Raunas novada Raunas pagasta bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000231

Adrese:

Rīgas iela 2, Rauna, Raunas pag., Raunas nov., LV-4131

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 64177360 @
Informācija internetvietnēs:
Veids WWW adrese
Citas iestādes vietne Raunas novada dome
Citas iestādes vietne Cēsu reģiona pašvaldību un skolu bibliotēku kopkatalogs
Citas iestādes vietne Cēsu Centrālā bibliotēka
Citas iestādes vietne Bibliotēku portāls
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Vija Vaišļa

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90000077715

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

02.04.1996

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0762

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

18.02.2004

Iestādes piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

269A

Akreditācijas datums:

12.09.2014

Akreditācijas termiņš:

12.09.2019

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1923

Darbība:

Raunas pagasta bibliotēka ir pašvaldības kultūras, izglītības un informācijas iestāde, kas veic iespieddarbu, elektronisko izdevumu un citu dokumentu uzkrāšanu, sistematizēšanu un saglabāšanu, kā arī nodrošina informācijas pieejamību un izmantošanu iedzīvotājiem.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 09:00 18:00
Otrdiena 09:00 18:00
Trešdiena 09:00 18:00
Ceturtdiena 09:00 18:00
Piektdiena 09:00 18:00
Sestdiena 09:00 13:00
Papildu informācija:

Brīvdiena - svētdiena pusdienas pārtraukums 13:00- 14:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
apmācības un konsultācijas bezmaksas apmācības darbam ar datoru un internetu
datori un internets datoru un interneta bezmaksas izmantošana
ekskursijas ekskursijas pa bibliotēku
izdevumu rezervēšana, nodošanas termiņa pagarināšana grāmatu un citu izdevumu nodošanas termiņa pagarināšana pa telefonu: 64177360
uzziņas un konsultācijas konsultācijas par bibliotēku, tās izmantošanas iespējām, tematisku uzziņu izpilde
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts Cena
kopēšana A4 lapa 0.08
printēšana A4 lapa melnbalta 0.14
Informācija par pakalpojumiem iestādes internetvietnē:
www vietne
Raunas novada dome
Pārskata periods
2017
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

149

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

23

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2017.gadā:

744

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

214

Pārējie:

530

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

10255

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

6810

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

3445

Virtuālais apmeklējums:

706

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

15716

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

941

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 6314
Seriālizdevumi 9402
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 790

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 27
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 21
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 6

Digitalizācija pēc pieprasījuma

Elektroniski nosūtīto vienību kopskaits:

167

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

736

Izslēgto dokumentu kopskaits:

817

Krājumu kopskaits 2017.gada beigās:

6295

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Perioda sākumā Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 5657 334 254 5737
Seriālizdevumi 706 402 563 545
Audiovizuālie resursi 9 9
Kartogrāfiskie materiāli 2 2
Nošizdevumi 1 1
Attēlizdevumi 1
Sīkiespieddarbi 1
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Perioda sākumā Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 457 259 716

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2017.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 13
Darbiniekiem 2
Lasītājiem 11
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2
Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

2

Bibliotēkas darba kvalitāte

Izstāžu kopskaits 2017.gadā:

86

Tematiskie pasākumi:

57