Šēderes pagasta Pašulienes bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000250

Adrese:

"6" - 1, Pašuliene, Šēderes pag., Augšdaugavas nov., LV-5474

Darbojās 2022.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 28607621 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Citas iestādes vietne Ilūkstes pilsētas administrācija
Elektroniskais katalogs Līvānu un Ilūkstes novadu elektroniskais kopkatalogs
Citas iestādes vietne Augšdaugavas novads
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Aurika Jelinska

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90009042259

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

06.03.2009

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0095

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

23.08.2012

Piederība

Juridiskais statuss:

Bibliotēkas struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

770A

Akreditācijas datums:

22.10.2016

Akreditācijas termiņš:

25.10.2021

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1981

Sākums:

Arhīvā nav ziņu par bibliotēkas dibināšanas laiku. Ir tikai ieraksts Daugavpils rajona centrālās bibliotēkas darba plānā 1981. gadam- „Lai uzlabotu iedzīvotāju apkalpošanu apdzīvotajā vietā „Pašuliene”, pārcelt Līksnas 2. lauku bibliotēku uz Lašu ciema padomi. Šis gads tiek uzskatīts par Pašulienes bibliotēkas dibināšanas gadu.

Darbība:

Pašulienes bibliotēka ir Ilūkstes novada centrālās bibliotēkas struktūrvienība. Tā ir kultūras, izglītības un informācijas iestāde, kuras darbības mērķis ir iedzīvotāju bibliotekārā, bibliogrāfiskā un informacionālā apkalpošana, kas ir saskaņā ar INCB apstiprināto nolikumu. Bibliotēkai ir kultūras, informācijas , izglītības , sociālās un izklaidējošās funkcijas.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Otrdiena 11:00 18:30
Trešdiena 09:00 15:00
Ceturtdiena 09:00 17:00
Piektdiena 09:00 13:30
Papildu informācija:

Katra mēneša trešā trešdiena- metodiskā diena. Katra mēneša pēdējā piektdiena- spodrības diena.

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Lietotāju pierakstīšana Lasītāju bezmaksas pierakstīšana
2. Abonēto datu bāzu izmantošana Bezmaksas piekļuve datu bāzēm Letonika, Lursoft laikrakstu bibliotēka
3. Līvānu un Ilūkstes novadu elektroniskais kopkatalogs Elektroniskā kopkataloga izmantošana
4. Tematiskie pasākumi
5. Izstādes Jauno grāmatu un literārās izstādes bibliotēkā
6. Datoru ar interneta pieslēgumu izmantošana Lietotājiem pieejami 4 datori ar interneta pieslēgumu un bezvadu interneta bezmaksas izmantošana
7. SBA Iespieddarbi ,kuru nav Pašulienes bibliotēkas krājumā var pasūtīt izmantojot starpbibliotēkas abonemnetu
8. Uzziņas un konsultācijas Konsultācijas par bibliotēku un tās izmantošanas iespējām un tematisku uzziņu izpilde
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Kopēšana, informācijas izdruka no datora - Melnbaltais formāts :
1.1. Par 1 A4 formāta lapu no vienas puses EUR 0.12
1.2. Par 1 A4 formāta lapu no abām pusēm EUR 0.21
1.3. Par 1 A4 formāta lapu no vienas puses Skolēniem un studentiem - EUR 0.05
1.4. Par 1 A4 formāta lapu no abām pusēm Skolēniem un studentiem - EUR 0.07
2. Kopēšana, informācijas izdruka no datora - Krāsainais formāts :
2.1. Par 1 A4 formāta lapu no vienas puses EUR 0.58
2.2. Par 1 A4 formāta lapu no abām pusēm EUR 0.83
2.3. Par 1 A4 formāta lapu no vienas puses Skolēniem un studentiem - EUR 0.30
2.4. Par 1 A4 formāta lapu no abām pusēm Skolēniem un studentiem - EUR 0.35
Informācija par pakalpojumiem tīmekļvietnē:
Pārskata periods
2022
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

127

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

10

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2022.gadā:

103

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

30

Pārējie:

73

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

889

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

696

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

193

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

2839

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

92

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 1330
Seriālizdevumi 1509
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Skaits
Bērnu un jauniešu grāmatas 175

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 148
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 15
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 133

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

235

Izslēgto dokumentu kopskaits:

59

Dokumentu kopskaits krājumā 2022.gada beigās:

6976

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 77 59 5652
Seriālizdevumi 158 1315
Audiovizuālie resursi 2
Kartogrāfiskie materiāli 2
Nošizdevumi 4
Pārējie dokumenti 1
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu un jauniešu grāmatas 20 1301

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2022.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 3
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 2
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Bibliotēkas tīmekļvietne

Pamatinformācija bibliotēkas tīmekļvietnē pieejama:

Latviešu valoda

Reproducēšanas iekārtas

Printeru kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1