Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000130

Adrese:

Zinīši, Jaunzemi, Ilzenes pag., Alūksnes nov., LV-4344

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 29140752 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Elektroniskais katalogs Alūksnes un Apes novadu bibliotēku elektroniskais kopkatalogs
Citas iestādes vietne Alūksnes pilsētas bibliotēka
Citas iestādes vietne Latvija bibliotēku portāls
Citas iestādes vietne Alūksnes novada pašvaldības mājas lapa
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Nora Ceriņa

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90009480235

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

06.01.2011

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0538

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

19.01.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

544

Akreditācijas datums:

06.06.2016

Akreditācijas termiņš:

06.06.2021

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1946

Sākums:

Ilzenes bibliotēka dibināta 1946.gada 20.novembrī. Pastāvēšanas laikā atradusies Čonkās, tad- Ilzenes muižā. Patreizējā atrašanās vieta Ilzenes pagasta Jaunzemos skolas ēkā.

Darbība:

Ilzenes bibliotēka ir pagasta kultūras, izglītības un informācijas iestāde. Tās mērķis ir visu pagasta iedzīvotāju bibliotekārā, bibliogrāfiskā un informatīvā apkalpošana.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 08:00 17:30
Otrdiena 08:00 16:30
Trešdiena 08:00 16:30
Ceturtdiena 08:00 16:30
Piektdiena 08:00 15:30

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
1. Grāmatas un periodika Grāmatu un periodikas izmantošana līdzņemšanai vai uz vietas bibliotēkā
2. Datori un internets Datoru un interneta izmantošana
3. Datu bāzes Autorizēto datu bāzu izmantošana www.letonika.lv , www.news.lv
4. Uzziņas un konsultācijas Uzziņu un konsultāciju sniegšana
5. SBA izmantošana Iespēja izmantot starpbibliotēku abonementa pakalpojumus
6. E-grāmatas Saņemot bibliotēkā lietotāja autorizācijas datus, iespēja pieslēgties E-grāmatu bibliotēkai www.3td.lv un lasīt internetā e-grāmatas bez maksas
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts Cena
1. Kopēšana, datorizdruka Melnbalto un krāsaino A4 formāta kopiju un izdruku izgatavošana EUR 0,07 - EUR 0,85
2. Skenēšana Iespēja veikt skenēšanas darbus, informāciju saglabājot digitālā formā EUR 0,14
3. Starpbibliotēku abonements Iespieddarbus, kuru nav Ilzenes bibliotēkā, iespējams pasūtīt no citām bibliotēkām Pasta izdevumi
Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1987

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

50

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

7

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2018.gadā:

162

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

27

Pārējie:

135

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

1371

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

958

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

413

Virtuālais apmeklējums:

270

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

2431

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

613

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 1788
Seriālizdevumi 643
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 254

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 3
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 3

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

72

Izslēgto dokumentu kopskaits:

223

Krājumu kopskaits 2018.gada beigās:

4348

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 72 223 4219
Seriālizdevumi 129
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 11 33 311

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2018.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 7
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 6
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2
Printeru kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1