Lielvārdes novada Kultūras centra struktūrvienība Jumpravas bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000596

Adrese:

Ozolu iela 14, Jumprava, Jumpravas pag., Lielvārdes nov., LV-5022

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 65057479 @
Informācija internetvietnēs:
Veids WWW adrese
Citas iestādes vietne Ogres Centrālās bibliotēkas mājas lapa
Elektroniskais katalogs Ogres reģiona bibliotēku kopkatalogs
Citas iestādes vietne Lielvārdes novada mājas lapa
Citas iestādes vietne Latvijas bibliotēku portāls
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Inga Galvāne

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1453

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

28.05.2004

Iestādes piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

39B

Akreditācijas datums:

31.10.2018

Akreditācijas termiņš:

31.10.2023

Vispārīgs raksturojums

Sākums:

1946.g.

Darbība:

Jumpravas pagasta bibliotēkai ir vietējās nozīmes bibliotēkas statuss. Bibliotēka veic vietējās bibliotēkas funkcijas.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Otrdiena 10:00 18:00
Trešdiena 10:00 18:00
Ceturtdiena 10:00 18:00
Piektdiena 10:00 18:00
Sestdiena 10:00 14:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
Abonētās datubāzes Letonika, Lursoft Laikrakstu bibliotēka
Datori un internets Datoru ar interneta pieslēgumu un bezvadu interneta bezmaksas izmantošana
Starpbibliotēku abonements Iespieddarbus, kuri nav Jumpravas pagasta bibliotēkas krājumā, var pasūtīt, izmantojot starpbibliotēku abonementu (SBA) un starptautisko starpbibliotēku abonementu (SSBA)
Uzziņu sniegšana
Literatūras izsniegšana uz mājām
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts Cena
Printēšana No bibliotēkas krājuma un datu bāzēm printera izdruka A4 formāts melnbalta izdruka - 1lpp No klienta materiāliem printera izdruka A4 formāts melnbalta izdruka - 1lpp EUR 0,10 EUR 0,12
Printēšana No bibliotēkas krājuma un datu bāzēm printera izdruka A4 formāts krāsaina izdruka - 1lpp No klienta materiāliem printera izdruka A4 formāts krāsaina izdruka - 1lpp EUR 0,40 - 1,40 EUR 0,48 - 1,69
Kopēšana No bibliotēkas krājuma un datu bāzēm kopēšana A4 formāts viena puse No klienta materiāliem kopēšana A4 formāts viena puse EUR 0,10 EUR 0,12
Kopēšana No bibliotēkas krājuma un datu bāzēm kopēšana A4 formāts abas puses No klienta materiāliem kopēšana A4 formāts abas puses EUR 0,15 EUR 0,18
Dokumentu skenēšana No bibliotēkas krājuma un datu bāzēm attēla un teksta skenēšana - 1 vienība No klienta materiāliem attēla un teksta skenēšana - 1 vienība EUR 0,20 EUR 0,24
Printēšana un kopēšana No bibliotēkas krājuma un datu bāzēm melnbalta printera izdruka un kopēšana A3 formāts viena puse No klienta materiāliem melnbalta printera izdruka un kopēšana A3 formāts viena puse EUR 0,20 EUR 0,24
Printēšana un kopēšana No bibliotēkas krājuma un datu bāzēm melnbalta printera izdruka un kopēšana A3 formāts abas puses No klienta materiāliem melnbalta printera izdruka un kopēšana A3 formāts abas puses EUR 0,30 EUR 0,36
Starpbibliotēku abonementa pakalpojums (SBA) (iespieddarbu pasūtīšana no citām valsts un pašvaldību bibliotēkām) Pēc Latvijas pasta izcenojuma atkarībā no pakas svara
Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1975

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

100

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

21

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2018.gadā:

354

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

196

Pārējie:

158

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

4021

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

1917

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

2104

Virtuālais apmeklējums:

503

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

8283

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

1841

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 3692
Seriālizdevumi 4591
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 527

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 15
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 10
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 5

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

891

Izslēgto dokumentu kopskaits:

317

Krājumu kopskaits 2018.gada beigās:

9863

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 330 317 8109
Seriālizdevumi 561 1752
Audiovizuālie resursi 2
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 4 4 154
Bērnu grāmatas 60 13 814

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2018.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 7
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 6
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

4

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2
Pašu veidotās 2
Printeru kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

2