Lielvārdes novada Kultūras centra struktūrvienība "Lēdmanes bibliotēka"

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000600

Adrese:

Pagastmāja, Lēdmane, Lēdmanes pag., Lielvārdes nov., LV-5011

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 65058672 25645671 @ 65058672
Informācija internetvietnēs:
Veids WWW adrese
Citas iestādes vietne Lielvārdes novada mājas lapa
Citas iestādes vietne Ogres Centrālās bibliotēkas mājas lapa
Elektroniskais katalogs Ogres reģiona bibliotēku kopkatalogs
Citas iestādes vietne Latvijas Bibliotēku portāls
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Veneranda Trumekalne

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90000014090

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

20.02.1996

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1460

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

28.05.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

46B

Akreditācijas datums:

31.10.2018

Akreditācijas termiņš:

31.10.2023

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1896

Sākums:

1896. gada 7. augusts

Darbība:

Galvenais darbs - lasītāju un interneta lietotāju apkalpošana, uzziņu sniegšana, darbs ar informācijas tehnoloģijām un iedzīvotāju individuālās apmācības tehnoloģiju lietošanā. Darbs ar novadpētniecību - kartotēka un mapes. Masu pasākumi - tikšanās ar dzejniekiem, māksliniekiem, tematiskie pasākumi. Darbs ar fonda komplektēšanu un attīrīšanu. Darbs ar bērniem - Bērnu žūrija, pasākumi bērnudārza bērniem un pamatskolas skolēniem.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 08:30 17:00
Otrdiena 08:30 17:00
Trešdiena 08:30 17:00
Ceturtdiena 08:30 17:00
Piektdiena 08:30 17:00
Papildu informācija:

Pusdienas pārtraukums bibliotēkā 1.stāvā un 2.stāvā datorzālē no 12:00 - 12:30

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
Internets bezmaksas
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts Cena
Printēšana/kopēšana Fotokopijas izgatavošana/ printēšana A4 formāts melnbalts - viena puse EUR 0.10 + PVN 21%=0.12 no klienta materiāliem EUR 0.10 no b-kas krājuma un datu bāzēm
Printēšana /kopēšana Fotokopijas izgatavošana/ printēšana A4 formāts melnbalts - abas puses EUR 0.15 + PVN 21%=0.18 no klienta materiāliem EUR 0.15 no b-kas krājuma un datu bāzēm
Printēšana/kopēšana Fotokopijas izgatavošana/ printēšana A3 formāts melnbalts - viena puse EUR 0.20 + PVN 21%=0.24 no klienta materiāliem EUR 0.20 no b-kas krājuma un datu bāzēm
Printēšana/kopēšana Fotokopijas izgatavošana/ printēšana A3 formāts melnbalts - abas puses EUR 0.30 + PVN 21%=0.36 no klienta materiāliem EUR 0.30 no b-kas krājuma un datu bāzēm
Printēšana/kopēšana Fotokopijas izgatavošana/ printēšana A4 formāts krāsains (līdz 25% noklājums) EUR 0.40 + PVN 21%=0.48 no klienta materiāliem EUR 0.40 no b-kas krājuma un datu bāzēm
Printēšana/kopēšana Fotokopijas izgatavošana/ printēšana A4 formāts krāsains (līdz 50% noklājums) EUR 0.70 + PVN 21%=0.85 no klienta materiāliem EUR 0.70 no b-kas krājuma un datu bāzēm
Printēšana/kopēšana Fotokopijas izgatavošana/ printēšana A4 formāts krāsains (līdz 75% noklājums) EUR 1.10 + PVN 21%=1.33 no klienta materiāliem EUR 1.10 no b-kas krājuma un datu bāzēm
Printēšana/kopēšana Fotokopijas izgatavošana/ printēšana A4 formāts krāsains (līdz 100% noklājums) EUR 1.40 + PVN 21%=1.69 no klienta materiāliem EUR 1.40 no b-kas krājuma un datu bāzēm
Printēšana/kopēšana Fotokopijas izgatavošana/ printēšana A3 formāts krāsains (līdz 25% noklājums) EUR 0.60 + PVN 21%=0.73 no klienta materiāliem EUR 0.60 no b-kas krājuma un datu bāzēm
Printēšana/kopēšana Fotokopijas izgatavošana/ printēšana A3 formāts krāsains (līdz 50% noklājums) EUR 1.10 + PVN 21%=1.33 no klienta materiāliem EUR 1.10 no b-kas krājuma un datu bāzēm
Kopēšana/printēšana Fotokopijas izgatavošana/ printēšana A3 formāts krāsains (līdz 75% noklājums) EUR 1.60 + PVN 21%=1.94 no klienta materiāliem EUR 1.60 no b-kas krājuma un datu bāzēm
Kopēšana/printēšana Fotokopijas izgatavošana/ printēšana A3 formāts krāsains (līdz 100% noklājums) EUR 2.10 + PVN 21%=2.54 no klienta materiāliem EUR 2.10 no b-kas krājuma un datu bāzēm
Skenēšana Attēla un teksta skenēšana 1vienība EUR 0.20 + PVN 21%=0.24 no klienta materiāliem EUR 0.20 no b-kas krājuma un datu bāzēm
Faksa nosūtīšana Faksa nosūtīšana EUR 0.41 + PVN 21%=0.50 no klienta materiāliem EUR 0.00 no b-kas krājuma un datu bāzēm
SBA SBA pakalpojums Pēc Latvijas pasta izcenojuma atkarībā no pakas svara.
Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1934

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

113,1

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

22

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2018.gadā:

401

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

118

Pārējie:

283

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

4352

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

3043

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

1309

Virtuālais apmeklējums:

92

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

6621

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

387

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 3175
Seriālizdevumi 3446
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 102

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 13
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 5
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 8

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

637

Izslēgto dokumentu kopskaits:

127

Krājumu kopskaits 2018.gada beigās:

10231

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 296 127 9590
Seriālizdevumi 341 636
Audiovizuālie resursi 5
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 1 143
Bērnu grāmatas 33 1 912

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2018.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 10
Darbiniekiem 3
Lasītājiem 7
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

4

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2
Pašu veidotās 2
Printeru kopskaits:

2

Skeneru kopskaits:

1

Kopējamo iekārtu kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1