Bebrenes pagasta bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000247

Adrese:

Pagastmāja, Bebrene, Bebrenes pag., Ilūkstes nov., LV-5439

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 28617064 @
Informācija internetvietnēs:
Veids WWW adrese
Citas iestādes vietne Ilūkstes novada mājaslapa
Elektroniskais katalogs Līvānu un Ilūkstes novadu kopkatalogs
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Emma Malahovska

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90009042259

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

06.03.2009

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0069

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

09.10.2003

Iestādes piederība

Juridiskais statuss:

Bibliotēkas struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

606A

Akreditācijas datums:

25.10.2016

Akreditācijas termiņš:

25.10.2021

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1950

Sākums:

Daugavpils Zonālajā Valsts arhīvā nav ziņu par bibliotēkas dibināšanu, bet inventārā grāmatā pirmais ieraksts datēts ar 1950.g. 17.oktobrī

Darbība:

Bebrenes pagasta bibliotēka ir informācijas, kultūras un izglītības centrs, kura darbības galvenie mērķi ir sniegt kvalitatīvus un precīzus bibliotekāros, bibliogrāfiskos un informatīvos pakalpojumus, piesaistīt jaunus lietotājus, popularizēt lasīšanu, veicināt brīva laika lietderīgu pavadīšanu, saglabāt esošas kultūras vērtības.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 08:12 13:17
Otrdiena 08:12 13:17
Trešdiena 08:12 13:17
Ceturtdiena 08:12 13:17
Piektdiena 08:12 13:17
Papildu informācija:

Katra mēneša trešā trešdiena – Metodiskā diena (lasītājus neapkalpo) Katra mēneša pēdējā piektdiena - Spodrības diena ( lasītājus neapkalpo)

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
Abonētas datubāzes Bezmaksas piekļuve abonētajām datubāzēm internetā Lietonika, Lurssoft
Apmācības un konsultācijas Bezmaksas apmācības darbam ar pilnteksta un bibliogrāfijas darbam ar datoru un internetu un konsultācijas darbam ar datoru un internetu
Datori, internets Bezmaksas apmācības darbam ar pilnteksta un bibliogrāfijas darbam ar datoru un internetu bibliogrāfiskajām d/b un konsultācijas darbam ar datoru un internetu
Starpbibliotēku abonemens Bezmaksas apmācības darbam ar pilnteksta un bibliogrāfijas darbam ar datoru un internetu bibliogrāfiskajām d/b un konsultācijas darbam ar datoru un internetu
Uzziņas un konsultācijas Konsultācijas par bibliotēku un tās izmantošanas iespējam un uzziņu izpilde
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts Cena
Kopēšana, informācijas izdruka no datora: melnbaltais formāts Informācijas izdruka no datora: krāsainais formāts Dokumenta ieskanēšana un nosūtīšana pa e-pastu par vienu A4 formāta lapu par vienu A3 formāta lapu skolēniem un studentiem: par vienu A4 formāta lapu par vienu A3 formāta lapu par vienu A4 formāta lapu skolēniem un studentiem par vienu A4 formāta lapu 0.12-0.21 0.21-0.29 0.05 -0.07 0.10-0.14 0.58-0.83 0.30-0.35 0.12-0.21
Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1992

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

91

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

10

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2018.gadā:

367

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

98

Pārējie:

269

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

3628

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

2214

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

1414

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

6442

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

592

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 3530
Seriālizdevumi 2894
Audiovizuālie resursi 3
Nošizdevumi 15
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 1187

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 65
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 53
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 12

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

295

Izslēgto dokumentu kopskaits:

599

Krājumu kopskaits 2018.gada beigās:

7795

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 106 229 6728
Seriālizdevumi 189 370 1026
Audiovizuālie resursi 17
Kartogrāfiskie materiāli 5
Nošizdevumi 18
Nepublicētie dokumenti 1
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 47 13 1749

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2018.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 9
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 8
Bezmaksas Wi-Fi:

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2
Printeru kopskaits:

3

Skeneru kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1