Ogres novada Ogresgala bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000586

Adrese:

Bumbieru iela 9, Ogresgals, Ogresgala pag., Ogres nov., LV-5041

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 65035141 @
Informācija internetvietnēs:
Veids WWW adrese
Citas iestādes vietne Ogres Centrālās bibliotēkas mājas lapa
Elektroniskais katalogs Ogres reģiona bibliotēku kopkatalogs
Citas iestādes vietne Latvijas Bibliotēku portāls
Citas iestādes vietne Ogres novada mājas lapa
Sociālie tīkli Facebook.com
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Elita Igaune

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1467

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

28.05.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

51B

Akreditācijas datums:

31.10.2018

Akreditācijas termiņš:

31.10.2023

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1930

Sākums:

Ogresgala bibliotēka ir dibināta 1930. gadā. Tās dibinātājs ir Lejas-Ogres lauksaimniecības biedrība "Ausēklis".

Darbība:

Vietējas nozīmes bibliotēka ar informējošu, izglītojošu un izklaidējošu funkciju. Ogres Centrālās bibliotēkas struktūrvienība.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 10:00 18:00
Otrdiena 10:00 18:00
Trešdiena 10:00 18:00
Ceturtdiena 10:00 18:00
Piektdiena 10:00 18:00
Papildu informācija:

Mēneša pēdējā ceturtdiena - Spodrības diena. Vasaras mēnešos bibliotēkas darba laiks: 9:00 - 17:00.

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
Interneta izmantošana
Datora izmantošana
Datu bāzes Letonika, Lursoft Laikrakstu bibliotēka
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts Cena
Attēla un teksta skenēšana EUR 0,14
Printera izdruka Teksts-melnbalta 1 lpp. EUR 0,07
Printera izdruka Teksts- krāsaina 1 lpp. EUR 0,28
Kopēšana Teksts 1 lpp. (viena puse) A4 melnbalta EUR 0,07
Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1927

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

139

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

10

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2018.gadā:

419

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

207

Pārējie:

212

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

6508

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

4157

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

2351

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

9463

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

2024

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 5701
Seriālizdevumi 3762
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 1044

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 24
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 20
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 4

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

762

Izslēgto dokumentu kopskaits:

412

Krājumu kopskaits 2018.gada beigās:

8229

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 315 411 6926
Seriālizdevumi 446 1256
Audiovizuālie resursi 1 1 43
Kartogrāfiskie materiāli 2
Elektroniskie resursi 2
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 4 9 128
Bērnu grāmatas 95 133 1290

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2018.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 8
Darbiniekiem 2
Lasītājiem 6
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

4

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2
Pašu veidotās 2
Printeru kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

2