Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Vispārējās un profesionālās izglītības iestādes bibliotēka >> Vispārizglītojošo dienas skolas

ISIL kods:

LV-BIB-012658

Adrese:

"Skola", Penkule, Penkules pag., Dobeles nov., LV-3725

Darbojās 2023.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
28378213 29333765 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Citas iestādes vietne Dobeles novada pašvaldība
Citas iestādes vietne Dobeles novada Centrālā bibliotēka
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Ilze Jansone

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

BLB0879

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

10.03.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

3681

Akreditācijas datums:

28.11.2018

Akreditācijas termiņš:

27.11.2024

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 8:30 9:00
Pirmdiena 10:30 12:30
Otrdiena 12:30 13:30
Ceturtdiena 9:50 10:20

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Pamatfonda izmantošana Iespieddarbu un audiovizuālo dokumentu izsniegšana
2. Lasītavas fonda izmantošana Vārdnīcu, enciklopēdiju izmantošana lasītavā
Pārskata periods
2023
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Teritorijas kopējā platība (m2):

1420

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

30,2

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

10

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2023.gadā:

110

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

98

Pārējie:

12

Apmeklējumi

Bibliotēkas apmeklējums kopā:

212

APMEKLĒJUMS:
Apmeklējumi Skaits
Fizisko apmeklējumu kopskaits 212
Pieaugušie 24
Bērni un jaunieši līdz 18.g. 188

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

1784

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

1700

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumenti Skaits
Bibliotēkas fiziskais krājums KOPĀ 1784
Grāmatas 1784
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Skaits
Mācību grāmatas 1784

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

189

Izslēgto dokumentu kopskaits:

0

Dokumentu kopskaits krājumā 2023.gada beigās:

3090

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Krājums Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bibliotēkas fiziskais krājums KOPĀ 189 3090
Grāmatas 189 3090
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 189 2119

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2023.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 1
Darbiniekiem 1
Bezmaksas Wi-Fi: