsētas bibliotēkas mājas lapa
Elektroniskais katalogs Saldus un Brocēnu novadu bibliotēku kopkatalogs
Sociālie tīkli Facebook
Sociālie tīkli Draugiem.lv
Sociālie tīkli Twiter
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Aija Mežiņa

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90009114646

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

20.07.2009

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0016

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

17.05.2007

Iestādes piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

255B

Akreditācijas datums:

02.10.2018

Akreditācijas termiņš:

01.10.2023

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1925

Sākums:

Saldus novada pašvaldības iestāde ”SALDUS PILSĒTAS BIBLIOTĒKA” ir 1925.gadā Saldū dibinātās pilsētas domes bezmaksas bibliotēkas – lasītavas vēsturiskā mantiniece.

Darbība:

Saldus novada pašvaldības iestāde „SALDUS PILSĒTAS BIBLIOTĒKA” ir publiska kultūras, izglītības un informācijas iestāde, kas sniedz iedzīvotājiem bibliotekāros un bibliogrāfiskos pakalpojumus, kura nodrošina Latvijas un pasaules tautu kultūras mantojuma – iespieddarbu, elektronisko izdevumu, rokrakstu un citu dokumentu uzkrāšanu, sistematizēšanu, kataloģizēšanu, bibliografēšanu un saglabāšanu, kā arī nodrošina informācijas publisku pieejamību un tās izmantošanu. Saldus novada pašvaldības iestāde „SALDUS PILSĒTAS BIBLIOTĒKA” veic reģiona galvenās bibliotēkas funkcijas Saldus un Brocēnu novados.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 10:00 18:00
Otrdiena 10:00 18:00
Trešdiena 10:00 18:00
Ceturtdiena 10:00 18:00
Piektdiena 10:00 18:00
Sestdiena 10:00 16:00
Papildu informācija:

Katra mēneša pēdējā trešdiena - metodiskā dienā - bibliotēka apmeklētājiem slēgta. Vasaras periodā (01.06.-31.08.) sestdienās - slēgta.

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
Abonementa pakalpojumi Bibliotēkas krājumā esošo iespieddarbu un citu dokumentu saņemšana līdzņemšanai.
Lasītavas pakalpojumi Iespieddarbu un citu dokumentu izmantošana bibliotēkā uz vietas. Jaunākās preses lasīšana uz vietas. Bibliotēkā pieejamās datu bāzes un konsultācijas to izmantošanā. Novadpētniecības materiāli.
Interneta pakalpojumi Bezmaksas interneta pieeja, izmantojot bibliotēkā esošos datorus, kā arī bezvadu internets.
Abonētās datu bāzes Bibliotēka piedāvā piekļuvi linformācijai no datu bāzēm: letonika.lv, Lursoft laikrakstu bibliotēka, Britannica Public Library Edition un Heinonline.
Pasākumi un izstādes Bibliotēkas organizēto pasākumu apmeklējumi un izvietoto izstāžu apskate bez maksas.
Attālināto lietotāju apkalpošana Autorizēto lietotāju apkalpošana: grāmatu pasūtīšana, rezervēšana, termiņu pagarināšana internetā.
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts Cena
1 Kopēšanas pakalpojumi A4 formāta lapas viena puse (melnbalta) A4 formāta lapas abas puses (melnbalta) A4 formāta lapas viena puse (krāsaina) A4 formāta lapas abas puses (krāsainas) A3 formāta lapas viena puse (melnbalta) A3 formāta lapas abas puses (melnbalta) A3 formāta lapas viena puse (krāsainā) 0.15 0.21 0.30 0.48 0.18 0.24 0.48
2 Datorizdrukas A4 formāta melnbalts (lapas viena puse) A4 formāta melnbalts (lapas abas puses) A4 formāta krāsains (lapas viena puse) A4 formāta krāsains (lapas abas puses) A3 formāta melnbalta (lapas viena puse) A3 formāta krāsaina (lapas viena puse) 0.16 0.21 0.30 0.48 0.18 0.48
3 Dokumentu iesiešana Brošēšana ar spirāli (no 1-65 lp.) Brošēšana ar spirāli (no 66 -125 lp.) Termiskā iesiešana (līdz 80 lp.) Termiskā iesiešana (no 81 līdz 120 lp.) Termiskā iesiešana (no 121 līdz 160 lp.) Termiskā iesiešana (no 161 līdz 230 lp.) Termiskā iesiešana cietos vākos 1.72 2.48 2.30 2.93 3.56 4.14 9.15
4 Telpu noma Konferenču zāle (EUR/h) Kafijas telpa (EUR/h) Mācību klase (EUR/h) 30.25 12.10 12.10
Informācija par pakalpojumiem iestādes internetvietnē:
Pārskata periods
2017
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Juridisko personu īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

2006

Teritorijas kopējā platība (m2):

1993,6

Papildu informācija par infrastruktūru:

Bibliotēka atrodas ēkas trešajā stāvā.

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

1786,9

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

122

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2017.gadā:

3898

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

1309

Pārējie:

2589

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

46895

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

31909

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

14986

Virtuālais apmeklējums:

139603

Sociālo tīklu apmeklējums:

154761

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

119412

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

38695

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 82567
Seriālizdevumi 21349
Audiovizuālie resursi 705
Kartogrāfiskie materiāli 27
Nošizdevumi 49
Attēlizdevumi 4228
Nepublicētie dokumenti 10
Pārējie dokumenti 10477
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 27901

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 1636
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 76
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 1560

Digitalizācija pēc pieprasījuma

Elektroniski nosūtīto vienību kopskaits:

505

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

2917

Izslēgto dokumentu kopskaits:

4891

Krājumu kopskaits 2017.gada beigās:

79053

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Perioda sākumā Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 69087 1483 3648 66922
Seriālizdevumi 10309 1353 1201 10461
Audiovizuālie resursi 767 7 10 764
Kartogrāfiskie materiāli 19 4 15
Nošizdevumi 18 3 21
Attēlizdevumi 757 61 26 792
Nepublicētie dokumenti 57 10 67
Pārējie dokumenti 11 2 9
Braila raksta dokumenti 2 2
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Perioda sākumā Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 14739 533 282 14990

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2017.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 41
Darbiniekiem 22
Lasītājiem 19
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

4

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2
Pašu veidotās 2
Printeru kopskaits:

5

Skeneru kopskaits:

3

Kopējamo iekārtu kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

3

Bibliotēkas vietne

Pamatinformācija bibliotēkas vietnē pieejama:

Latviešu valoda

Bibliotēkas darba kvalitāte

Izstāžu kopskaits 2017.gadā:

301

Tematiskie pasākumi:

152

Projektizstrāde:

2