Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000130

Adrese:

"Dailes", Jaunzemi, Ilzenes pag., Alūksnes nov., LV-4344

Darbojās 2021.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 29140752 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Elektroniskais katalogs Alūksnes reģiona bibliotēku kopkatalogs
Citas iestādes vietne Alūksnes pilsētas bibliotēka
Citas iestādes vietne Alūksnes novada pašvaldības mājas lapa
Vienotais meklētājs Latvijas kultūras datu portāls
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Nora Ceriņa

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90009480235

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

06.01.2011

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0538

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

19.01.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

544

Akreditācijas datums:

06.06.2016

Akreditācijas termiņš:

06.06.2021

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1946

Sākums:

Ilzenes bibliotēka dibināta 1946.gada 20.novembrī. Pastāvēšanas laikā atradusies Čonkās, tad - Ilzenes muižā, no 1989. gada - Ilzenes pagasta "Jaunzemiem". 2016. gadā Ilzenes bibliotēka pārcelta uz Ilzenes pamatskolas telpām "Zinišos". No 2020. gada oktobra bibliotēka atrodas Sporta, kultūras, interešu izglītības un mūžizglītības centrā "Dailes" Ilzenes centrā Jaunzemos.

Darbība:

Ilzenes bibliotēka nodrošina lietotāju pieprasījumam atbilstošus daudzveidīgus informatīvos pakalpojumus, veicina lasītprasmi un interesi par grāmatām, veido labvēlīgu vidi sociālajai līdzdalībai, sabiedrības izglītošanai un attīstībai.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Otrdiena 08:00 17:30 Pārtraukums 12:00 līdz 12:30
Trešdiena 08:00 16:30 Pārtraukums 12:00 līdz 12:30
Ceturtdiena 08:00 16:30 Pārtraukums 12:00 līdz 12:30
Piektdiena 08:00 16:30 Pārtraukums 12:00 līdz 12:30

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Krājums Grāmatu, periodisko izdevumu (žurnālu un laikrakstu), novadpētniecības materiālu un citu izdevumu krājums bērniem un pieaugušajiem, no kura izvēlēties sev vajadzīgo lasīšanai mājās vai bibliotēkā uz vietas
2. Datori un internets Datoru ar interneta pieslēgumu bezmaksas izmantošana bibliotēkā; Bezvadu interneta izmantošana bibliotēkas telpās un ārpus tām
3. Datu bāzes Bezmaksas piekļuve autorizētajām datu bāzēm internetā- Letonika (www.letonika.lv), Lursoft Laikrakstu bibliotēka ( www.news.lv )
4. Uzziņas un konsultācijas Tematisku un faktogrāfisku uzziņu izpilde. Zvani/ raksti un jautā pa tālr. 29140752, e-pastu: bibl.ilzene@aluksne.lv vai apmeklē bibliotēku klātienē
5. Starpbibliotēku abonements - SBA Iespieddarbus, kuri nav Ilzenes bibliotēkas krājumā, var pasūtīt, izmantojot starpbibliotēku abonementu (SBA)
6. E-grāmatas Saņemot bibliotēkā lietotāja autorizācijas datus, iespēja pieslēgties E-grāmatu bibliotēkai www.3td.lv un lasīt internetā e-grāmatas bez maksas
7. Literatūras izstādes. Tematiski pasākumi. Bibliotēkā regulāri skatāmas tematiskās literatūras izstādes un ir iespējams apmeklēt izglītojošus un tematiskus pasākumus
8. Izdevumu rezervēšana, nodošanas termiņa pagarināšana Grāmatu un citu materiālu nodošanas termiņu pagarināšana pa tālruni 29140752, e-pastu: bibl.ilzene@aluksne.lv Nodošanas termiņu pagarināšana un konta pārraudzība internetā https://aluksne.biblioteka.lv
9. Publisko bibliotēku tīkla pakalpojumi Neierobežota piekļuve Latvijas Nacionālās bibliotēkas Digitālās bibliotēkas saturam www.lndb.lv, latviešu filmu portālam www.filmas.lv, Latvijas digitalizēto video un audio ierakstu piekļuves portālam www.diva.lv
10. Elektroniskā dokumentu piegāde Pēc lietotāju pieprasījuma piedāvājam atsevišķu rakstu kopiju (no bibliotēkas krājuma) piegādi, izmantojot e-pastu. Rakstīt uz e-pastu: bibl.ilzene@aluksne.lv
11. Elektroniskais katalogs Elektroniskais katalogs nodrošina informācijas meklēšanu Alūksnes un Apes novadu bibliotēku elektroniskajos katalogos, novadpētniecības un pašvaldības dokumentu datu bāzēs https://aluksne.biblioteka.lv
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Kopēšana, datorizdruka Melnbalto un Krāsaino A4 formāta kopiju un izdruku izgatavošana - EUR 0,07 - EUR 0,85
2. Skenēšana Iespēja veikt skenēšanas darbus, informāciju saglabājot digitālā formā - EUR 0,14
3. Starpbibliotēku abonements. Iespieddarbus, kuru nav Ilzenes bibliotēkā, iespējams pasūtīt no citām bibliotēkām. Pasta izdevumi
Pārskata periods
2021
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

137

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

12

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2021.gadā:

135

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

20

Pārējie:

115

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

1036

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

955

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

81

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

2289

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

151

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 1536
Seriālizdevumi 753
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Skaits
Bērnu un jauniešu grāmatas 182

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 96
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 89
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 7

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

286

Izslēgto dokumentu kopskaits:

0

Dokumentu kopskaits krājumā 2021.gada beigās:

5201

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 121 4541
Seriālizdevumi 165 658
Audiovizuālie resursi 2
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu un jauniešu grāmatas 37 749

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2021.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 4
Darbiniekiem 2
Lasītājiem 2
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Reproducēšanas iekārtas

Printeru kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1