Ilūkstes pilsētas centrālā bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000245

Adrese:

Brīvības iela 12, Ilūkste, Augšdaugavas nov., LV-5447

Darbojās 2022.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 65462435 28603144 @ 65462435
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Citas iestādes vietne Ilūkstes pilsētas administrācija
Elektroniskais katalogs Līvānu un Ilūkstes novadu elektroniskais kopkatalogs
Citas iestādes vietne Augšdaugavas novada pašvaldības vietne
Sociālie tīkli Facebook
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Ināra Valpētere

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

9009042259

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

09.03.2009

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0078

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

09.10.2003

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Ārējās apkalpošanas punkti:
Nosaukums Adrese
Baltmuižas grāmatu izsniegšanas punkts Baltmuiža 1-1, Eglaines pagasts, Ilūkstes novads, LV-5444
Subates miera nams Jelgavas iela 6/8, Subate, Ilūkstes novads, LV5471

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

609A

Akreditācijas datums:

25.10.2016

Akreditācijas termiņš:

25.10.2021

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1924

Sākums:

Par bibliotēkas pirmsākumiem uzskatāms 1924.gada 2.jūlijs, kad Ilūkstes pilsētas galva Vaclavs Samovičs parakstījis Kultūras fonda bibliotēku noteikumus un saņēmis 547 grāmatas bibliotēkas dibināšanai

Darbība:

Ilūkstes novada centrālā bibliotēka ir informācijas , kultūras un izglītības iestāde, kuras pakalpojumus ir tiesīgi izmantot gan Ilūkstes iedzīvotāji, gan Ilūkstes novada iedzīvotāji, gan jebkurš cits interesents atbilstoši Ilūkstes novada centrālās bibliotēkas izmantošanas noteikumiem

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Otrdiena 10:00 18:00
Trešdiena 10:00 18:00
Ceturtdiena 10:00 18:00
Piektdiena 10:00 18:00
Sestdiena 10:00 17:00
Papildu informācija:

Katra mēneša pēdējā piektdiena-sanitārā diena Katra mēneša trešā trešdiena-metodiskā diena

