Eglaines pagasta bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000259

Adrese:

Stendera iela 7, Eglaine, Eglaines pag., Ilūkstes nov., LV-5444

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 26529290 @
Informācija internetvietnēs:
Veids WWW adrese
Elektroniskais katalogs Līvānu un Ilūkstes novadu elektroniskais kopkatalogs
Citas iestādes vietne Ilūkstes novada dome
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Ona Hohlova

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

9009042259

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

06.03.2009

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0077

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

09.10.2003

Iestādes piederība

Juridiskais statuss:

Bibliotēkas struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

765A

Akreditācijas datums:

25.10.2016

Akreditācijas termiņš:

25.10.2021

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1945

Sākums:

Pirmais ieraksts par bibliotēku inventāra grāmatā - 1945. gada 8. janvārī (Lašu pagasts, Ilūkstes apriņķis, Eglaines ciema padome).

Darbība:

Bibliotēkas misija – kļūt par klientorientētu bibliotēku, kas nodrošina operatīvus un kvalitatīvus informācijas pakalpojumus, saturīgu brīvā laika pavadīšanu un pagasta vēstures mantojuma saglabāšanu.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 08:00 16:30
Otrdiena 08:00 17:30
Trešdiena 08:00 16:30
Ceturtdiena 08:00 16:30
Piektdiena 08:00 15:30
Papildu informācija:

Katra mēneša 3. trešdiena - Metodiskā diena; Katra mēneša pēdējā piektdiena - Spodrības diena.

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
Bezmaksas pakalpojumi: Lietotāju reģistrēšana, drukāto mediju izsniegšana uz mājām, konsultācijas par bibliotēkas izmantošanu, e-kataloga un periodisko izdevumu datu bāzes izmantošana, uzziņu sniegšana, izstādes un ekskursijas pa bibliotēku, tematiski pasākumi, interneta izmantošana
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts Cena
Maksas pakalpojumi: Kopēšana, informācijas izdruka no datora: melnbaltais formāts Skolēniem un studentiem: Informācijas izdruka no datora: krāsainais formāts Skolēniem un studentiem: Dokumenta ieskanēšana un nosūtīšana pa e-pastu 0.12 0.05 0.58 0.30 0.12
Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1969

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

52,5

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

7

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2018.gadā:

246

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

51

Pārējie:

195

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

3697

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

2973

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

724

Virtuālais apmeklējums:

140

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

6098

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

707

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 3359
Seriālizdevumi 2737
Nošizdevumi 1
Attēlizdevumi 1
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 990

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 113
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 106
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 7

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

255

Izslēgto dokumentu kopskaits:

538

Krājumu kopskaits 2018.gada beigās:

5864

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 107 144 4566
Seriālizdevumi 148 394 1279
Audiovizuālie resursi 2
Kartogrāfiskie materiāli 6
Nošizdevumi 11
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 57 112 1304

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2018.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 6
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 5
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2
Printeru kopskaits:

1

Skeneru kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1

Bibliotēkas vietne

Pamatinformācija bibliotēkas vietnē pieejama:

Latviešu valoda