Māriņkalna bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000146

Adrese:

Pagastmāja, Māriņkalns, Ziemera pag., Alūksnes nov., LV-4332

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 64321685 @
Pagasta padomē @ 64381119
Informācija internetvietnēs:
Veids WWW adrese
Elektroniskais katalogs Alūksnes un Apes novadu bibliotēku kopkatalogs
Citas iestādes vietne Alūksnes pilsētas bibliotēka
Citas iestādes vietne Latvijas Bibliotēku portāls
Citas iestādes vietne Alūksnes novada pašvaldība
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Rudīte Jaunzema

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90009480131

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

06.01.2011

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0554

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

19.01.2004

Iestādes piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

695A

Akreditācijas datums:

06.06.2016

Akreditācijas termiņš:

06.06.2021

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1944

Sākums:

Alūksnes novada Ziemera pagasta Māriņkalna bibliotēka dibināta 1944. gadā.No 1968. gada līdz 2006. gadam pagastā darbojās 2 bibliotēkas: Ziemeru un Māriņkalna. 2006. gada 1. februārī tās apvienoja un darbu turpināja viena - Māriņkalna bibliotēka, kas atrodas Ziemera pagasta Māriņkalnā. Tā izvietota pagasta pārvaldes ēkas otrajā stāvā. 2012. gada augustā bibliotēkai tika veikts remonts un papildus telpā izveidota atpūtas istaba bērniem.Tagad bibliotēkai ir 3 telpas un atsevišķā telpā iekārtota grāmatu krātuve.Kopējā platība 77 m2.Lasītājvietu skaits bibliotēkā - 20.

Darbība:

Ziemera pagasta Māriņkalna bibliotēkas misija - būt starpniekam starp sabiedrību un zināšanām, veicināt informētas sabiedrības veidošanos.Tās mērķis ir celt iedzīvotāju dzīves kvalitāti, piedāvāt mūsdienām atbilstošus pakalpojumus.Pieejamais literatūras krājums un interneta iespējas palīdz bibliotēkas apmeklētājiem dzīvot pilnvērtīgāk, attīstīt prasmes un pilnveidot intereses.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 08:00 17:00
Otrdiena 08:00 16:30
Trešdiena 08:00 16:00
Ceturtdiena 08:00 17:00
Piektdiena 08:00 16:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
1. Abonētās datubāzes Abonētās datu bāzes internetā: Letonika un Lursoft laikrakstu bibliotēka www.news.lv
2. Datori un internets Bibliotēkā pieejami datori ar pastāvīgo interneta pieslēgumu, pieejams bezvadu internets
3. Krājums E- grāmata Grāmatu un periodisko izdevumu (laikrakstu un žurnālu), novadpētniecības materiālu un citu izdevumu krājums pieaugušajiem un bērniem. Saņemot bibliotēkā lietotāja autorizācijas datus un piereģistrējoties e-grāmatu bibliotēkā www.3td.lv - iespēja bez maksas internetā lasīt e-grāmatu.
4. SBA izmantošana SBA ( starpbibliotēku abonements)- grāmatas, kuras nav pieejamas bibliotēkā, var pasūtīt no citu bibliotēku krājumiem
5. Literatūras izstādes un tematiski pasākumi Bibliotēkas apmeklētājiem ir pieejamas literatūras un periodisko materiālu izstādes, kā arī iespēja piedalīties bibliotēkas rīkotajos tematiskajos pasākumos dažādām lasītāju grupām
6. Konsultācijas un uzziņas Bezmaksas konsultācijas informācijas maklēšanā bibliotēkā pieejamajās datubāzēs un citos interneta resursos. Apmeklētājiem tiek sniegtas tematiskās uzziņas.
7. Elektroniskais katalogs Bibliotēkā nodrošina informācijas meklēšanu Alūksnes un Apes novadu bibliotēku elektroniskajos katalogos un novadpētniecības datu bāzē http://aluksne.biblioteka.lv/Alise/lv/home.aspx
8. Filmas Bibliotēkā iespēja skatīties filmas portālā www.filmas.lv.
9. Periodiskie izdevumi Bibliotēkā piejami pasūtītie periodiskie izdevumi: laikraksti un žurnāli
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts Cena
Kopēšana un izdruka 1.Multifunkcionālā iekārta KYOCERA- FS - C2126MFP Ziemera pagasta pašvaldības iegādāts - ar Alūksnes novada pašvaldības apstiprinātu maksas pakalpojumu. 1. Melnbaltā A4 formāta lapas viena puse(teksts) - Melnbalta A4 formāta lapas abas puses (teksts) - Melnbalta A4 formāta lapa (teksts un attēls) - Melnbalta A4 formāta lapa (attēls) - Skenēšana - Melnbaltā A3 formāta lapas viena puse (teksts) Melnbaltā A3 formāta lapas abas puses Krāsainā A4 formāta lapas viena puse(attēls) 0.07 0.11 0.57 0.28 0.14 0.14 0.23 0.85 1.57
Kopēšana un izdruka 2. Multufunkcionālā iekārta KYOCERA 2551ci - ERAF projekta ietvaros iegūts - ar Alūksnes novada pašvaldības apstiprinātu maksas pakalpojumu. 2.A4 melnbalts 5% - 50 % pārklājums - A4 melnbalts 50% - 100% pārklājums A3 melnbalts 5% - 50% pārklājums A3 melnbalts 50% - 100% pārklājums A4 krāsains 5% - 50% pārklājums A4 krāsains 50% - 100% pārklājums A3 krāsains 5% - 50% pārklājums A3 krāsains 50% - 100% pārklājums 0.08 0.25 0.17 0.51 0.34 0.79 0.68 1.57
SBA pasta izdevumi
Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1977

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

77

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

20

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2018.gadā:

262

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

76

Pārējie:

186

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

3264

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

2282

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

982

Virtuālais apmeklējums:

219

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

9093

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

1356

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 5760
Seriālizdevumi 3333
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 624

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 23
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 15
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 8

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

594

Izslēgto dokumentu kopskaits:

517

Krājumu kopskaits 2018.gada beigās:

5756

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 153 110 4472
Seriālizdevumi 441 407 1284
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 57 44 790

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2018.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 7
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 6
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2
Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

2

Digitalizācija

Digitālo kolekciju skaits 2018.gada beigās:

0