Dvietes pagasta bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000258

Adrese:

Lauku ambulance, Dviete, Dvietes pag., Ilūkstes nov., LV-5441

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 65475498 26409549 @
Informācija internetvietnēs:
Veids WWW adrese
Citas iestādes vietne Ilūkstes novada mājas lapa
Elektroniskais katalogs Līvānu un Ilūkstes novadu elektroniskais kopkatalogs
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Vencislava Marcinkeviča

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90009042259

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

06.03.2009

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0076

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

23.08.2012

Iestādes piederība

Juridiskais statuss:

Bibliotēkas struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

764A

Akreditācijas datums:

25.10.2016

Akreditācijas termiņš:

25.10.2021

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1923

Sākums:

Dvietes pagasta bibliotēka dibināta 1923. gadā

Darbība:

Dvietes pagasta bibliotēka ir kultūras, izglītības un informācijas iestāde, kuras darbības mērķis ir iedzīvotāju bibliotekārā, bibliogrāfiskā un informacionālā apkalpošana.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Trešdiena 09:00 17:00
Ceturtdiena 09:00 17:00
Piektdiena 09:00 17:00
Sestdiena 09:00 15:00
Papildu informācija:

Mēneša trešā trešdiena - metodiskā diena

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
Grāmatas Grāmatu izsniegšana uz mājām
Periodiskie izdevumi Periodisko izdevumu izsniegšana
Novadpētniecība Novadpētniecības materiālu izmantošana bibliotēkā un izsniegšana uz mājām
Datori Iespēja ar saviem datoriem strādāt bibliotēkā
Ekskursija Jauno lasītāju iepazīstināšana ar bibliotēku
Abonētās datu bāzes Letonika
Abonētās datu bāzes Lursoft laikrakstu bibliotēka
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts Cena
Kopēšana un izdruka Dokumentu melnbaltais formāts EUR 0.05 - 0.29
Kopēšana un izdruka Dokumentu krāsainais formāts EUR 0.30 - 0.83
Dokumenta ieskenēšana Dokumenta ieskenēšana par vienu A4 lapu EUR 0.12 - 0.21
Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1989

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

82,64

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

8

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2018.gadā:

145

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

52

Pārējie:

93

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

1817

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

1428

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

389

Virtuālais apmeklējums:

181

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

7692

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

588

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 3051
Seriālizdevumi 4618
Kartogrāfiskie materiāli 23
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 1560

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 35
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 34
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 1

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

380

Izslēgto dokumentu kopskaits:

325

Krājumu kopskaits 2018.gada beigās:

5239

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 66 3807
Seriālizdevumi 313 325 1421
Audiovizuālie resursi 3
Kartogrāfiskie materiāli 1 3
Nošizdevumi 4
Pārējie dokumenti 1
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 30 1130

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2018.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 5
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 4
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2
Printeru kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1