Lielvārdes novada Kultūras centra struktūrvienība Lielvārdes pilsētas bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000593

Adrese:

Parka iela 3, Lielvārde, Lielvārdes nov., LV-5070

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 65053202 28664807 @
Bibliotēkā 65053295 28664807 @
Informācija internetvietnēs:
Veids WWW adrese
Citas iestādes vietne Ogres Centrālās bibliotēkas mājas lapa
Elektroniskais katalogs Ogres reģiona bibliotēku kopkatalogs
Citas iestādes vietne Lielvārdes novada mājas lapa
Citas iestādes vietne Latvijas Bibliotēku portāls
Sociālie tīkli facebook.com
Sociālie tīkli twitter.com
Sociālie tīkli instagram.com
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Rita Platpīre

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90000024845

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

29.02.1996

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1462

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

28.05.2004

Iestādes piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

48B

Akreditācijas datums:

31.10.2018

Akreditācijas termiņš:

31.10.2023

Vispārīgs raksturojums

Sākums:

Bibliotēka dibināta 1896. gadā. Šajā dienā pagasta vietnieku sapulcē vienbalsīgi tika pieņemts lēmums ierīkot "bezmaksas bibliotēku", kurai no pagasta budžeta tika atvēlēti 65 rubļi gadā. Par šo notikumu ziņoja laikraksts "Dienas Lapa" (1896. gada Nr. 145), kurā bija ievietots materiāls ar nosaukumu "No Lielvārdes"".

Darbība:

Lielvārdes pilsētas publiskā bibliotēka nodrošina visiem lietotājiem brīvu, neierobežotu literatūras un informācijas saņemšanu, sniedzot viņiem pieejamus bibliotekāros, bibliogrāfiskos un informacionālos pakalpojumus. Bibliotēka piedāvā visplašākās informācijas ieguves iespējas - bezmaksas internetu, bibliotēkas veidotās un abonētās datu bāzes, kopēšanas, printēšanas, skenēšanas un faksa nosūtīšanas pakalpojumus. Pieejama jaunākā prese,novadpētniecības un tematiskās mapes, kā arī cita informācija par aktualitātēm novadā. Cilvēkiem ar kustību traucējumiem pieejams bibliotēkas 1. stāvs.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 11:00 19:30
Otrdiena 10:00 18:00
Trešdiena 10:00 18:00
Ceturtdiena 11:00 19:30
Piektdiena 10:00 17:00
Sestdiena 10:00 14:00
Papildu informācija:

Katra mēneša pēdējā ceturtdiena - Metodiskā diena (bibliotēka apmeklētājiem ir slēgta). Jūnijā, jūlijā un augustā sestdienās, svētdienās bibliotēka slēgta.

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
Abonētās datu bāzes Piekļuve abonētajām datu bāzēm internetā-Letonika, Lursoft
Datori un internets Datoru ar interneta pieslēgumu un bezvadu interneta izmantošana
Literatūras izsniegšana uz mājām
Brīvpieeja lasītavas fondam, t.sk. jaunākajai periodikai
Uzziņu sniegšana
Bezvadu internets (WIFI)
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts Cena
Kopija/izdruka melnbalta 1 lpp. A4 (viena puse) bez PVN EUR 0.10, ar PVN EUR 0.12
Kopija/izdruka melnbalta 1 lpp. A4 (abas puses puses) bez PVN EUR 0.15, ar PVN EUR 0.18
Kopija/izdruka melnbalta 1 lpp. A3 (viena puse) bez PVN EUR 0.20, ar PVN EUR 0.24
Kopija/izdruka melnbalta 1 lpp. A3 (abas puses) bez PVN EUR 0.30, ar PVN EUR 0.36
Kopija/izdruka krāsu 1 lpp. A4 (līdz 25% noklājums) bez PVN EUR 0.40, ar PVN EUR 0.48
Kopija/izdruka krāsu 1 lpp. A4 (līdz 50% noklājums) bez PVN EUR 0.70, ar PVN EUR 0.85
Kopija/izdruka krāsu 1 lpp. A4 (līdz 75% noklājums) bez PVN EUR 1.10, ar PVN EUR 1.33
Kopija/izdruka krāsu 1 lpp. A4 (līdz 100% noklājums) bez PVN EUR 1.40, ar PVN EUR 1.69
Kopija/izdruka krāsu 1 lpp. A3 (līdz 25% noklājums) bez PVN EUR 0.60, ar PVN EUR 0.73
Kopija/izdruka krāsu 1 lpp. A3 (līdz 50% noklājums) bez PVN EUR 1.10, ar PVN EUR 1.33
Kopija/izdruka krāsu 1 lpp. A3 (līdz 75% noklājums) bez PVN EUR 1.60, ar PVN EUR 1.94
Kopija/izdruka krāsu 1 lpp. A3 (līdz 100% noklājums) bez PVN EUR 2.10, ar PVN EUR 2.54
Attēla un teksta skenēšana 1 lappuse bez PVN EUR 0.20, ar PVN EUR 0.24
Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1976

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

306

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

37

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2018.gadā:

1587

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

738

Pārējie:

849

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

16267

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

7455

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

8812

Virtuālais apmeklējums:

2690

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

33099

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

12345

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 25930
Seriālizdevumi 7149
Audiovizuālie resursi 20
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Mācību grāmatas 209
Bērnu grāmatas 4838

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 100
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 86
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 14

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

1840

Izslēgto dokumentu kopskaits:

834

Krājumu kopskaits 2018.gada beigās:

28250

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 1042 832 23590
Seriālizdevumi 797 2 4604
Audiovizuālie resursi 55
Pārējie dokumenti 1 1
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 31 66 776
Bērnu grāmatas 266 107 4838

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2018.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 13
Darbiniekiem 5
Lasītājiem 8
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

4

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2
Pašu veidotās 2
Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

3