Riebiņu novada Rušonas bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000624

Adrese:

Aglonas iela 3, Aglonas stacija, Rušonas pag., Riebiņu nov., LV-5329

Darbojās 2020.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 65326101 29447062 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Citas iestādes vietne Preiļu galvenā bibliotēka
Citas iestādes vietne Riebiņu novada dome
Citas iestādes vietne Latvijas bibliotēku portāls
Elektroniskais katalogs Preiļu reģiona bibliotēku elektroniskais kopkatalogs
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Marita Kalvāne

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90001882087

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

01.01.2005

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0182

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

06.12.2005

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

357B

Akreditācijas datums:

22.09.2020

Akreditācijas termiņš:

22.09.2025

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1950

Darbība:

Rušonas bibliotēka ir Riebiņu novada kultūras, izglītības un informācijas iestāde. Veic iespieddarbu, elektronisko izdevumu, dokumentu uzkrāšanu un nodrošina informācijas pieejamību lietotājiem. Bibliotēka aktīvi piedalās informācijas sabiedrības veidošanā, veic mūžizglītību.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 9:00 17:00
Trešdiena 9:00 17:00
Piektdiena 9:00 17:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1 Datori un internets Datoru ar interneta pieslēgumu un bezvadu interneta bezmaksas izmantošana
2 Iespieddarbu un citu dokumentu kopēšana, skenēšana, datorizdruka A4 formāts
3 Apmācības un konsultācijas Bezmaksas apmācības darbam ar tekstu, konsultācijas darbam ar datoru un internetu
4 Letonika, Lursoft laikrakstu bibliotēka Bezmaksas piekļuve abonētajām datu bāzēm
5 Starpbibliotēku abonements Iespieddarbus, kuri nav Rušonas bibliotēkas krājumā, var pasūtīt, izmantojot starpbibliotēku abonementu (SBA)
6 Uzziņas un konsultācijas Konsultācijas par bibliotēku un tās izmantošanas iespējām, tematisku un faktogrāfisku uzziņu izpilde
7 "3td grāmatu bibliotēka" bibliotēkas reģistrētajiem lietotājiem Latviešu un tulkoto autoru darbi tiešsaistē
8 Izdevumu rezervēšanas, nodošanas termiņa pagarināšana Reģistrētajiem lietotājiem
Pārskata periods
2020
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Rušonas bibliotēka Aglonas iela 3, Aglonas stacija, Rušonas pag., Riebiņu nov., LV-5329 Pašvaldības īpašums 1930

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

118

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

10

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2020.gadā:

120

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

22

Pārējie:

98

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

1019

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

867

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

152

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

1441

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

170

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 950
Seriālizdevumi 491
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 207

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 51
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 9
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 42

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

417

Izslēgto dokumentu kopskaits:

131

Dokumentu kopskaits krājumā 2020.gada beigās:

6803

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 170 131 5652
Seriālizdevumi 247 1124
Audiovizuālie resursi 19
Kartogrāfiskie materiāli 1
Pārējie dokumenti 2
Elektroniskais krājums (summa) 5
Citi elektroniskie resursi 5
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 63 28 729

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2020.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 5
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 4
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Reproducēšanas iekārtas

Printeru kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1