Subates pilsētas bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000251

Adrese:

Tirgus laukums 20, Subate, Augšdaugavas nov., LV-5471

Darbojās 2023.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 26496260 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Citas iestādes vietne Ilūkstes pilsētas administrācija
Elektroniskais katalogs Līvānu un Ilūkstes bibliotēku elektroniskais kopkatalogs
Citas iestādes vietne Augšdaugavas novads
Sociālie tīkli Facebook
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Anita Šapala

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

40900007434

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

06.03.2009

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0092

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

13.10.2003

Piederība

Juridiskais statuss:

Bibliotēkas struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

769B

Akreditācijas datums:

18.10.2023

Akreditācijas termiņš:

17.10.2023

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1944

Sākums:

Arhīvā ziņas par bibliotēku nav atrodamas. Par bibliotēkas dibināšanas gadu uzskata 1944. gada 1. decembri, pirmais ieraksts inventāra grāmatā.

Darbība:

Bibliotēkas darbība saistīta ar iedzīvotāju informacionālo apkalpošanu, kultūras un izklaides iespēju piedāvājumu pilsētas iedzīvotājiem. Bibliotēka strādā un arī turpmāk attīstīsies vairākos virzienos - lietotāju apmācība un izglītošana, krājuma veidošana, pakallpojumu pilnveide un uzlabošana, novadpētniecības darbs, kultūras pasākumi un izstādes.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Otrdiena 11:00 18:00
Trešdiena 11:00 18:00
Trešdiena 11:00 18:00
Ceturtdiena 11:00 18:00
Piektdiena 11:00 18:00
Sestdiena 10:00 17:00
Papildu informācija:

mēneša trešā trešdiena - metodiskā diena mēneša pēdējā piektdiena - spodrības diena

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Datori un internets Datoru ar interneta pieslēgumu un bezvadu interneta izmantošana.
2. Apmācība Datoru un interneta lietošana.
3. Datubāzes Piekļuve datubāzēm internetā - Letonika, LURSOFT
4. Starpbibliotēku abonements Grāmatu pasūtīšana no citām bibliotēkām.
5. Uzziņas un konsultācijas Uzziņu un konsultāciju sniegšana lasītājiem.
6. Periodiskie izdevumi Avīzes un žurnāli.
Informācija par pakalpojumiem tīmekļvietnē:
Pārskata periods
2023
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

0

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

13

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2023.gadā:

272

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

59

Pārējie:

213

Apmeklējumi

Bibliotēkas apmeklējums kopā:

3956

APMEKLĒJUMS:
Apmeklējumi Skaits
Fizisko apmeklējumu kopskaits 3886
Pieaugušie 2828
Bērni un jaunieši līdz 18.g. 1058
Virtuālais apmeklējums 70
Datubāzu apmeklējums 70
Abonētās 70

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

8554

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

625

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumenti Skaits
Bibliotēkas fiziskais krājums KOPĀ 8438
Grāmatas 7244
Seriālizdevumi 1165
Audiovizuālie resursi 2
Kartogrāfiskie materiāli 1
Nošizdevumi 10
Pārējās krājuma vienības 16
Digitāls/ elektronisks krājums KOPĀ 116
Datubāzes (skaits) 116
Abonētās 116
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Skaits
Bērnu un jauniešu grāmatas 783
Bibliotēkai ir aktīvs konts kādā no sociālajiem medijiem:

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 18
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtās vienības 13
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītās vienības 5

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

570

Izslēgto dokumentu kopskaits:

827

Dokumentu kopskaits krājumā 2023.gada beigās:

8440

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Krājums Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bibliotēkas fiziskais krājums KOPĀ 570 827 8438
Grāmatas 201 484 7244
Seriālizdevumi 369 343 1165
Audiovizuālie resursi 2
Kartogrāfiskie materiāli 1
Nošizdevumi 10
Pārējās krājuma vienības 16
Digitāls/ elektronisks krājums KOPĀ 2
Datubāzes (skaits) 2
Abonētās 2
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu un jauniešu grāmatas 75 235 1862

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2023.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 5
Darbiniekiem 2
Lasītājiem 3
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Reproducēšanas iekārtas

Printeru kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

2