Iecavas novada Zorģu bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000190

Adrese:

Zorģi, Iecavas nov.

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 63946735 29645779 @
Informācija internetvietnēs:

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90000056376

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

14.03.1996

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1423

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

26.05.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

180A

Akreditācijas datums:

29.09.2018

Akreditācijas termiņš:

26.09.2023

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1945

Sākums:

1945

Darbība:

Iecavas novada Zorģu bibliotēka ir pašvaldības struktūrvienība, kura nodrošina iedzīvotāju bibliotekāro, bibliogrāfisko un informatīvo apkalpošanu. Bibliotēka ir daudzfunkcionāls kultūras, izziņas un sociālās aktivitātes centrs. Tās darbības pamatā ir informācija, kvalitatīvs krājums un pakalpojumi. Bibliotēka sistematizē un uzkrāj iespieddarbus un citus dokumentus. Bibliotēka kalpo kā vārti uz zināšanām un kultūru jebkuram sabiedrības loceklim. Tā savieno lietotājus un zināšanas, lai nestu garīgu, intelektuālu, ekonomisku, sociālu u.c. labumu. Kopš 2012.gada izmantojam elektronisko fonda uzskaites sistēmu, kas ļauj precīzi kontrolēt fonda apriti. Bauskas Centrālā bibliotēka koordinē un metodiski vada darbu, nodrošinot konsultatīvo palīdzību, kā arī elektroniskā kopkataloga veidošanu.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 13:00 17:00
Otrdiena 10:00 18:00
Ceturtdiena 10:00 18:00
Piektdiena 10:00 18:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
Abonētās datu bāzes Letonika
LURSOFT- laikrakstu bibliotēka
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts Cena
Kopēšana 0,17
Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1965

Teritorijas kopējā platība (m2):

677

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

113

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

25

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2018.gadā:

221

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

45

Pārējie:

176

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

3680

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

3358

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

322

Virtuālais apmeklējums:

2217

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

8323

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

630

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 3850
Seriālizdevumi 4473
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 630

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 159
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 132
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 27

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

887

Izslēgto dokumentu kopskaits:

1004

Krājumu kopskaits 2018.gada beigās:

7536

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 303 333 5804
Seriālizdevumi 582 671 1686
Audiovizuālie resursi 2 33
Elektroniskie resursi 13
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 49

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2018.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 6
Darbiniekiem 2
Lasītājiem 4
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2
Printeru kopskaits:

2

Kopējamo iekārtu kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

2

Bibliotēkas vietne

Pamatinformācija bibliotēkas vietnē pieejama:

Latviešu valoda