Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Vispārējās un profesionālās izglītības iestādes bibliotēka >> Vispārizglītojošo dienas skolas

ISIL kods:

LV-BIB-013245

Adrese:

Pāvulēni, Ēvele, Ēveles pag., Burtnieku nov., LV-4712

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 25749081 @
Informācija internetvietnēs:
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Aelita Punkstiņa

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

9000001695

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

27.03.1996

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0986

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

12.03.2004

Iestādes piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Vispārīgs raksturojums

Darbība:

No 2009. gada 1. decembra Ēveles pamatskolas bibliotēka pārvietota uz jaunām telpām un atrodas kopā ar Ēveles publiskās bibliotēkas fondiem. Skolas bibliotekāra slodze 0.1. Abās apvienotajās bibliotēkās strādā viens cilvēks Mācību grāmatas izvietotas Ēveles pamatskolas telpās, tāpat daļa no uzziņu literatūras. Skolas bibliotēkai ir viens dators. skolas fondu izmanto ne tikai skolēni un skolotāji, bet arī pārējie pagasta lasītāji.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 08:00 19:00
Trešdiena 08:00 15:00
Ceturtdiena 08:00 19:00
Piektdiena 08:00 15:00
Sestdiena 09:00 13:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
1. Interneta izmantošana Interneta bezvadu pieslēgums
2. Datoru lietošana Dators skolas bibliotēkai viens, tiek piedāvāts lietošanai
3 Piedalīšanās dažādos konkursos Dalība konkursos notiek ar nosaukumu Ēveles pagasta/skolas bibliotēka. Sīkāk skatīt Ēveles pagasta bibliotēkas atskaitē.
Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1864

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

134

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

22

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2018.gadā:

52

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

40

Pārējie:

12

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

544

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

108

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

436

Virtuālais apmeklējums:

24

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

469

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

401

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 436
Seriālizdevumi 33
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Mācību grāmatas 389
Bērnu grāmatas 35

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

129

Izslēgto dokumentu kopskaits:

0

Krājumu kopskaits 2018.gada beigās:

7580

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 129 7580
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 129
Bērnu grāmatas 50

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2018.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 1
Lasītājiem 1
Bezmaksas Wi-Fi:

Datubāžu kopskaits:

0