Krimuldas novada Turaidas bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000701

Adrese:

Ābeļkalni 1, Turaida, Krimuldas pag., Krimuldas nov., LV-2150

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 67974627 26601622 @
Informācija internetvietnēs:
Veids WWW adrese
Citas iestādes vietne Krimuldas novada pašvaldības vietne
Elektroniskais katalogs Pierīgas novadu bibliotēku kopkatalogs
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Vija Rūkle

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90000068799

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

28.03.1996

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1626

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

13.09.2004

Iestādes piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

759A

Akreditācijas datums:

17.11.2016

Akreditācijas termiņš:

17.11.2021

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1948

Sākums:

1948.gads. Dibināta kā kolhoza "Pamats" bibliotēka.

Darbība:

Vietējo iedzīvotāju un Turaidas muzejrezervāta darbinieku un apmeklētāju nodrošināšana ar piekļuvi informācijai.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 12:00 18:00
Otrdiena 12:00 18:00
Trešdiena 12:00 18:00
Ceturtdiena 12:00 18:00
Piektdiena 12:00 18:00
Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Valsts īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1810

Kultūras pieminekļa Valsts aizsardzības Nr.:

2606

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

30

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

3

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2018.gadā:

123

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

6

Pārējie:

117

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

1098

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

1079

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

19

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

1790

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

9

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 715
Seriālizdevumi 1075
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 10

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

702

Izslēgto dokumentu kopskaits:

560

Krājumu kopskaits 2018.gada beigās:

6042

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 142 4915
Seriālizdevumi 560 560 1126
Audiovizuālie resursi 1
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 11 562

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2018.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 4
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 3
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

3

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2
Pašu veidotās 1
Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1

Bibliotēkas vietne

Pamatinformācija bibliotēkas vietnē pieejama:

Latviešu valoda