Saldus novada pašvaldības iestāde Saldus pilsētas bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000719

Adrese:

Tūristu iela 3, Saldus, Saldus nov., LV-3801

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 63824900 26163684 @ 63807143
Bibliotēkā 63807144 25479837
Informācija internetvietnēs:
Veids WWW adrese
Bibliotēkas vietne Saldus pilsētas bibliotēkas mājas lapa
Elektroniskais katalogs Saldus un Brocēnu novadu bibliotēku kopkatalogs
Sociālie tīkli Facebook
Sociālie tīkli Draugiem.lv
Sociālie tīkli Twiter
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Aija Mežiņa

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90009114646

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

20.07.2009

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0016

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

17.05.2007

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

255B

Akreditācijas datums:

02.10.2018

Akreditācijas termiņš:

01.10.2023

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1925

Sākums:

Saldus novada pašvaldības iestāde ”SALDUS PILSĒTAS BIBLIOTĒKA” ir 1925.gadā Saldū dibinātās pilsētas domes bezmaksas bibliotēkas – lasītavas vēsturiskā mantiniece.

Darbība:

Saldus novada pašvaldības iestāde „SALDUS PILSĒTAS BIBLIOTĒKA” ir publiska kultūras, izglītības un informācijas iestāde, kas sniedz iedzīvotājiem bibliotekāros un bibliogrāfiskos pakalpojumus, kura nodrošina Latvijas un pasaules tautu kultūras mantojuma – iespieddarbu, elektronisko izdevumu, rokrakstu un citu dokumentu uzkrāšanu, sistematizēšanu, kataloģizēšanu, bibliografēšanu un saglabāšanu, kā arī nodrošina informācijas publisku pieejamību un tās izmantošanu. Saldus novada pašvaldības iestāde „SALDUS PILSĒTAS BIBLIOTĒKA” veic reģiona galvenās bibliotēkas funkcijas Saldus un Brocēnu novados.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 10:00 18:00
Otrdiena 10:00 18:00
Trešdiena 10:00 18:00
Ceturtdiena 10:00 18:00
Piektdiena 10:00 18:00
Sestdiena 10:00 16:00
Papildu informācija:

Katra mēneša pēdējā trešdiena - metodiskā dienā - bibliotēka apmeklētājiem slēgta. Vasaras periodā (01.06.-31.08.) sestdienās - slēgta.

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
Abonementa pakalpojumi Bibliotēkas krājumā esošo iespieddarbu un citu dokumentu saņemšana līdzņemšanai.
Lasītavas pakalpojumi Iespieddarbu un citu dokumentu izmantošana bibliotēkā uz vietas. Jaunākās preses lasīšana uz vietas. Bibliotēkā pieejamās datu bāzes un konsultācijas to izmantošanā. Novadpētniecības materiāli.
Interneta pakalpojumi Bezmaksas interneta pieeja, izmantojot bibliotēkā esošos datorus, kā arī bezvadu internets.
Abonētās datu bāzes Bibliotēka piedāvā piekļuvi linformācijai no datu bāzēm: letonika.lv, Lursoft laikrakstu bibliotēka, Britannica Public Library Edition un Heinonline.
Pasākumi un izstādes Bibliotēkas organizēto pasākumu apmeklējumi un izvietoto izstāžu apskate bez maksas.
Attālināto lietotāju apkalpošana Autorizēto lietotāju apkalpošana: grāmatu pasūtīšana, rezervēšana, termiņu pagarināšana internetā.
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts Cena
1 Kopēšanas pakalpojumi A4 formāta lapas viena puse (melnbalta) A4 formāta lapas abas puses (melnbalta) A4 formāta lapas viena puse (krāsaina) A4 formāta lapas abas puses (krāsainas) A3 formāta lapas viena puse (melnbalta) A3 formāta lapas abas puses (melnbalta) A3 formāta lapas viena puse (krāsainā) 0.15 0.21 0.30 0.48 0.18 0.24 0.48
2 Datorizdrukas A4 formāta melnbalts (lapas viena puse) A4 formāta melnbalts (lapas abas puses) A4 formāta krāsains (lapas viena puse) A4 formāta krāsains (lapas abas puses) A3 formāta melnbalta (lapas viena puse) A3 formāta krāsaina (lapas viena puse) 0.16 0.21 0.30 0.48 0.18 0.48
3 Dokumentu iesiešana Brošēšana ar spirāli (no 1-65 lp.) Brošēšana ar spirāli (no 66 -125 lp.) Termiskā iesiešana (līdz 80 lp.) Termiskā iesiešana (no 81 līdz 120 lp.) Termiskā iesiešana (no 121 līdz 160 lp.) Termiskā iesiešana (no 161 līdz 230 lp.) Termiskā iesiešana cietos vākos 1.72 2.48 2.30 2.93 3.56 4.14 9.15
4 Telpu noma Konferenču zāle (EUR/h) Kafijas telpa (EUR/h) Mācību klase (EUR/h) 30.25 12.10 12.10
Informācija par pakalpojumiem iestādes internetvietnē:
Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Juridisko personu īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

2006

Teritorijas kopējā platība (m2):

1993,6

Papildu informācija par infrastruktūru:

Bibliotēka atrodas ēkas trešajā stāvā.

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

1786,9

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

122

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2018.gadā:

3737

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

1464

Pārējie:

2273

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

46351

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

32411

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

13940

Virtuālais apmeklējums:

12886

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

97719

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

20902

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 73309
Seriālizdevumi 12175
Audiovizuālie resursi 719
Kartogrāfiskie materiāli 27
Nošizdevumi 67
Attēlizdevumi 3529
Nepublicētie dokumenti 37
Pārējie dokumenti 7856
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 22611

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 1802
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 179
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 1623

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

2650

Izslēgto dokumentu kopskaits:

8337

Krājumu kopskaits 2018.gada beigās:

73366

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 1195 6647 61470
Seriālizdevumi 1265 1668 10058
Audiovizuālie resursi 6 5 765
Kartogrāfiskie materiāli 1 14
Nošizdevumi 2 23
Attēlizdevumi 28 12 808
Nepublicētie dokumenti 1 68
Pārējie dokumenti 153 4 158
Braila raksta dokumenti 2
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 403 399 14994

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2018.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 46
Darbiniekiem 23
Lasītājiem 23
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

5

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 3
Pašu veidotās 2
Printeru kopskaits:

5

Skeneru kopskaits:

3

Kopējamo iekārtu kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

4

Bibliotēkas vietne

Pamatinformācija bibliotēkas vietnē pieejama:

Latviešu valoda

Digitalizācija

Digitālo kolekciju skaits 2018.gada beigās:

1

Digitalizēto objektu skaits:
Digitalizēts Perioda sākumā Atskaites gada laikā Perioda beigās
Attēlizdevumi 200 200
Video ieraksti 1 1
Kopējais digitalizēto ierakstu atskaņošanas laiks:
Digitalizēta hronometrāža Stundas min sec
VIDEO ieraksti - atskaites gada laikā 14 52 0
VIDEO ieraksti - gada beigās (kopā) 14 52 0