Izvaltas pagasta bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000400

Adrese:

Saules iela 1, Izvalta, Izvaltas pag., Krāslavas nov., LV-5652

Darbojās 2021.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 65626518 @ 65626550
Informācija tīmekļvietnēs:
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Vita Japiņa

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90000019153

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

23.02.1996

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1235

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

26.04.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

743A

Akreditācijas datums:

16.05.2017

Akreditācijas termiņš:

15.05.2022

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1946

Sākums:

1946. No 2003,gada biblioteka atrodas Izvaltas pamatskolas ēkā, kuras pirmais stāvs ir bijušais jezuītu klosteris, celts 1755.gadā. Otrais un trešais stāvs piebūvēti 1958. gadā. Ir valsts kultūras piemineklis.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Otrdiena 08:00 17:00
Trešdiena 08:00 17:00
Ceturtdiena 08:00 17:00
Piektdiena 08:00 17:00
Sestdiena 08:00 17:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1 Datu bāzes Bezmaksas datu bāzu Letonika un Lursoft izmantošana
2 Periodiskie izdevumi Bezmaksas periodisko izdevumu izmantošana
3 Datori un internets Bezmaksas datoru un informācijas tehnoloģiju izmantošana
4 Grāmatu krājums Bezmaksas grāmatu krājuma izmantošana un vietas un līdznešanai
Pārskata periods
2021
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Papildu informācija par infrastruktūru:

Bibliotēka atrodas bijušās Izvaltas pamatskolas telpās.

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

140

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

20

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2021.gadā:

146

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

20

Pārējie:

126

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

2647

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

2326

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

321

Virtuālais apmeklējums:

2016

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

7232

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

457

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 2793
Seriālizdevumi 4437
Pārējie dokumenti 2
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Skaits
Bērnu un jauniešu grāmatas 477

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 29
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 10
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 19

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

733

Izslēgto dokumentu kopskaits:

537

Dokumentu kopskaits krājumā 2021.gada beigās:

7471

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 224 147 6142
Seriālizdevumi 509 390 1283
Audiovizuālie resursi 42
Kartogrāfiskie materiāli 1
Nošizdevumi 1
Pārējie dokumenti 2
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu un jauniešu grāmatas 54 34 807

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2021.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 7
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 6
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Bibliotēkas tīmekļvietne

Pamatinformācija bibliotēkas tīmekļvietnē pieejama:

Latviešu valoda

Tīmekļvietnes automātiskās tulkošanas iespēja:

Google

Reproducēšanas iekārtas

Printeru kopskaits:

1

Kopējamo iekārtu kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1