Māriņkalna bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000146

Adrese:

Pagastmāja, Māriņkalns, Ziemera pag., Alūksnes nov., LV-4332

Darbojās 2019.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 64321685 @
Pagasta padomē 64381119 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Rudīte Jaunzema

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90009480131

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

06.01.2011

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0554

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

19.01.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

695A

Akreditācijas datums:

06.06.2016

Akreditācijas termiņš:

06.06.2021

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1944

Sākums:

Māriņkalna bibliotēka atrodas Alūksnes novada Ziemera pagastā. Bibliotēka dibināta 1944.gadā. No 1968.- 2006.gadam pagastā darbojās 2 bibliotēkas. 2006.gada 1.februārī tās apvienoja un darbu turpināja viena- Māriņkalna bibliotēka. Tā izvietota Ziemera pagasta Māriņkalnā, pagasta pārvaldes 2. stāvā. Bibliotēka iekārtota 3 telpās, atsevišķā telpā atrodas grāmatu krātuve. Telpu kopējā platība - 77 m2. Lasītāju vietu skaits bibliotēkā - 20. Apmeklētājiem pieejami 5 datori ar interneta pieslēgumu, kā arī bezmaksas Wi - Fi.

Darbība:

Māriņkalna bibliotēkas misija - būt starpniekam starp sabiedrību un zināšanām, veicināt informētas sabiedrības veidošanos. Tās mērķis ir celt iedzīvotāju dzīves kvalitāti, piedāvāt mūsdienām atbilstošus pakalpojumus: pieeju informācijas un komunikācijas tehnoloģijām. Bibliotēkā pieejamais literatūras krājums un interneta iespējas palīdz apmeklētājiem dzīvot pilnvērtīgāk, attīstīt prasmes un pilnveidot savas intereses.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 08:00 18:00
Otrdiena 08:00 17:00
Trešdiena 08:00 15:30
Piektdiena 08:00 15:30
Papildu informācija:

Pusdienas laiks: 12.00 - 12.30 Brīvdienas: ceturtdiena, sestdiena, svētdiena

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Abonētās datubāzes Abonētās datu bāzes internetā: Letonika un Lursoft laikrakstu bibliotēka www.news.lv
2. Datori un internets Bibliotēkā pieejami datori ar pastāvīgo interneta pieslēgumu, pieejams bezvadu internets
3. Krājums E- grāmata Grāmatu un periodisko izdevumu (laikrakstu un žurnālu), novadpētniecības materiālu un citu izdevumu krājums pieaugušajiem un bērniem. Saņemot bibliotēkā lietotāja autorizācijas datus un piereģistrējoties e-grāmatu bibliotēkā www.3td.lv - iespēja bez maksas internetā lasīt e-grāmatu.
4. SBA izmantošana SBA ( starpbibliotēku abonements)- grāmatas, kuras nav pieejamas bibliotēkā, var pasūtīt no citu bibliotēku krājumiem
5. Literatūras izstādes un tematiski pasākumi Bibliotēkas apmeklētājiem ir pieejamas literatūras un periodisko materiālu izstādes, kā arī iespēja piedalīties bibliotēkas rīkotajos tematiskajos pasākumos dažādām lasītāju grupām
6. Konsultācijas un uzziņas Bezmaksas konsultācijas informācijas maklēšanā bibliotēkā pieejamajās datubāzēs un citos interneta resursos. Apmeklētājiem tiek sniegtas tematiskās uzziņas.
7. Elektroniskais katalogs Bibliotēkā nodrošina informācijas meklēšanu Alūksnes un Apes novadu bibliotēku elektroniskajos katalogos un novadpētniecības datu bāzē http://aluksne.biblioteka.lv/Alise/lv/home.aspx
8. Filmas Bibliotēkā iespēja skatīties filmas portālā www.filmas.lv.
9. Periodiskie izdevumi Bibliotēkā piejami pasūtītie periodiskie izdevumi: laikraksti un žurnāli
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība .
Kopēšana un izdruka 1.Multifunkcionālā iekārta KYOCERA- FS - C2126MFP Ziemera pagasta pašvaldības iegādāts - ar Alūksnes novada pašvaldības apstiprinātu maksas pakalpojumu. 1. Melnbaltā A4 formāta lapas viena puse(teksts) - Melnbalta A4 formāta lapas abas puses (teksts) - Melnbalta A4 formāta lapa (teksts un attēls) - Melnbalta A4 formāta lapa (attēls) - Skenēšana - Melnbaltā A3 formāta lapas viena puse (teksts) Melnbaltā A3 formāta lapas abas puses Krāsainā A4 formāta lapas viena puse(attēls) 0.07 0.11 0.57 0.28 0.14 0.14 0.23 0.85 1.57
Kopēšana un izdruka 2. Multufunkcionālā iekārta KYOCERA 2551ci - ERAF projekta ietvaros iegūts - ar Alūksnes novada pašvaldības apstiprinātu maksas pakalpojumu. 2.A4 melnbalts 5% - 50 % pārklājums - A4 melnbalts 50% - 100% pārklājums A3 melnbalts 5% - 50% pārklājums A3 melnbalts 50% - 100% pārklājums A4 krāsains 5% - 50% pārklājums A4 krāsains 50% - 100% pārklājums A3 krāsains 5% - 50% pārklājums A3 krāsains 50% - 100% pārklājums 0.08 0.25 0.17 0.51 0.34 0.79 0.68 1.57
SBA pasta izdevumi
Pārskata periods
2019
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

77

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

20

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2019.gadā:

248

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

79

Pārējie:

169

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

3582

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

2440

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

1142

Virtuālais apmeklējums:

177

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

7082

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

1166

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 4516
Seriālizdevumi 2566
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 1309

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 37
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 23
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 14

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

502

Izslēgto dokumentu kopskaits:

596

Krājumu kopskaits 2019.gada beigās:

5667

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 105 190 4395
Seriālizdevumi 397 406 1272
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 36 35 797

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2019.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 6
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 5
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2

Reproducēšanas iekārtas

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

2