Engures pagasta Apšuciema bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000793

Adrese:

Apšuciema skola, Apšuciems, Engures pag., Engures nov., LV-3113

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 63181344 @
Informācija internetvietnēs:
Veids WWW adrese
Elektroniskais katalogs Tukuma bibliotēkas kopkatalogs
Citas iestādes vietne Kultūras karte
Citas iestādes vietne Engures novada mājas lapa
Citas iestādes vietne Biblioteka.lv portāls
Citas iestādes vietne Tukuma bibliotēka
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Līga Tomele

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90000052020

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

13.03.1996

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1278

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

07.05.2004

Iestādes piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

860A

Akreditācijas datums:

19.12.2017

Akreditācijas termiņš:

19.12.2022

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1828

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Otrdiena 8:00 18:00
Trešdiena 8:00 18:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
1. Grāmatu izsniegšana.
2. Periodisko izdevumu izsniegšana.
3. Interneta pakalpojumi.
4. Datubāzu letonika.lv un news.lv izmantošana.
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts Cena
1. Izdruka melnbalta. 0,11
2. Skenēšana. 0,52
3. Tematiskā pieprasījuma izpilde - uzziņa. 0,86
4. Kopēšana - A4 formāts no vienas puses. 0,08
5. Kopēšana A4 formāts no abām pusēm. 0,12
Pārskata periods
2017
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1922

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

40

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

5

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2017.gadā:

156

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

47

Pārējie:

109

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

1053

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

855

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

198

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

2254

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

567

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 954
Seriālizdevumi 1182
Pārējie dokumenti 20
Elektroniskie resursi 98
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 25

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 17
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 3
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 14

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

465

Izslēgto dokumentu kopskaits:

714

Krājumu kopskaits 2017.gada beigās:

2685

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Perioda sākumā Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 1875 165 206 1843
Seriālizdevumi 1050 300 508 842
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Perioda sākumā Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 137 7 144

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2017.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 5
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 4
Bezmaksas Wi-Fi:

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2
Printeru kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1

Bibliotēkas darba kvalitāte

Izstāžu kopskaits 2017.gadā:

9

Tematiskie pasākumi:

5