Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000146

Adrese:

"Pagastmāja", Māriņkalns, Ziemera pag., Alūksnes nov., LV-4332

Darbojās 2021.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 26562100 @
Pagasta pārvaldē 29379590 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Rudīte Jaunzema

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90009480131

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

06.01.2011

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0554

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

19.01.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

695A

Akreditācijas datums:

06.06.2016

Akreditācijas termiņš:

06.06.2021

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1944

Sākums:

Māriņkalna bibliotēka atrodas Alūksnes novada Ziemera pagastā. Bibliotēka dibināta 1944.gadā. No 1968.- 2006.gadam pagastā darbojās 2 bibliotēkas. 2006.gada 1.februārī tās apvienoja un darbu turpināja viena- Māriņkalna bibliotēka. Tā bija izvietota Ziemera pagasta Māriņkalnā, pagasta pārvaldes 2. stāvā. 2020.gada 1.jūlijā to pārvietoja uz pārvaldes ēkas 1.stāvu. Arī te bibliotēka iekārtota 3 telpās, atsevišķā telpā atrodas grāmatu krātuve. Telpu kopējā platība - 78 m2. Lasītāju vietu skaits bibliotēkā - 20. Apmeklētājiem pieejami 4 datori ar interneta pieslēgumu, kā arī bezmaksas Wi - Fi.

Darbība:

Māriņkalna bibliotēkas misija - būt starpniekam starp sabiedrību un zināšanām, veicināt informētas sabiedrības veidošanos. Tās mērķis ir celt iedzīvotāju dzīves kvalitāti, piedāvāt mūsdienām atbilstošus pakalpojumus: pieeju informācijas un komunikācijas tehnoloģijām. Bibliotēkā pieejamais literatūras krājums un interneta iespējas palīdz apmeklētājiem dzīvot pilnvērtīgāk, attīstīt prasmes un pilnveidot savas intereses.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 08:00 18:00
Otrdiena 08:00 17:00
Trešdiena 08:00 15:30
Piektdiena 08:00 15:30
Papildu informācija:

Pusdienas laiks: 12.00 - 12.30

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Abonētās datubāzes Abonētās datu bāzes internetā: Letonika un Lursoft laikrakstu bibliotēka www.news.lv
2. Datori un internets Bibliotēkā pieejami datori ar pastāvīgo interneta pieslēgumu, pieejams bezvadu internets
3. Krājums Grāmatu un periodisko izdevumu (laikrakstu un žurnālu), novadpētniecības materiālu un citu izdevumu krājums pieaugušajiem un bērniem.
4. SBA izmantošana SBA ( starpbibliotēku abonements)- grāmatas, kuras nav pieejamas bibliotēkā, var pasūtīt no citu bibliotēku krājumiem
5. Literatūras izstādes un tematiski pasākumi Bibliotēkas apmeklētājiem ir pieejamas literatūras un periodisko materiālu izstādes, kā arī iespēja piedalīties bibliotēkas rīkotajos tematiskajos pasākumos dažādām lasītāju grupām
6. Konsultācijas un uzziņas Bezmaksas konsultācijas informācijas meklēšanā bibliotēkā pieejamajās datubāzēs un citos interneta resursos. Apmeklētājiem tiek sniegtas tematiskās uzziņas.
7. Elektroniskais katalogs Bibliotēkā nodrošina informācijas meklēšanu Alūksnes un Apes novadu bibliotēku elektroniskajos katalogos un novadpētniecības datu bāzē http://aluksne.biblioteka.lv/Alise/lv/home.aspx
8. Filmas Bibliotēkā iespēja skatīties filmas portālā www.filmas.lv.
9. Periodiskie izdevumi Bibliotēkā piejami pasūtītie periodiskie izdevumi: laikraksti un žurnāli
10. E- grāmata Saņemot bibliotēkā lietotāja autorizācijas datus un piereģistrējoties e-grāmatu bibliotēkā www.3td.lv - iespēja bez maksas internetā lasīt e-grāmatu.
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Multifunkcionālā iekārta KYOCERA- FS - C2126MFP Ziemera pagasta pašvaldības iegādāts - ar Alūksnes novada pašvaldības apstiprinātu maksas pakalpojumu Kopēšana un izdruka
1.1. Melnbaltā A4 formāta lapas viena puse (teksts) 0.07
1.2. Melnbalta A4 formāta lapas abas puses (teksts) 0.11
1.3. Melnbalta A4 formāta lapa (teksts un attēls) 0.57
1.4. Melnbalta A4 formāta lapa (attēls) 0.28
1.5. Skenēšana 0.14
1.6. Melnbaltā A3 formāta lapas viena puse (teksts) 0.14
1.7. Melnbaltā A3 formāta lapas abas puses 0.23
1.8. Krāsainā A4 formāta lapas viena puse (attēls) 0.85
.
2. Multufunkcionālā iekārta KYOCERA 2551ci - ERAF projekta ietvaros iegūts - ar Alūksnes novada pašvaldības apstiprinātu maksas pakalpojumu. Kopēšana un izdruka
2.1. A4 Melnbalts 5% - 50 % pārklājums 0.08
2.2. A4 Melnbalts 50% - 100% pārklājums 0.25
2.3. A3 Melnbalts 5% - 50% pārklājums 0.17
2.4. A3 Melnbalts 50% - 100% pārklājums 0.51
2.5. A4 Krāsains 5% - 50% pārklājums 0.34
2.6. A4 Krāsains 50% - 100% pārklājums 0.79
2.7. A3 Krāsains 5% - 50% pārklājums 0.68
2.8. A3 Krāsains 50% - 100% pārklājums 1.57
.
3. SBA Pasta izdevumi
Pārskata periods
2021
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

78

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

20

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2021.gadā:

229

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

68

Pārējie:

161

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

2389

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

2033

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

356

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

7487

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

816

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 4894
Seriālizdevumi 2593
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Skaits
Bērnu un jauniešu grāmatas 998

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 107
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 56
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 51

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

609

Izslēgto dokumentu kopskaits:

567

Dokumentu kopskaits krājumā 2021.gada beigās:

5634

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 167 126 4387
Seriālizdevumi 442 441 1243
Audiovizuālie resursi 4
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu un jauniešu grāmatas 55 35 884

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2021.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 5
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 4
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Reproducēšanas iekārtas

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

2