Pārgaujas novada Stalbes pagasta bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000235

Adrese:

Iktes, Stalbe, Stalbes pag., Pārgaujas nov., LV-4151

Darbojās 2019.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 65826760 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Citas iestādes vietne Pārgaujas novada mājaslapa
Elektroniskais katalogs Cēsu reģiona pašvaldību un skolu bibliotēku
Citas iestādes vietne Cēsu centrālā bibliotēka
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Lolita Kasparāne

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90000057437

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

18.02.1996

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0766

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

18.02.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Ārējās apkalpošanas punkti:
Nosaukums Adrese
Rozulas izsniegšanas punkts Rozulas klubs ,Rozula, Stalbes pagasts, Pārgaujas novads

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

292A

Akreditācijas datums:

12.09.2014

Akreditācijas termiņš:

12.09.2019

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1932

Sākums:

Bibliotēka dibināta 1932.gadā. Pamatojoties uz Stalbes pagasta padomes 1931.gada 11.februāra lēmumu, pagasta valdes darbvedis Ernests Vītiņš 1931.gada 9.martā parakstīja kultūras fonda noteikumus un saņēma 659 grāmatas.

Darbība:

Bibliotēka ir vietējais kultūras un informācijas centrs, tās darbību finansē Pārgaujas novada pāšvaldība.Bibliotēkā komplektē un izsniedz, iespieddarbus un citus dokumentus visām lasītāju grupām. Piejams bezmaksas internets un datu bāzes.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 08:00 17:00
Otrdiena 08:00 17:00
Trešdiena 14:00 18:00 08:00 -13.00 izsniegšanas punktā Rozulā
Ceturtdiena 08:00 17:00
Piektdiena 08:00 16:00
Papildu informācija:

Pusdienu pārtraukums 13:00 - 14:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1 Abonētās datubāzes Piekļuve datu bāzēm - LETONIKA. NAIS
2 Datori un internets Datoru ar interneta pieslēgumu izmantošana. Bezvadu interneta izmantošana.
Pārskata periods
2019
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Rozulas klubs,Rozula,Stalbes pagasts,Pārgaujas novads LV-4151 Pašvaldības īpašums
Teritorijas kopējā platība (m2):

2080

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

45

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

6

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2019.gadā:

185

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

83

Pārējie:

102

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

1583

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

743

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

840

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

1690

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

371

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 1268
Seriālizdevumi 422
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Mācību grāmatas 2
Bērnu grāmatas 293

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 9
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 9

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

551

Izslēgto dokumentu kopskaits:

640

Krājumu kopskaits 2019.gada beigās:

5210

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 134 200 4386
Seriālizdevumi 417 440 810
Audiovizuālie resursi 1
Kartogrāfiskie materiāli 4
Nošizdevumi 9
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 40 10 723

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2019.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 3
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 2
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2

Reproducēšanas iekārtas

Kopējamo iekārtu kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1