Bebrenes pagasta bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000247

Adrese:

"Pagastmāja", Bebrene, Bebrenes pag., Augšdaugavas nov., LV-5439

Darbojās 2023.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 28617064 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Citas iestādes vietne Ilūkstes pilsētas administrācijas vietne
Elektroniskais katalogs Līvānu un Ilūkstes bibliotēku kopkatalogs
Sociālie tīkli Bebrenes pagasta blogs
Sociālie tīkli Facebook
Citas iestādes vietne Augšdaugavas novada pašvaldības vietne
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Ilona Driknse

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90009042259

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

06.03.2009

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0069

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

23.08.2012

Piederība

Juridiskais statuss:

Bibliotēkas struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

606B

Akreditācijas datums:

18.10.2023

Akreditācijas termiņš:

17.10.2028

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1950

Sākums:

Daugavpils Zonālajā Valsts arhīvā nav ziņu par bibliotēkas dibināšanu, bet inventārā grāmata pirmais ieraksts datēts 1950. gada 17. oktobrī

Darbība:

Bebrenes pagasta bibliotēka ir informācijas, kultūras un izglītības centrs, kura darbības galvenie mērķi ir sniegt kvalitatīvus un precīzus bibliotekāros, bibliogrāfiskos un informatīvos pakalpojumus, piesaistīt jaunus lietotājus, popularizēt lasīšanu, veicināt brīva laika lietderīgu pavadīšanu, saglabāt esošās kultūras vērtības.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 08:12 13:17
Otrdiena 08:12 13:17
Trešdiena 08:12 13:17
Ceturtdiena 08:12 13:17
Piektdiena 08:12 13:17
Papildu informācija:

Katra mēneša trešā trešdiena - Metodiska diena ( lasītājus neapkalpo). Katra mēneša pēdējā piektdienā - Spodrības diena ( lasītājus neapkalpo)

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1 Grāmatas un citi izdevumi Grāmatu un citu izdevumu rezervēšana, nodošanas termiņa pagarināšana, izmantojot internetu. Grāmatu un citu izdevumu izsniegšana, izmantojot starpbibliotēku abonementa pakalpojumus.
2 Abonētās datu bāzes Letonika, LURSOFT, News.lv
3 Elektroniskais kopkatalogs
4 Periodika Avīžu un žurnālu lasīšana uz vietas
5 Uzziņu sniegšana Uzziņu sniegšana bibliotēkā uz vietas, pa tālruni vai e- pastu
6 Kultūras un izglītojoši pasākumi Izstādes, tematiski pasākumi, ekskursijas, tikšanās ar literātiem un sabiedrībā pazīstamiem cilvēkiem
Informācija par pakalpojumiem tīmekļvietnē:
Pārskata periods
2023
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

91

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

10

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2023.gadā:

279

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

73

Pārējie:

206

Apmeklējumi

Bibliotēkas apmeklējums kopā:

2337

APMEKLĒJUMS:
Apmeklējumi Skaits
Fizisko apmeklējumu kopskaits 2289
Pieaugušie 1842
Bērni un jaunieši līdz 18.g. 447
Virtuālais apmeklējums 48
Datubāzu apmeklējums 48
Abonētās 48

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

4655

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

466

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumenti Skaits
Bibliotēkas fiziskais krājums KOPĀ 4609
Grāmatas 2523
Seriālizdevumi 2084
Nošizdevumi 2
Digitāls/ elektronisks krājums KOPĀ 46
Datubāzes (skaits) 46
Abonētās 46
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Skaits
Bērnu un jauniešu grāmatas 466

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 111
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtās vienības 101
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītās vienības 10

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

337

Izslēgto dokumentu kopskaits:

1178

Dokumentu kopskaits krājumā 2023.gada beigās:

6516

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Krājums Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bibliotēkas fiziskais krājums KOPĀ 335 1178 6514
Grāmatas 141 722 5711
Seriālizdevumi 194 454 764
Audiovizuālie resursi 1 16
Kartogrāfiskie materiāli 5
Nošizdevumi 1 16
Pārējās krājuma vienības 2
Digitāls/ elektronisks krājums KOPĀ 2 2
Datubāzes (skaits) 2 2
Abonētās 2 2
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu un jauniešu grāmatas 80 187 1667

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2023.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 2
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 1
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Reproducēšanas iekārtas

Printeru kopskaits:

2

Skeneru kopskaits:

1