Preiļu novada Pelēču pagasta Ārdavas bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000620

Adrese:

Māja Nr. 1, Ārdava, Pelēču pag., Preiļu nov., LV-5329

Darbojās 2020.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 27137884 @
Bibliotēkā @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Citas iestādes vietne Preiļu galvenās bibliotēkas mājas lapa
Citas iestādes vietne Preiļu novada domes mājas lapa
Elektroniskais katalogs Preiļu regiona bibliotēku elektroniskais kopkatalogs
Citas iestādes vietne Latvijas Bibliotēku portāls
Sociālie tīkli Bibliotēkas lapa Draugiem.lv
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Sandra Petrova

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90000065487

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

12.11.1996

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1074

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

12.11.2003

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

353B

Akreditācijas datums:

22.09.2020

Akreditācijas termiņš:

22.09.2025

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1950

Sākums:

1950.gads.

Darbība:

Preiļu novada pašvaldības kultūras,izglītības un informācijas iestāde.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Otrdiena 08:00 16:00
Trešdiena 08:00 16:00
Ceturtdiena 08:00 16:00
Piektdiena 08:00 16:00
Sestdiena 09:00 15:00
Papildu informācija:

Pusdienas no 12:30 -13:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1 Datori un internets Datoru ar interneta pieslēgumu bezmaksas izmantošana
2 Starpbibliotēku abonements Grāmatu, kuru nav Ārdavas bibliotēkā, ir iespējams pasūtīt izmantojot (SBA)
3 Uzziņas un konsultācijas Uzziņas par bibliotēku un tās izmantošanas iespējām
4 Apmācības un konsultācijas Bezmaksas konsultācijas darbam ar datoru un internetu.
5 Abonētās datubāzes Letonika, Lursoft Laikrakstu bibliotēka
6 Attālinātais lietotājs Piedāvājam iespēju kļūt par attālināto lietotāju, iegūstot autorizācijas datus.
Pārskata periods
2020
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Pelēču pagasta Ārdavas bibliotēka Ārdava, Pelēču pag. Preiļu nov. Pašvaldības īpašums 2003

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

54

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

10

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2020.gadā:

83

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

32

Pārējie:

51

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

1455

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

1378

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

77

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

1867

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

250

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 843
Seriālizdevumi 809
Pārējie dokumenti 215
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 199

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 127
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 126
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 1

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

433

Izslēgto dokumentu kopskaits:

348

Dokumentu kopskaits krājumā 2020.gada beigās:

3318

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 165 65 2669
Seriālizdevumi 263 283 630
Audiovizuālie resursi 2
Kartogrāfiskie materiāli 1
Pārējie dokumenti 5 12
Elektroniskais krājums (summa) 4
Citi elektroniskie resursi 4
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 58 15 346

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2020.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 4
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 3
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Bibliotēkas tīmekļvietne

Pamatinformācija bibliotēkas tīmekļvietnē pieejama:

Latviešu valoda

Reproducēšanas iekārtas

Printeru kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1