Latvijas Jūras akadēmijas bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Augstākās izglītības iestādes bibliotēka >> Augstskolu

ISIL kods:

LV-BIB-013615

Adrese:

Flotes iela 12 k-8, Rīga, LV-1016

Darbojās 2019.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 67161112 67830138
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Iestādes vietne Latvijas Jūras akadēmijas Bibliotēka
Elektroniskais katalogs LJA Bibliotēkas elektroniskais katalogs
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Gita Mikuda

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0522

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

21.06.2007

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

773 A

Akreditācijas datums:

06.06.2016

Akreditācijas termiņš:

06.06.2021

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1993

Sākums:

1993

Darbība:

LJA bibliotēka nodrošina pieeju studiju virzienam atbilstošai informācijai, studiju un pētniecības nolūkiem, piedāvājot bibliotēkas krājumā esošos informācijas resursus, kā arī pasūtot informācijas resursus no citām bibliotēkām. Bibliotēka lieto integrēto bibliotēku informācijas sistēmu ALEPH 500 un piedalās valsts nozīmes bibliotēku kopkataloga veidošanā. Bibliotēka nodrošina studiju procesā nepieciešamo mācību un uzziņu literatūru, pieeju datu bāzēm un preses izdevumiem, sniedz pakalpojumus augstskolas studentiem un akadēmiskajam personālam studiju procesa pieejamībai (datorizētas darba vietas ikdienas studiju procesā, kopēšanas, drukāšanas u.c. pakalpojumi). Bibliotēkas krājuma komplektēšana notiek saskaņā ar LJA studiju programmām, kuras balstās uz starptautisko konvenciju STCW (International Convention on Standards of Training, Certification and watchkeeping for Seafarers) un sadarbībā ar LJA akadēmisko personālu.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 09:30 18:00
Otrdiena 09:30 18:00
Trešdiena 09:30 18:00
Ceturtdiena 09:30 18:00
Piektdiena 09:30 17:00
Papildu informācija:

Laika periodā 1.07. - 31.07. bibliotēka slēgta, 1.08. - 31.08. darba laiks 9.00-16.00 Mēneša pēdējā piektdiena - Spodrības diena.

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Abonētās datu bāzes piekļuve abonētajām datu bāzēm EBSCO Nacionālā pakete Academic Search Complete , EBSCO INSPEC, KR-CRON
2. Apmācības un konsultācijas apmācības darbam ar pilnteksta datu bāzēm, elektronisko katalogu, konsultācijas par bibliotēkas pakalpojumiem un izmantošanas iespējām, informācijas meklēšanas iespējām
3. Starpbibliotēku abonements informācijas resursu pasūtīšana, izmantojot starpbibliotēku abonementu (SBA)
4. Uzziņas tematiskas, faktogrāfiskas
5. Skenēšana pēc pieprasījuma
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība .
1. Kopēšana A 4 formāts - 0, 06
2. Printēšana A 4 formāts - 0,10
3. Kopēšana A 3 formāts - 0, 10
Informācija par pakalpojumiem iestādes tīmekļvietnē:
Tīmekļvietne
Bibliotēka
Pārskata periods
2019
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

697

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

88

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2019.gadā:

853

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

308

Pārējie:

545

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

14568

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

11553

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

3015

Virtuālais apmeklējums:

428

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

14481

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

4058

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 13522
Seriālizdevumi 621
Nepublicētie dokumenti 127
Elektroniskie resursi 211
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Mācību grāmatas 3696

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 0
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 0
Starptautiskais starpbibliotēku abonements (SSBA):
SSBA Skaits
Kopējais starptautisko SBA skaits
No ārvalstu bibliotēkām saņemtie dokumenti 0
Uz ārvalstu bibliotēkām nosūtītie dokumenti 0

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

294

Izslēgto dokumentu kopskaits:

297

Krājumu kopskaits 2019.gada beigās:

25355

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 199 202 24315
Seriālizdevumi 11 11
Audiovizuālie resursi 18 18
Nepublicētie dokumenti 66 980
Pārējie dokumenti 95
Elektroniskie resursi 31
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 179 202 23727

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2019.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 28
Darbiniekiem 4
Lasītājiem 24
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALEPH

Datubāžu kopskaits:

4

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 3
Pašu veidotās 1

Bibliotēkas tīmekļvietne

Pamatinformācija bibliotēkas tīmekļvietnē pieejama:

Latviešu valoda

Tīmekļvietnes automātiskās tulkošanas iespēja:

Google

Reproducēšanas iekārtas

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1