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1 Abonēto datu bāzu izmantošana Bezmaksas piekļuve datu bāzēm Letonika, Lursoft laikrakstu bibliotēka
2 Grāmatu izsniegšana Bibliotēka piedāvā grāmatas latviešu, krievu un angļu valodās
3 Apmācības Apmācības informācijas meklēšanā bibliotēkas abonētajās datubāzēs un citos interneta resursos
4 Datori un internets Datoru ar interneta pieslēgumu un bezvadu interneta bezmaksas izmantošana
5 Ekskursijas Ekskursijas pa Ilūkstes novada centrālo bibliotēku - informācija par bibliotēku struktūru, pakalpojumiem
6 Jaunieguvumu izstādes Izstādes par jaunākajām grāmatām un citiem materiāliem
7 Kompaktdisku, audiokasešu, videokasešu un DVD videodiska izmantošana Kompkatdisku, audiokasešu un DVD videodisku bezmaksas izmantošana bibliotēkā un izsniegšana uz mājām
8 Līvānu Ilūkstes novadu elektroniskais kopkatalogs Elektroniskais kopkatalogs nodrošina informācijas meklēšanu Līvānu Ilūkstes novadu bibliotēku elektroniskajos katalogos un novadpētniecības datubāzē
9 Periodiskie izdevumi (avīzes, žurnāli u.c.) Avīzes, žurnāli un citi periodiskie izdevumi latviešu ,krievu, vācu valodās
10 Novadpētniecības rakstu un fotomateriālu krājums Materiālu izmantošana bibliotēkā un izsniegšana uz mājām
11 Tematiskās mapes Tematisko mapju izmantošana par dažādām tēmā bibliotēkā un izsniegšana uz mājām
12 Starpbibliotēku abonements Iespieddarbus, kuri nav Ilūkstes novada centrālās bibliotēkas krājumā, var pasūtīt, izmantojot starpbibliotēku abonementu (SBA) un starptautisko starpbibliotēku abonementu (SSBA)
13 Uzziņas, konsultācijas Konsultācijas par bibliotēku un tās izmantošanas iespējām, tematisku un faktogrāfisku uzziņu izpilde
14 Datorapmācība WORD, EXCELL, e-pasta izveide
15 Darba sludinājuma un CV ievietošana internetā Palīdzība CV rakstīšanā , darba sludinājumu meklēšanu (avīzēs un internetā)
16 Konsultācijas sociālajos portālos Sludinājumu ievietošana sludinājumu portālos( ss.lv)
17 Konsultācijas veicot maksājums elektroniski Latvenergo, Lattelecom , KTV Universs, Ornaments, Ilūkstes siltums, transportlīdzekļu apdrošināšana u.c.
18 Tālākizglītības un mūžīzglītības veicināšanas pasākumi Izstādes, dažādi pasākumi, tikšanās, apmācības
19 Grāmatu rezervēšana elektroniskajā kopkatalogā Grāmatu un citu materiālu rezervēšana saņemšanai konkrētā bibliotēkā, nodošanas termiņu pagarināšana un konta pārraudzība internetā
20 Cilvēku ar īpašām vajadzībām apkalpošana mājās Apkalpošanā mājās, ja slimības vai ierobežotu pārvietošanās iespēju dēļ lasītājs nevar izmantot bibliotēkas pakalpojumus
21 Grāmatu un citu materiālu nodošanas termiņu pagarināšana Pa tālruni 65462435, e-pastu biblioteka@ilukstes.lv
22 Kopēšana un izdruka no datora , skenēšana Pēc jūsu pieprasījuma bibliotekārs veiks kopēšanas un printēšanas (melnbaltā un krāsainā) darbus A4, A3 formātā ( maksas pakalpojums) Pēc jūsu pieprasījuma bibliotekārs veiks skenēšanas darbus, informāciju saglabājot digitālā formātā (maksas pakalpojums)
23 Faksa pakalpojumi Faksa nosūtīšana un saņemšana pa Latviju un ārzemēm (maksas pakalpojums)
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1 Kopēšana Melnbaltais un Krāsainais A4 un A3 formāts - 0,09-0,29 EUR
2 Izdruka no datora Melnbaltais un Krāsainais A4 formāts - 0,30-0,83 EUR
3 Faksa nosūtīšana, saņemšana Rajona, valsts un starpvalstu robežās 0.12-0,83 EUR
4 Dokumenta ieskanēšana un nosūtīšana uz e-pastu A4 formāts no vienas un abām pusēm - 0.12-0.21 EUR
Informācija par pakalpojumiem tīmekļvietnē:
Pārskata periods
2022
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

224,38

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

12

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2022.gadā:

556

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

49

Pārējie:

507

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

4489

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

4358

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

131

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

16156

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

152

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 8578
Seriālizdevumi 7505
Audiovizuālie resursi 61
Kartogrāfiskie materiāli 3
Nošizdevumi 5
Pārējie dokumenti 1
Elektroniskais krājums (summa) 3
Citi elektroniskie resursi 3
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Skaits
Bērnu un jauniešu grāmatas 345

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 263
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 34
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 229

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

740

Izslēgto dokumentu kopskaits:

872

Dokumentu kopskaits krājumā 2022.gada beigās:

14842

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 211 273 12663
Seriālizdevumi 529 599 2070
Audiovizuālie resursi 71
Kartogrāfiskie materiāli 6
Nošizdevumi 19
Pārējie dokumenti 1
Elektroniskais krājums (summa) 12
Citi elektroniskie resursi 12
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu un jauniešu grāmatas 5 30 745

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2022.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 8
Darbiniekiem 3
Lasītājiem 5
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Reproducēšanas iekārtas

Printeru kopskaits:

4

Kopējamo iekārtu kopskaits:

1