Krimuldas novada Turaidas bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000701

Adrese:

Ābeļkalni 1, Turaida, Krimuldas pag., Krimuldas nov., LV-2150

Darbojās 2020.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 67974627 26601622 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Citas iestādes vietne Krimuldas novada pašvaldības vietne
Elektroniskais katalogs Pierīgas novadu bibliotēku kopkatalogs
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Vija Rūkle

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90000068799

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

28.03.1996

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1626

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

13.09.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

759A

Akreditācijas datums:

17.11.2016

Akreditācijas termiņš:

17.11.2021

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1948

Sākums:

1948.gads. Dibināta kā kolhoza "Pamats" bibliotēka.

Darbība:

Vietējo iedzīvotāju un Turaidas muzejrezervāta darbinieku un apmeklētāju nodrošināšana ar piekļuvi informācijai.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 12:00 18:00
Otrdiena 12:00 18:00
Trešdiena 12:00 18:00
Ceturtdiena 12:00 18:00
Piektdiena 12:00 18:00
Pārskata periods
2020
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

30

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

3

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2020.gadā:

133

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

5

Pārējie:

128

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

1286

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

1267

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

19

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

1872

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

8

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 802
Seriālizdevumi 1070
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 29

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 1
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 1

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

706

Izslēgto dokumentu kopskaits:

872

Dokumentu kopskaits krājumā 2020.gada beigās:

6001

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 168 206 5020
Seriālizdevumi 538 666 980
Audiovizuālie resursi 1
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 10 576

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2020.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 2
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 1
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Reproducēšanas iekārtas

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1