Ilūkstes pilsētas centrālā bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000245

Adrese:

Brīvības iela 12, Ilūkste, Augšdaugavas nov., LV-5447

Darbojās 2023.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 65462435 28603144 @ 65462435
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Citas iestādes vietne Ilūkstes pilsētas administrācija
Elektroniskais katalogs Līvānu un Ilūkstes bibliotēku elektroniskais kopkatalogs
Citas iestādes vietne Augšdaugavas novada pašvaldības vietne
Sociālie tīkli Facebook
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Ināra Valpētere

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

9009042259

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

09.03.2009

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0078

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

09.10.2003

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Ārējās apkalpošanas punkti:
Nosaukums Adrese
Subates miera nams Jelgavas iela 6/8, Subate, Ilūkstes novads, LV5471

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

609B

Akreditācijas datums:

18.10.2023

Akreditācijas termiņš:

17.10.2028

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1924

Sākums:

Par bibliotēkas pirmsākumiem uzskatāms 1924.gada 2.jūlijs, kad Ilūkstes pilsētas galva Vaclavs Samovičs parakstījis Kultūras fonda bibliotēku noteikumus un saņēmis 547 grāmatas bibliotēkas dibināšanai

Darbība:

Ilūkstes novada centrālā bibliotēka ir informācijas , kultūras un izglītības iestāde, kuras pakalpojumus ir tiesīgi izmantot gan Ilūkstes iedzīvotāji, gan Ilūkstes novada iedzīvotāji, gan jebkurš cits interesents atbilstoši Ilūkstes novada centrālās bibliotēkas izmantošanas noteikumiem

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Otrdiena 11:00 18:00
Trešdiena 11:00 18:00
Ceturtdiena 11:00 18:00
Piektdiena 11:00 18:00
Sestdiena 10:00 17:00
Papildu informācija:

Katra mēneša pēdējā piektdiena-sanitārā diena Katra mēneša trešā trešdiena-metodiskā diena

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1 Abonēto datu bāzu izmantošana Bezmaksas piekļuve datu bāzēm Letonika, Lursoft laikrakstu bibliotēka
2 Grāmatu izsniegšana Bibliotēka piedāvā grāmatas latviešu, krievu un angļu valodās
3 Apmācības Apmācības informācijas meklēšanā bibliotēkas abonētajās datubāzēs un citos interneta resursos
4 Datori un internets Datoru ar interneta pieslēgumu un bezvadu interneta bezmaksas izmantošana
5 Ekskursijas Ekskursijas pa Ilūkstes pilsētas centrālo bibliotēku - informācija par bibliotēku struktūru, pakalpojumiem
6 Jaunieguvumu izstādes Izstādes par jaunākajām grāmatām un citiem materiāliem
7 Kompaktdisku, audiokasešu, videokasešu un DVD videodiska izmantošana Kompkatdisku, audiokasešu un DVD videodisku bezmaksas izmantošana bibliotēkā un izsniegšana uz mājām
8 Līvānu Ilūkstes novadu elektroniskais kopkatalogs Elektroniskais kopkatalogs nodrošina informācijas meklēšanu Līvānu un Ilūkstes bibliotēku elektroniskajos katalogos un novadpētniecības datubāzē
9 Periodiskie izdevumi (avīzes, žurnāli u.c.) Avīzes, žurnāli un citi periodiskie izdevumi latviešu ,krievu, vācu valodās
10 Novadpētniecības rakstu un fotomateriālu krājums Materiālu izmantošana bibliotēkā un izsniegšana uz mājām
11 Tematiskās mapes Tematisko mapju izmantošana par dažādām tēmā bibliotēkā un izsniegšana uz mājām
12 Starpbibliotēku abonements Iespieddarbus, kuri nav Ilūkstespilsētas centrālās bibliotēkas krājumā, var pasūtīt, izmantojot starpbibliotēku abonementu (SBA) un starptautisko starpbibliotēku abonementu (SSBA)
13 Uzziņas, konsultācijas Konsultācijas par bibliotēku un tās izmantošanas iespējām, tematisku un faktogrāfisku uzziņu izpilde
14 Datorapmācība WORD, EXCELL, e-pasta izveide
15 Darba sludinājuma un CV ievietošana internetā Palīdzība CV rakstīšanā , darba sludinājumu meklēšanu (avīzēs un internetā)
16 Konsultācijas sociālajos portālos Sludinājumu ievietošana sludinājumu portālos( ss.lv)
17 Konsultācijas veicot maksājums elektroniski Latvenergo, Lattelecom , KTV Universs, Ornaments, Ilūkstes siltums, transportlīdzekļu apdrošināšana u.c.
18 Tālākizglītības un mūžīzglītības veicināšanas pasākumi Izstādes, dažādi pasākumi, tikšanās, apmācības
19 Grāmatu rezervēšana elektroniskajā kopkatalogā Grāmatu un citu materiālu rezervēšana saņemšanai konkrētā bibliotēkā, nodošanas termiņu pagarināšana un konta pārraudzība internetā
20 Cilvēku ar īpašām vajadzībām apkalpošana mājās Apkalpošanā mājās, ja slimības vai ierobežotu pārvietošanās iespēju dēļ lasītājs nevar izmantot bibliotēkas pakalpojumus
21 Grāmatu un citu materiālu nodošanas termiņu pagarināšana Pa tālruni 65462435, 28603144 , e-pastu biblioteka@ilukstes.lv
Informācija par pakalpojumiem tīmekļvietnē:
Pārskata periods
2023
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

224,38

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

8

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2023.gadā:

560

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

37

Pārējie:

523

Apmeklējumi

Bibliotēkas apmeklējums kopā:

4646

APMEKLĒJUMS:
Apmeklējumi Skaits
Fizisko apmeklējumu kopskaits 4453
Pieaugušie 4261
Bērni un jaunieši līdz 18.g. 192
Virtuālais apmeklējums 193
Datubāzu apmeklējums 193
Abonētās 193

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

17905

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

434

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumenti Skaits
Bibliotēkas fiziskais krājums KOPĀ 17491
Grāmatas 9522
Seriālizdevumi 7814
Audiovizuālie resursi 134
Kartogrāfiskie materiāli 2
Nošizdevumi 17
Pārējās krājuma vienības 2
Digitāls/ elektronisks krājums KOPĀ 414
Datubāzes (skaits) 414
Abonētās 414
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Skaits
Bērnu un jauniešu grāmatas 434
Bibliotēkai ir aktīvs konts kādā no sociālajiem medijiem:

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 368
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtās vienības 65
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītās vienības 303

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

676

Izslēgto dokumentu kopskaits:

1753

Dokumentu kopskaits krājumā 2023.gada beigās:

13765

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Krājums Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bibliotēkas fiziskais krājums KOPĀ 674 1753 13763
Grāmatas 147 960 11850
Seriālizdevumi 526 793 1803
Audiovizuālie resursi 1 72
Kartogrāfiskie materiāli 6
Nošizdevumi 19
Pārējās krājuma vienības 13
Digitāls/ elektronisks krājums KOPĀ 2 2
Datubāzes (skaits) 2 2
Abonētās 2 2
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu un jauniešu grāmatas 9 63 683

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2023.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 4
Darbiniekiem 3
Lasītājiem 1
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Reproducēšanas iekārtas

Printeru kopskaits:

3

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1