Garkalnes novada bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000697

Adrese:

Vidzemes šoseja 33B, Garkalne, Garkalnes nov., LV-2137

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 25903762 @
Informācija internetvietnēs:
Veids WWW adrese
Citas iestādes vietne Garkalnes novada pašvaldības vietne
Elektroniskais katalogs Pierīgas novadu bibliotēku kopkatalogs
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Elvijs Krūmiņš

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90000029679

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

27.02.1996

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1621

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

13.09.2004

Iestādes piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

754A

Akreditācijas datums:

14.11.2017

Akreditācijas termiņš:

14.11.2022

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1949

Sākums:

1949.gads. Rīgas apriņķa Ādažu pagasta Garkalnes ciema darbaļaužu deputātu Padomes izpildu komitejas 3.sesijas 1949.gada 21.marta Protokolā Nr.14 ir ziņas, ka darbu sāk Garkalnes ciema bibliotēka.

Darbība:

2015.gadā bibliotēka tiek atklāta jaunās telpās. Lasītājiem pieejami bibliotekārie, informacionālie un bibliogrāfiskie pakalpojumi gaišās un mājīgās telpās. Lasītāji tiek apkalpoti automatizēti - krājums ir savadīts BIS Alise, izveidota lasītāju datubāze. 2016.gadā uzsākta lietotāju automatizēta apkalpošana. 2017. gadā turpinājās bibliotēkas labiekārtošanas darbi, tika iekārtots bērnu stūrītis, lasītavā tika iegādāti plaukti enciklopēdijām un grāmatām, kuras var lasīt uz vietas lasītavā. 2017. gadā Kultūras Ministrija atkārtoti piešķīra Garkalnes novada bibliotēkai vietējas nozīmes bibliotēkas statusu. 2018.gadā izbūvēti pakāpieni uz otru bibliotēkas ieeju un pārbūvēts lievenis. Lasītājiem izsniegtas jaunas lasītāju kartes (ar svītrkodu).

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 08:30 17:00
Otrdiena 08:30 19:00
Ceturtdiena 08:30 19:00
Piektdiena 08:30 16:00
Papildu informācija:

Katru trešdienu - metodiskā diena. Pusdienas pārtraukums 12:00 - 12:30.

Pārskata periods
2017
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

150,26

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

20

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2017.gadā:

249

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

93

Pārējie:

156

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

1915

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

1727

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

188

Virtuālais apmeklējums:

919

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

3200

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

248

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 1685
Seriālizdevumi 1515
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 482

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 32
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 20
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 12

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

814

Izslēgto dokumentu kopskaits:

448

Krājumu kopskaits 2017.gada beigās:

8061

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Perioda sākumā Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 6458 279 69 6668
Seriālizdevumi 1237 534 379 1392
Kartogrāfiskie materiāli 1 1
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Perioda sākumā Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 1052 65 30 1087

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2017.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 7
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 6
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

3

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2
Pašu veidotās 1
Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1

Bibliotēkas vietne

Pamatinformācija bibliotēkas vietnē pieejama:

Latviešu valoda

Bibliotēkas darba kvalitāte

Izstāžu kopskaits 2017.gadā:

12

Tematiskie pasākumi:

15