Bebrenes pagasta bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000247

Adrese:

"Pagastmāja", Bebrene, Bebrenes pag., Augšdaugavas nov., LV-5439

Darbojās 2022.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 28617064 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Citas iestādes vietne Ilūkstes pilsētas administrācijas vietne
Elektroniskais katalogs Līvānu un Ilūkstes novadu kopkatalogs
Sociālie tīkli Bebrenes pagasta blogs
Sociālie tīkli Facebook
Citas iestādes vietne Augšdaugavas novada pašvaldības vietne
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Emma Malahovska

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90009042259

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

06.03.2009

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0069

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

23.08.2012

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

606A

Akreditācijas datums:

25.10.2016

Akreditācijas termiņš:

25.10.2021

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1950

Sākums:

Daugavpils Zonālajā Valsts arhīvā nav ziņu par bibliotēkas dibināšanu, bet inventārā grāmata pirmais ieraksts datēts 1950. gada 17. oktobrī

Darbība:

Bebrenes pagasta bibliotēka ir informācijas, kultūras un izglītības centrs, kura darbības galvenie mērķi ir sniegt kvalitatīvus un precīzus bibliotekāros, bibliogrāfiskos un informatīvos pakalpojumus, piesaistīt jaunus lietotājus, popularizēt lasīšanu, veicināt brīva laika lietderīgu pavadīšanu, saglabāt esošās kultūras vērtības.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 08:12 13:17
Otrdiena 08:12 13:17
Trešdiena 08:12 13:17
Ceturtdiena 08:12 13:17
Piektdiena 08:12 13:17
Papildu informācija:

Katra mēneša trešā trešdiena - Metodiska diena ( lasītājus neapkalpo). Katra mēneša pēdējā piektdienā - Spodrības diena ( lasītājus neapkalpo)

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1 Grāmatas un citi izdevumi Grāmatu un citu izdevumu rezervēšana, nodošanas termiņa pagarināšana, izmantojot internetu. Grāmatu un citu izdevumu izsniegšana izmantojot starpbibliotēku abonementa pakalpojumus
2 Abonētās datu bāzes Letonika, LURSOFT, News.lv
3 Elektroniskais kopkatalogs
4 Periodika Avīžu un žurnālu lasīšana uz vietas
5 Uzziņu sniegšana Uzziņu sniegšana bibliotēkā uz vietas, pa tālruni vai e-pastā
6 Kultūras un izglītojoši pasākumi Izstādes, tematiski pasākumi, ekskursijas, tikšanās ar literātiem un sabiedrībā pazīstamiem cilvēkiem.
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1 Dokumentu kopēšana un izdruka Atkarībā no lapu lieluma un krāsas - 0,05 - 0,14
Pārskata periods
2022
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

91

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

10

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2022.gadā:

282

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

57

Pārējie:

225

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

2354

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

1938

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

416

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

5316

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

543

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 2826
Seriālizdevumi 2475
Audiovizuālie resursi 11
Kartogrāfiskie materiāli 1
Nošizdevumi 3
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Skaits
Bērnu un jauniešu grāmatas 1001

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 90
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 83
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 7

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

336

Izslēgto dokumentu kopskaits:

415

Dokumentu kopskaits krājumā 2022.gada beigās:

7357

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 150 212 6292
Seriālizdevumi 186 202 1024
Audiovizuālie resursi 17
Kartogrāfiskie materiāli 5
Nošizdevumi 1 17
Pārējie dokumenti 2
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu un jauniešu grāmatas 63 21 1780

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2022.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 4
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 3
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Reproducēšanas iekārtas

Printeru kopskaits:

2

Skeneru kopskaits:

1