Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000424

Adrese:

Skolas nams, Īvande, Īvandes pag., Kuldīgas nov., LV-3313

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 63343153 @
Bibliotēkā @
Informācija internetvietnēs:
Veids WWW adrese
Citas iestādes vietne Īvandes pagasta pārvaldes tīmekļa vietne
Elektroniskais katalogs Kuldīgas, Alsungas un Skrundas lektroniskais kopkatalogs
Citas iestādes vietne Latvijas Bibliotēku portāls
Sociālie tīkli facebook.com
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Gunta Zingberga

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90000015927

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

20.02.1996

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0850

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

10.03.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

458A

Akreditācijas datums:

21.11.2014

Akreditācijas termiņš:

21.11.2019

Vispārīgs raksturojums

Sākums:

Pirmā Īvandes pagasta bibliotēka dibināta 1967. gadā. Apvienojot Īvandes ciemu ar Ēdoles 19977 gadā bibliotēka tiek slēgta. Otrreiz bibliotēka atdzimst 1996 gadā . Tā atrodas pagasta pārvaldes otrajā stāvā. Bibliotēka ir vienīgā publiskā bibliotēka pagastā.

Darbība:

Īvandes bibliotēka ir Īvandes pašvaldības kultūras un informācijas iestāde, un tās mērķis ir iedzīvotāju bibliotekārā , bibliogrāfiskā un informacionālā apkalpošana. Īvandes bibliotēkas misija ir sniegt nepieciešamo informāciju katram, uzklausīt ikvienu, būt gaismas un labestības iestādei.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 08:00 16:00
Otrdiena 08:00 15:00
Trešdiena 08:00 16:00
Ceturtdiena 08:00 16:00 Metodiskā diena, darbs ārpus bibliotēkas
Piektdiena
Papildu informācija:

Ceturtdiena - metodiskā diena, darbs ārpus bibliotēkas. Piektdien, sestdien, svētdien - BIBLIOTĒKA SLĒGTA

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
1. Abonētās datubāzes Bezmaksas* piekļuve abonētājām datu bāzēm internetā - Letonika, Lursoft.
2. Apmācības un konsultācijas Bezmaksas apmācības darbam ar pilntekst un bibliotgrāfiskām d/b un konsultācijas darbam ar datoru un internetu
3. Datori un internets Datoru ar interneta pieslēgumu un bezvadu interneta bezmaksas izmantošana
4. Izdevumu rezervēšana, nodošanas termiņa pagarināšana Grāmatu un citu materiālu nodošanas termiņu pagarināšana pa tālruni 63343153. e-pastu: biblio.ivande@inbox.lv vai ivande.biblioteka@kuldiga.lv
5. Kurzemes virtuālais kopkatalogs reģionāls virtuāls bibliotēku kopkatalogs, kas nodrošina informācijas meklēšanu Kurzemes bibliotēku elektroniskajos katalogos un novadpētniecības datubāzēs.Sīkāk lasiet sadaļā "Kurzemes kopkatalogs" vai apmeklējiet http://kuldiga.biblioteka.lv/
Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Kultūras pieminekļa Valsts aizsardzības Nr.:

6331

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

39,4

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

12

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2018.gadā:

101

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

32

Pārējie:

69

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

1148

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

1041

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

107

Virtuālais apmeklējums:

174

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

2288

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

117

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 1078
Seriālizdevumi 1029
Elektroniskie resursi 181
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 117

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 24
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 17
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 7

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

341

Izslēgto dokumentu kopskaits:

0

Krājumu kopskaits 2018.gada beigās:

3418

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 97 0 2268
Seriālizdevumi 244 0 1150
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 19 0 388

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2018.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 3
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 2
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2
Printeru kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1

Bibliotēkas vietne

Pamatinformācija bibliotēkas vietnē pieejama:

Latviešu valoda