Ļaudonas pagasta Sāvienas bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000571

Adrese:

"Liepas", Ļaudonas pag., Madonas nov., LV-4862

Darbojās 2021.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 26362446 @
Bibliotēkā @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Citas iestādes vietne Ļaudonas pagasta pārvalde
Citas iestādes vietne Madonas novada bibliotēka
Sociālie tīkli Facebook
Elektroniskais katalogs Madonas reģiona bibliotēku kopkatalogs
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Gunta Matīsa

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90000054981

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

15.03.1996

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1323

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

14.05.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

153B

Akreditācijas datums:

17.09.2019

Akreditācijas termiņš:

17.09.2024

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1912

Sākums:

Ļaudonas pagasta Sāvienas bibliotēka dibināta 1912.gadā.

Darbība:

Sāvienas bibliotēka ir Ļaudonas pagasta Sāvienas mikrorajona vienīgais kultūras centrs. Bibliotēka ir pašvaldības izglītojoša, informatīva, un kultūras iestāde, kas nodarbojas ar grāmatu, žurnālu apmaiņu, izstāžu, informatīvo dienu, tematisko pasākumu organizēšanu un rīkošanu. Nodrošina piekļuvi visiem interesentiem pie datora, palīdz ar informācijas meklēšanu.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 11:00 16:00
Otrdiena 09:00 14:00
Ceturtdiena 09:00 14:00
Piektdiena 09:00 14:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Grāmatu un žurnālu izsniegšana un saņemšana, rezervēšana Bibliotēkā ir bezmaksas grāmatu un žurnālu izsniegšana un saņemšana, rezervēšana, termiņu pagarināšana caur informācijas sistēmu "Alise", kā arī zvanot pa t. 26362446 vai rakstot uz e-pastu savienasbiblioteka@madona.lv.
2. Datoru un interneta lietošana Apmeklētājiem datoru un interneta lietošana ir bezmaksas.
3. Informācijas iegūšana Uzziņas un informāciju var iegūt elektroniskajā informācijas sistēmā "Alise", abonētajās bezmaksas datubāzēs Letonika un Lursoft, interneta resursos, kā arī iespieddarbos.
4. Izstāžu rīkošana un apskate Izstādes un pasākumi bibliotēkā- gan informācijas un uzziņu darba forma, kas veicina apmeklētāju informētību un bibliotēkas publicitāti.
5. Tematisko mapju izmantošana Bibliotēkas apmeklētājiem pieejamas tematiskās mapes, kur sakrāti materiāli par pagasta ievērojamiem cilvēkiem, notikumiem, uzņēmumiem, iestādēm, kultūras un vēstures pieminekļiem, tūrisma objektiem, par lauku cilvēkiem un viņu darbu.
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Kopija, izdruka no bibliotēkas krājumiem :
1.1. Melnbalta A4 - 1 lapa (no vienas puses) 0.07 EUR
1.2. Melnbalta A4 - 1 lapa (no abām pusēm) 0.14 EUR
1.3. Krāsaina A4 - 1 lapa (no vienas puses) 0.28 EUR
1.4. Krāsaina A4 - 1 lapa (no abām pusēm) 0.57 EUR
.
2. Kopija, izdruka no klienta materiāliem :
2.1. Melnbalta A4 - 1 lapa (no vienas puses) 0.08 EUR
2.2. Melnbalta A4 - 1 lapa (no abām pusēm) 0.17 EUR
2.3. Krāsaina A4 - 1 lapa (no vienas puses) 0.34 EUR
2.4. Krāsaina A4 - 1 lapa (no abām pusēm) 0.69 EUR
.
3. Pasūtīšana SBA kārtā Pasta izdevumi
Pārskata periods
2021
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Teritorijas kopējā platība (m2):

1750

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

81

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

8

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2021.gadā:

54

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

15

Pārējie:

39

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

731

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

689

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

42

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

1490

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

36

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 625
Seriālizdevumi 865
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Skaits
Bērnu un jauniešu grāmatas 36

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 44
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 41
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 3

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

350

Izslēgto dokumentu kopskaits:

866

Dokumentu kopskaits krājumā 2021.gada beigās:

4930

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 83 366 3476
Seriālizdevumi 266 500 1437
Audiovizuālie resursi 4
Pārējie dokumenti 1 12
Elektroniskais krājums (summa) 1
Citi elektroniskie resursi 1
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu un jauniešu grāmatas 8 2 590

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2021.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 3
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 2
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Reproducēšanas iekārtas

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1