Pļaviņu novada bibliotēkas filiāle Pļaviņu novada bērnu bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000099

Adrese:

Rīgas iela 11A, Pļaviņas, Pļaviņu nov., LV-5120

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
26519888 @
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Gunta Grandāne

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

LV90000043649

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0293

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

02.12.2013

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

425A

Akreditācijas datums:

15.10.2014

Akreditācijas termiņš:

14.10.2019

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1952

Sākums:

Pļaviņu novada bibliotēkas filiāle Pļaviņu bērnu bibliotēka dibināta 1952. gadā. Gadu gaitā mainījušies bibliotēkas nosaukumi, atrašanās vietas. No 2002. gada bērnu bibliotēka atrodas Pļaviņās, Rīgas ielā 11a, pirmsskolas izglītības iestādes "Bērziņš" otrajā stāvā. Bibliotēku 2014. gada 15. oktobrī apmeklēja bibliotēku akreditācijas komisija, kura bibliotēkai piešķīra vietējas nozīmes bibliotēkas statusu.

Darbība:

Bibliotēkas mērķauditorija - pirmsskolas vecuma bērni, skolas vecuma bērni, vecāki un skolotāji. Pļaviņas ir gara un izstiepta mazpilsēta, bērnu bibliotēka ir kultūras un izglītības centrs, kas atrodas vienā pilsētas galā. Bibliotēka sadarbojas ar pirmsskolas izglītības iestādi "Bērziņš", Pļaviņu novada ģimnāziju, Mākslas skolu. 2018. gadā bibliotēka ir strādājusi ar diviem lasīšanas veicināšanas projektiem: "Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija", "Mūsu mazā bibliotēka", kā arī ticis veikts darbs pie Pļaviņu novada domes atbalstītā projekta "Latvijas cilvēki - Pļaviņu bērniem". Bērnu bibliotēka ir vieta, kur katrs apmeklētājs tiek sagaidīts ar prieku. Tā ir vieta, kur apmeklētāji tiek aicināti lasīt, aktīvi un interesanti pavadīt savu brīvo laiku.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 10:00 18:00
Otrdiena 10:00 18:00
Trešdiena 10:00 18:00
Ceturtdiena 10:00 18:00
Piektdiena 10:00 18:00

Pakalpojumi

Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts Cena
1 Dokumentu kopēšana Atkarībā no lapas lieluma EUR 0.07 - EUR 0.59
2 Dokumentu printēšana Atkarībā no krāsas daudzuma EUR 0.11 - EUR 0.59
3 Dokumentu skenēšana Attēls bez informācijas EUR 0.12
4 Dokumentu skenēšana Attēls ar informāciju EUR 0.17
Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1989

Teritorijas kopējā platība (m2):

6809

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

140

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

35

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2018.gadā:

613

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

491

Pārējie:

122

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

8312

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

2889

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

5423

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

9116

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

9116

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 7263
Seriālizdevumi 1797
Audiovizuālie resursi 52
Nošizdevumi 4
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 4263

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 42
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 14
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 28

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

1345

Izslēgto dokumentu kopskaits:

829

Krājumu kopskaits 2018.gada beigās:

10595

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 283 778 9505
Seriālizdevumi 1062 51 1062
Audiovizuālie resursi 0 0 17
Mikroformas 0 0 0
Kartogrāfiskie materiāli 0 0 2
Nošizdevumi 0 0 5
Elektroniskie resursi 0 0 4
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 0 0 2
Bērnu grāmatas 120 0 2625

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2018.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 8
Darbiniekiem 2
Lasītājiem 6
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

1

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 1
Printeru kopskaits:

1

Skeneru kopskaits:

1

Kopējamo iekārtu kopskaits:

2

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1