Engures pagasta Apšuciema bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000793

Adrese:

"Apšuciema skola", Apšuciems, Engures pag., Tukuma nov., LV-3113

Darbojās 2021.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 26249838 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Vienotais meklētājs Latvijas bibliotēku portāls
Vienotais meklētājs Latvijas Kultūras datu portāls
Vienotais meklētājs Tukuma novada bibliotēkas
Elektroniskais katalogs Tukuma bibliotēka elektroniskais kopkatalogs
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Līga Tomele

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90000052020

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

13.03.1996

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1278

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

07.05.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

860A

Akreditācijas datums:

19.12.2017

Akreditācijas termiņš:

19.12.2022

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1948

Sākums:

Par dibināšanas gadu tiek uzskatīts 1948.gads. Tukuma apriņķa Milzkalnes pagasta DDP izpildu komitejas 1948.gada 7.jūlija 3.sesijas 3.protokolā ir ziņas, ka apstiprina 1948.gada budžeta ieņēmumu un izdevumu daļu Apšuciema bibliotēkai.

Darbība:

Bibliotēka ir kultūras, sabiedriskās dzīves koordinācijas centrs ciema iedzīvotājiem. Bibliotēka apkalpo apmeklētājus bibliotēkas abonementā un interneta punktā.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Otrdiena 8:00 18:00
Trešdiena 8:00 18:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Datu bāze letonika.lv
2. Datu bāze News.lv
3. Periodikas un grāmatu izsniegšana.
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Izdruka melnbalta - 0.11 EUR
2. Skenēšana - 0.52 EUR
3. Kopēšana A4 formāts no vienas puses - 0.08 EUR no abām pusēm - 0.12 EUR
Pārskata periods
2021
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

40

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

4

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2021.gadā:

70

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

10

Pārējie:

60

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

485

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

457

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

28

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

1686

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

23

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 665
Seriālizdevumi 1021

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 10
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 0
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 10

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

480

Izslēgto dokumentu kopskaits:

343

Dokumentu kopskaits krājumā 2021.gada beigās:

3304

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 200 0 2437
Seriālizdevumi 280 343 867
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu un jauniešu grāmatas 21 0 243

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2021.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 3
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 2
Bezmaksas Wi-Fi:

Reproducēšanas iekārtas

Printeru kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1