Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Vispārējās un profesionālās izglītības iestādes bibliotēka >> Vispārizglītojošo dienas skolas

ISIL kods:

LV-BIB-013613

Adrese:

Skolas iela 1, Grobiņa, Grobiņas nov., LV-3430

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Skolā 63491319 20240899 @ 63490094
Informācija internetvietnēs:
Veids WWW adrese
Iestādes vietne Grobiņas ģimnāzija
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Ilona Toropova

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

1313902610

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

26.04.2006

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1906

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

27.11.2006

Iestādes piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

2006

Darbība:

Apgādā Grobiņas ģimnāzijas skolēnus, skolotājus, atbalsta personālu ar mācību un citu literatūru. Veic informatīvo darbu.

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
1. Bibliotēkas fonda veidošana. Mācību grāmatu un līdzekļu, uzziņu literatūras, daiļliteratūras, elektronisko matriālu komplektēšana, iegāde, apstrāde.
2. Lasītāju konta pārraudzība. Iespieddarbu un citu materiālu izsniegšana un saņemšana.
3. Uzziņu un konsultāciju sniegšana. Informācijas sniegšana par jebkuru ar bibliotēkas darbību saistītu jautājumu, konsultācijas par zinātniski pētniecisko darbu sagatavošanu.
4. Kopēšanas pakalpojumi. Materiālu bezmaksas kopēšana no bibliotēkas fonda materiāliem.
5. Datoru, interneta, projektora izmantošana. Datoru, interneta, projektora izmantošanas uzraudzība, konsultācijas.
6. Dažādu pasākumu organizēšana bibliotēkā. Bibliotēkā notiek Dzejas dienas, konkursi, literāras stundas, izstādes utt.
Pārskata periods
2017
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1960

Teritorijas kopējā platība (m2):

1500

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

169

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

34

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2017.gadā:

304

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

242

Pārējie:

62

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

9850

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

650

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

9200

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

10304

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

9020

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 8500
Seriālizdevumi 1750
Audiovizuālie resursi 54
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Mācību grāmatas 6915

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 66
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 54
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 12

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

329

Izslēgto dokumentu kopskaits:

599

Krājumu kopskaits 2017.gada beigās:

6048

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Perioda sākumā Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 6269 327 598 5998
Audiovizuālie resursi 49 2 1 50
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Perioda sākumā Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 6010 220 325 5905

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2017.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 2
Darbiniekiem 2
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

0

Kopējamo iekārtu kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1

Bibliotēkas vietne

Pamatinformācija bibliotēkas vietnē pieejama:

Latviešu valoda

Bibliotēkas darba kvalitāte

Izstāžu kopskaits 2017.gadā:

10

Tematiskie pasākumi:

3