Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Vispārējās un profesionālās izglītības iestādes bibliotēka >> Vispārizglītojošo dienas skolas

ISIL kods:

LV-BIB-012491

Adrese:

Internātskola, Gaujiena, Gaujienas pag., Apes nov., LV-4339

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Skolā 64381154 @
Informācija internetvietnēs:
Veids WWW adrese
Iestādes vietne www.gaujienasinternatpamatskola.lv
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Vita Andersone

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

2524

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

01.02.2016

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1221

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

20.11.2007

Iestādes piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1961

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 12:00 20:00
Otrdiena 12:00 20:00
Trešdiena 12:00 20:00
Ceturtdiena 12:00 20:00
Piektdiena 12:00 20:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
1. Krājuma izmantošana Grāmatu, periodisko izdevumu (žurnālu un laikrakstu), izdevumu bērniem un pieaugušajiem, izsniegšana lasīšanai mājās vai bibliotēkā uz vietas; Mācību procesa nodrošināšana ar mācību un metodisko literatūru
2. Apmācība un konsultācijas Konsultācijas par bibliotēku un tās izmantošanas iespējām; Konsultācijas datora un interneta lietošanas pamatprasmēs.
3. Literatūras izstādes Bibliotēkā regulāri ir skatāmas tematiskās literatūras izstādes
4. Datori un internets Datoru ar interneta pieslēgumu izmantošana bibliotēkā; Bezvadu interneta izmantošana bibliotēkas telpās
5. Tematiski pasākumi Bibliotēkā regulāri ir iespējams apmeklēt izglītojošus un tematiskus pasākumus
Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1961

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

72

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

21

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2018.gadā:

71

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

56

Pārējie:

15

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

4427

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

1250

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

3177

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

4844

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

3394

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 3020
Seriālizdevumi 1812
Audiovizuālie resursi 11
Elektroniskie resursi 1
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Mācību grāmatas 1770
Bērnu grāmatas 1212

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

152

Izslēgto dokumentu kopskaits:

320

Krājumu kopskaits 2018.gada beigās:

10809

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 63 228 10709
Seriālizdevumi 88 92 88
Audiovizuālie resursi 11
Elektroniskie resursi 1 1
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 33 228 4491
Bērnu grāmatas 24 4369

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2018.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 9
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 8
Bezmaksas Wi-Fi:

Datubāžu kopskaits:

0

Printeru kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1

Bibliotēkas vietne

Pamatinformācija bibliotēkas vietnē pieejama:

Latviešu valoda

Pašapkalpošanas grāmatu izsniegšanas/ nodošanas sistēma

Pašapkalpošanas grāmatu izsniegšanas/ nodošanas sistēma: