Subates pilsētas bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000251

Adrese:

Tirgus laukums 20, Subate, Augšdaugavas nov., LV-5471

Darbojās 2022.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 26496260 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Citas iestādes vietne Ilūkstes pilsētas administrācija
Elektroniskais katalogs Līvānu un Ilūkstes novadu elektroniskais kopkatalogs
Citas iestādes vietne Augšdaugavas novads
Sociālie tīkli Facebook
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Anita Šapala

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

40900007434

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

06.03.2009

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0092

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

13.10.2003

Piederība

Juridiskais statuss:

Bibliotēkas struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

769A

Akreditācijas datums:

25.10.2016

Akreditācijas termiņš:

25.10.2021

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1944

Sākums:

Arhīvā ziņas par bibliotēku nav atrodamas. Par bibliotēkas dibināšanas gadu uzskata 1944. gada 1. decembri, pirmais ieraksts inventāra grāmatā.

Darbība:

Bibliotēkas darbība saistīta ar iedzīvotāju informacionālo apkalpošanu, kultūras un izklaides iespēju piedāvājumu pilsētas iedzīvotājiem. Bibliotēka strādā un arī turpmāk attīstīsies vairākos virzienos - lietotāju apmācība un izglītošana, krājuma veidošana, pakallpojumu pilnveide un uzlabošana, novadpētniecības darbs, kultūras pasākumi un izstādes.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Otrdiena 10:00 18:00
Trešdiena 10:00 18:00
Trešdiena 10:00 18:00
Ceturtdiena 10:00 18:00
Piektdiena 10:00 18:00
Sestdiena 09:00 17:00
Papildu informācija:

mēneša trešā trešdiena - metodiskā diena mēneša pēdējā piektdiena - spodrības diena

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Datori un internets Datoru ar interneta pieslēgumu un bezvadu interneta izmantošana.
2. Apmācība Datoru un interneta lietošana.
3. Datubāzes Piekļuve datubāzēm internetā - Letonika, LURSOFT
4. Starpbibliotēku abonements Grāmatu pasūtīšana no citām bibliotēkām.
5. Uzziņas un konsultācijas Uzziņu un konsultāciju sniegšana lasītājiem.
6. Periodiskie izdevumi Avīzes un žurnāli.
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1.1. Skolēniem un studentiem Par vienu A4 lapu - 0.05 EUR
1.2. Par abām pusēm - 0.07
1.3. Par vienu A3 lapu - 0.10
1.4. Par abām pusēm - 0.14
2.1. Pārējiem: Par vienu A4 lapu - 0.12
2.2. Par abām pusēm - 0.21
2.3. Par vienu A3 lapu - 0.21
2.4. Par abām pusēm - 0.29
3. Skolēniem un studentiem Krāsainais formāts
3.1. Par vienu A4 lapu - 0.30
3.2. Par abām pusēm - 0.35
4.1. Pārējiem: Par vienu A4 lapu - 0.58
4.2. Par abām pusēm - 0.83
5.1. Dokumenta ieskanēšana un nosūtīšana pa e-pastu Par vienu A4 lapu - 0,12
5.2. Par abām pusēm - 0.21
Informācija par pakalpojumiem tīmekļvietnē:
Pārskata periods
2022
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

270

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

13

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2022.gadā:

286

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

82

Pārējie:

204

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

2920

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

2193

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

727

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

6128

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

439

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 3979
Seriālizdevumi 2133
Pārējie dokumenti 16
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Skaits
Bērnu un jauniešu grāmatas 1013

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 22
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 13
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 9

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

663

Izslēgto dokumentu kopskaits:

408

Dokumentu kopskaits krājumā 2022.gada beigās:

8936

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 303 125 7669
Seriālizdevumi 346 283 1239
Audiovizuālie resursi 2
Kartogrāfiskie materiāli 1
Nošizdevumi 10
Pārējie dokumenti 14 15
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu un jauniešu grāmatas 105 46 2022

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2022.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 5
Darbiniekiem 2
Lasītājiem 3
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Bibliotēkas tīmekļvietne

Pamatinformācija bibliotēkas tīmekļvietnē pieejama:

Latviešu valoda

Reproducēšanas iekārtas

Printeru kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

2