Kandavas novada Kandavas pagasta bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000786

Adrese:

Valdeķi, Valdeķi, Kandavas pag., Kandavas nov., LV-3120

Darbojās 2020.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 23272996 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Citas iestādes vietne Latvijas kultūras datu portāls
Elektroniskais katalogs Tukuma elektroniskais kopkatalogs
Citas iestādes vietne Kandavas novada dome
Citas iestādes vietne Tukuma bibliotēka
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Brigita Pētersone

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90009374385

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

07.07.2010

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1286

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

07.05.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

820A

Akreditācijas datums:

22.06.2017

Akreditācijas termiņš:

22.06.2022

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1947

Sākums:

1947. gada 11. jūlijs

Darbība:

Nodrošināt iedzīvotājiem universālo informācijas pakalpojumus. Nodrošināt ikviena indivīda pieeju informācijas un komunikāciju tehnoloģijām, informācijai un informācijas resursiem. Nodrošināt atbalstu formālās un neformālās izglītības iegūšanai mūža garumā.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 09:00 13:00
Otrdiena 13:00 17:00
Trešdiena 09:00 13:00
Ceturtdiena 13:00 17:00
Piektdiena 12:00 16:00
Papildu informācija:

Katra mēneša 2. trešdiena - Metodiskā diena

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Internets, Wi FI
2. Datu bāzes Letonika, Lursoft
3. Grāmatu izsniegšana
4. Periodikas izsniegšana
5. Pasākumi, izstādes
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība .
1. Kopēšana A4 lpp. - 0.17 EUR
2. Printēšana A4 lpp. - 0.17 EUR
3.
Pārskata periods
2020
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

204

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

10

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2020.gadā:

127

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

20

Pārējie:

107

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

1982

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

1815

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

167

Virtuālais apmeklējums:

59

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

4905

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

230

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 3339
Seriālizdevumi 1566
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 230

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 7
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 2
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 5

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

409

Izslēgto dokumentu kopskaits:

288

Dokumentu kopskaits krājumā 2020.gada beigās:

6354

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 109 5991
Seriālizdevumi 300 288 363
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 4 84

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2020.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 3
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 2
Bezmaksas Wi-Fi:

Reproducēšanas iekārtas

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1