Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Vispārējās un profesionālās izglītības iestādes bibliotēka >> Vispārizglītojošo dienas skolas

ISIL kods:

LV-BIB-012658

Adrese:

"Skola", Penkule, Penkules pag., Dobeles nov., LV-3725

Darbojās 2022.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Skolā 28378213 29333765 @
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Ilze Jansone

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

BLB0879

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

10.03.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

3681

Akreditācijas datums:

28.11.2018

Akreditācijas termiņš:

27.11.2024

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 8:30 9:00
Pirmdiena 13:00 14:00
Ceturtdiena 8:30 9:00
Ceturtdiena 13:40 15:10

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Pamatfonda izmantošana Iespieddarbu un audiovizuālo dokumentu izsniegšana
2. Lasītas fonda izmantošana Vārdnīcu, enciklopēdiju izmantošana lasītavā
Pārskata periods
2022
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Teritorijas kopējā platība (m2):

1420

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

30,2

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

10

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2022.gadā:

110

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

98

Pārējie:

12

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

212

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

24

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

188

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

1855

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

1555

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 1855

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

287

Izslēgto dokumentu kopskaits:

0

Dokumentu kopskaits krājumā 2022.gada beigās:

2901

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 287 2901
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 287 1930

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2022.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 1
Darbiniekiem 1