Ogres novada Ogresgala bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000586

Adrese:

Bumbieru iela 9, Ogresgals, Ogresgala pag., Ogres nov., LV-5041

Darbojās 2020.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 65035141 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Citas iestādes vietne Ogres Centrālās bibliotēkas mājas lapa
Elektroniskais katalogs Ogres reģiona bibliotēku kopkatalogs
Citas iestādes vietne Latvijas Bibliotēku portāls
Citas iestādes vietne Ogres novada mājas lapa
Sociālie tīkli Facebook.com
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Elita Igaune

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1467

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

28.05.2004

Piederība

Iestādes piederība:

Ogres Centrālā bibliotēka

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

51B

Akreditācijas datums:

31.10.2018

Akreditācijas termiņš:

31.10.2023

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1930

Sākums:

Ogresgala bibliotēka ir dibināta 1930. gadā. Tās dibinātājs ir Lejas - Ogres lauksaimniecības biedrība "Ausēklis".

Darbība:

Vietējas nozīmes bibliotēka ar informējošu, izglītojošu un izklaidējošu funkciju. Ogres Centrālās bibliotēkas struktūrvienība

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 10:00 18:00
Otrdiena 10:00 18:00
Trešdiena 10:00 18:00
Ceturtdiena 10:00 18:00
Piektdiena 10:00 18:00
Papildu informācija:

Mēneša pēdējā ceturtdiena - Spodrības diena. Vasaras mēnešos bibliotēkas darba laiks: 9:00 - 17:00.

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1 Interneta izmantošana
2 Datora izmantošana
3 Datu bāzes Letonika, Lursoft Laikrakstu bibliotēka
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība .
1 Attēla un teksta skenēšana No bibliotēkas krājuma: EUR 0,23 EUR 0,15 (Uzrādot Ogres novadnieka karti) No apmeklētāju dokumentiem EUR 0,23 +PVN EUR 0,15 +PVN (Uzrādot Ogres novadnieka karti)
2 Printera izdruka No bibliotēkas krājuma: Teksts - Melnbalta 1 lpp. - EUR 0,10; EUR 0,07 (Uzrādot Ogres novadnieka karti) A4 formāta melnbalta (ar attēlu līdz ½ no lpp.): EUR 0,23, EUR 0,15 (Uzrādot Ogres novadnieka karti), A4 formāta melnbalta (ar attēlu, lielāku par ½ lpp.): EUR 0,45, EUR 0,30 (Uzrādot Ogres novadnieka karti).
3 Printera izdruka No apmeklētāju dokumentiem: A4 formāta melnbalta (teksts): EUR 0,10, EUR 0,07+PVN (Uzrādot Ogres novadnieka karti); A4 formāta melnbalta (ar attēlu līdz ½ no lpp.): EUR 0,23, EUR 0,15 (Uzrādot Ogres novadnieka karti); A4 formāta melnbalta kopija un izdruka (ar attēlu, lielāku par ½ lpp.) - EUR 0,45 , EUR ,30 (Uzrādot Ogres novadnieka karti)
4 Kopēšana No bibliotēkas krājuma: A4 formāta melnbalta (ar attēlu līdz ½ no lpp.): EUR 0,23, EUR 0,15 (Uzrādot Ogres novadnieka karti), A4 formāta melnbalta (ar attēlu, lielāku par ½ lpp.): EUR 0,45, EUR 0,30 (Uzrādot Ogres novadnieka karti). No apmeklētāju dokumentiem: A4 formāta melnbalta (teksts): EUR 0,10, EUR 0,07+PVN (Uzrādot Ogres novadnieka karti); A4 formāta melnbalta (ar attēlu līdz ½ no lpp.): EUR 0,23, EUR 0,15 (Uzrādot Ogres novadnieka karti); A4 formāta melnbalta (ar attēlu, lielāku par ½ lpp.) - EUR 0,45 , EUR ,30 (Uzrādot Ogres novadnieka karti)
Pārskata periods
2020
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

139

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

10

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2020.gadā:

414

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

177

Pārējie:

237

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

4803

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

3628

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

1175

Virtuālais apmeklējums:

23

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

8658

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

1519

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 5649
Seriālizdevumi 3009
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Mācību grāmatas 2
Bērnu grāmatas 1117

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 88
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 45
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 43

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

754

Izslēgto dokumentu kopskaits:

279

Dokumentu kopskaits krājumā 2020.gada beigās:

9116

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 373 279 7050
Seriālizdevumi 381 2019
Audiovizuālie resursi 43
Kartogrāfiskie materiāli 2
Elektroniskais krājums (summa) 2
Citi elektroniskie resursi 2
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 2 5 123
Bērnu grāmatas 112 38 1430

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2020.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 8
Darbiniekiem 2
Lasītājiem 6
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Reproducēšanas iekārtas

Printeru kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1