Grobiņas pilsētas bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000448

Adrese:

Skolas iela 1, Grobiņa, Grobiņas nov., LV-3430

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 63491931 28675469 @
Informācija internetvietnēs:
Veids WWW adrese
Citas iestādes vietne Grobinas novada dome
Citas iestādes vietne Liepājas Centrālā zinātniskā bibliotēka
Elektroniskais katalogs Liepājas Centrālā zinātniskā bibliotēka
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Irina Ernstsone

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0375

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

10.12.2003

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 10:00 18:00
Otrdiena 10:00 18:00
Trešdiena 10:00 18:00
Ceturtdiena 10:00 18:00
Piektdiena 10:00 18:00
Sestdiena 9:00 15:00
Svētdiena Brīvdiena

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
1. Grāmatu izsniegšana/saņemšana uz vietas vai mājās
2. Laikrakstu lasīšana bibliotēkā uz vietas
3. Žurnālu izsniegšana uz mājām
4. Žurnālu lasīšana uz vietas bibliotēkā
5. Grāmatu pasūtīšana, nodošanas termiņa pagarināšana pa tālruni un e-pastā
6. Uzziņas un konsultācijas par bibliotēkā pieejamiem pakalpojumiem
7. Internets, t.sk.WiFi
8. Ekskursijas bibliotēkā
9. Konsultācijas apmeklētājiem datora un interneta izmantošanā
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts Cena
1. Starpbibliotēku abonementa pakalpojums Pasta izdevumi
2. Kopēšanas pakalpojumi A4 formāta 1 teksta lappuse A4 formāta 1 lappuse no abām pusēm A4 formāta 1 lappuse - melnbalts attēls A4 formāta 1 teksta lappuse A3 formāta lappuse no abām pusēm A3 formāta 1 lappuse- melnbalts attēls 0.06 0.10 0.15 0.11 0.15 0.20
3. Datorizdrukas ( A4 formāts) Melnbalta izdruka A4 formāta 1 lappuse Krāsaina izdruka A4 formāta 1 lappuse Krāsaina attēla izdruka A4 formāts 1 lappuse 1/4 daļa no lpp. 1/2 daļas no lpp. 3/4 daļas no lpp. 0.06 0.30 0.85 0.21 0.43 0.64
4. Attēla un teksta skenēšana 0.40
Informācija par pakalpojumiem iestādes internetvietnē:
Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

2015

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Grobiņas novada Grobiņas pilsētas bibliotēka Skolas iela 1, Grobiņa, Grobiņas novads, LV- 3430 Pašvaldības īpašums 2015

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

321,3

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

29

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2018.gadā:

1128

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

599

Pārējie:

529

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

19874

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

10508

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

9366

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

19306

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

4349

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 14406
Seriālizdevumi 4894
Nošizdevumi 6
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Mācību grāmatas 9
Bērnu grāmatas 6068

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 158
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 86
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 72

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

1459

Izslēgto dokumentu kopskaits:

1650

Krājumu kopskaits 2018.gada beigās:

24147

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 687 1650 18648
Seriālizdevumi 771 5492
Audiovizuālie resursi 1 3
Attēlizdevumi 1
Elektroniskie resursi 3
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 1 9
Bērnu grāmatas 301 8 6068

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2018.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 32
Darbiniekiem 4
Lasītājiem 28
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2
Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

4

Bibliotēkas vietne

Pamatinformācija bibliotēkas vietnē pieejama:

Latviešu valoda