Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Vispārējās un profesionālās izglītības iestādes bibliotēka >> Vispārizglītojošo dienas skolas

ISIL kods:

LV-BIB-013613

Adrese:

Skolas iela 1, Grobiņa, Grobiņas nov., LV-3430

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Skolā 63491319 20240899 @ 63490094
Informācija internetvietnēs:
Veids WWW adrese
Iestādes vietne Grobiņas ģimnāzija
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Ilona Toropova

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

1313902610

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

26.04.2006

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1906

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

27.11.2006

Iestādes piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

2006

Darbība:

Apgādā Grobiņas ģimnāzijas skolēnus, skolotājus, atbalsta personālu ar mācību un citu literatūru. Veic informatīvo darbu.

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
1. Bibliotēkas fonda veidošana. Mācību grāmatu un līdzekļu, uzziņu literatūras, daiļliteratūras, elektronisko matriālu komplektēšana, iegāde, apstrāde.
2. Lasītāju konta pārraudzība. Iespieddarbu un citu materiālu izsniegšana un saņemšana.
3. Uzziņu un konsultāciju sniegšana. Informācijas sniegšana par jebkuru ar bibliotēkas darbību saistītu jautājumu, konsultācijas par zinātniski pētniecisko darbu sagatavošanu.
4. Kopēšanas pakalpojumi. Materiālu bezmaksas kopēšana no bibliotēkas fonda materiāliem.
5. Datoru, interneta, projektora izmantošana. Datoru, interneta, projektora izmantošanas uzraudzība, konsultācijas.
6. Dažādu pasākumu organizēšana bibliotēkā. Bibliotēkā notiek Dzejas dienas, konkursi, literāras stundas, izstādes utt.
Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

0

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2018.gadā:

324

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

250

Pārējie:

74

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

9987

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

672

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

9315

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

10218

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

9015

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 8625
Seriālizdevumi 1520
Audiovizuālie resursi 73
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Mācību grāmatas 7020

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 71
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 29
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 42

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

161

Izslēgto dokumentu kopskaits:

1243

Krājumu kopskaits 2018.gada beigās:

4916

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 161 1243 4916
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 135 1154 4916

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2018.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 2
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 1
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

0

Kopējamo iekārtu kopskaits:

1

Bibliotēkas vietne

Pamatinformācija bibliotēkas vietnē pieejama:

Latviešu valoda