Šēderes pagasta Pašulienes bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000250

Adrese:

"6" - 1, Pašuliene, Šēderes pag., Augšdaugavas nov., LV-5474

Darbojās 2023.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 28607621 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Citas iestādes vietne Ilūkstes pilsētas administrācija
Elektroniskais katalogs Līvānu un Ilūkstes bibliotēku elektroniskais kopkatalogs
Citas iestādes vietne Augšdaugavas novads
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Aurika Jelinska

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90009042259

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

06.03.2009

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0095

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

23.08.2012

Piederība

Juridiskais statuss:

Bibliotēkas struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

770A

Akreditācijas datums:

22.10.2016

Akreditācijas termiņš:

25.10.2021

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1981

Sākums:

Arhīvā nav ziņu par bibliotēkas dibināšanas laiku. Ir tikai ieraksts Daugavpils rajona centrālās bibliotēkas darba plānā 1981. gadam- „Lai uzlabotu iedzīvotāju apkalpošanu apdzīvotajā vietā „Pašuliene”, pārcelt Līksnas 2. lauku bibliotēku uz Lašu ciema padomi. Šis gads tiek uzskatīts par Pašulienes bibliotēkas dibināšanas gadu.

Darbība:

Pašulienes bibliotēka ir Ilūkstes novada centrālās bibliotēkas struktūrvienība. Tā ir kultūras, izglītības un informācijas iestāde, kuras darbības mērķis ir iedzīvotāju bibliotekārā, bibliogrāfiskā un informacionālā apkalpošana, kas ir saskaņā ar INCB apstiprināto nolikumu. Bibliotēkai ir kultūras, informācijas , izglītības , sociālās un izklaidējošās funkcijas.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Otrdiena 11:00 18:30
Trešdiena 09:00 15:00
Ceturtdiena 09:00 17:00
Piektdiena 09:00 13:30
Papildu informācija:

Katra mēneša trešā trešdiena- metodiskā diena. Katra mēneša pēdējā piektdiena- spodrības diena.

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Lietotāju pierakstīšana Lasītāju bezmaksas pierakstīšana
2. Abonēto datu bāzu izmantošana Bezmaksas piekļuve datu bāzēm Letonika, Lursoft laikrakstu bibliotēka
3. Līvānu un Ilūkstes novadu elektroniskais kopkatalogs Elektroniskā kopkataloga izmantošana
4. Tematiskie pasākumi
5. Izstādes Jauno grāmatu un literārās izstādes bibliotēkā
6. Datoru ar interneta pieslēgumu izmantošana Lietotājiem pieejami 4 datori ar interneta pieslēgumu un bezvadu interneta bezmaksas izmantošana
7. SBA Iespieddarbi ,kuru nav Pašulienes bibliotēkas krājumā var pasūtīt izmantojot starpbibliotēkas abonemnetu
8. Uzziņas un konsultācijas Konsultācijas par bibliotēku un tās izmantošanas iespējām un tematisku uzziņu izpilde
Informācija par pakalpojumiem tīmekļvietnē:
Pārskata periods
2023
Statistikas dati tiek ielādēti!

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

127

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

9