Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Vispārējās un profesionālās izglītības iestādes bibliotēka >> Vispārizglītojošo dienas skolas

ISIL kods:

LV-BIB-012957

Adrese:

Liepu iela 5, Kastīre, Rušonas pag., Riebiņu nov., LV-5329

Darbojās 2020.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Skolā 65326451 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Citas iestādes vietne Preiļu izglītības pārvalde
Citas iestādes vietne Latvijas bibliotēku portāls
Citas iestādes vietne Riebiņu novads
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Iveta Casno

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

1812900373

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

10.06.2005

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1893

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

24.05.2006

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

9714

Akreditācijas datums:

25.02.2016

Akreditācijas termiņš:

28.02.2022

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1987

Darbība:

Izglītības un informācijas iestāde

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 10:00 16:00 Izsniedz mācību grāmatas un metodisko literatūru pēc pieprasījuma.

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Literatūras izsniegums Nodrošina mācību procesu ar nepieciešamajām mācību grāmatām, metodisko literatūru un uzziņu literatūru.
2. Uzziņas un konsultācijas Konsultācijas par bibliotēku un tās izmantošanas iespējām, tematisku un faktogrāfisku uzziņu izpilde.
Pārskata periods
2020
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Teritorijas kopējā platība (m2):

22050

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

74

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

15

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2020.gadā:

73

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

58

Pārējie:

15

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

185

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

53

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

132

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

1023

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

634

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 995
Audiovizuālie resursi 28
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Mācību grāmatas 634

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

82

Izslēgto dokumentu kopskaits:

0

Dokumentu kopskaits krājumā 2020.gada beigās:

4085

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 81 3849
Audiovizuālie resursi 1 236
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 70 1786
Bērnu grāmatas 317

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2020.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 1
Darbiniekiem 1
Bezmaksas Wi-Fi: