Engures pagasta Apšuciema bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000793

Adrese:

Apšuciema skola, Apšuciems, Engures pag., Engures nov., LV-3113

Darbojās 2019.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 26249838 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Iestādes vietne Engures novada mājas lapa
Citas iestādes vietne Latvijas bibliotēku portāls
Citas iestādes vietne Latvijas kultūras datu portāls
Elektroniskais katalogs Tukuma bibliotēkas elektroniskais kopkatalogs
Citas iestādes vietne Tukuma bibliotēkas mājas lapa
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Līga Tomele

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90000052020

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

13.03.1996

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1278

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

07.05.2004

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

860A

Akreditācijas datums:

19.12.2017

Akreditācijas termiņš:

19.12.2022

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1948

Sākums:

Par dibināšanas gadu tiek uzskatīts 1948.gads. Tukuma apriņķa Milzkalnes pagasta DDP izpildu komitejas 1948.gada 7.jūlija 3.sesijas 3.protokolā ir ziņas, ka apstiprina 1948.gada budžeta ieņēmumu un izdevumu daļu Apšuciema bibliotēkai.

Darbība:

Bibliotēka ir izglītības, kultūras, sabiedriskās dzīves koordinācijas centrs ciema iedzīvotājiem. Bibliotēka apkalpo apmeklētājus bibliotēkas abonementā un interneta punktā.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Otrdiena 8:00 18:00
Trešdiena 8:00 18:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Grāmatu un periodikas izsniegums.
2. Interneta punkta pakalpojumi.
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība .
1. Izdruka melnbalta 0.11 EUR
2. Skenēšana 0.52 EUR
3. Tematiskā pieprasījuma izpilde-uzziņa 0.86 EUR
4. Kopēšana A4 formāts no vienas puses 0.08 EUR
5. Kopēšana A4 formāts no abām pusēm 0.12 EUR
Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1828

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

40

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

5

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2018.gadā:

123

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

31

Pārējie:

92

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

839

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

697

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

142

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

2431

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

198

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 934
Seriālizdevumi 1477
Pārējie dokumenti 20
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 36

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 3
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 1
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 2

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

464

Izslēgto dokumentu kopskaits:

275

Krājumu kopskaits 2018.gada beigās:

2865

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 121 0 1955
Seriālizdevumi 343 275 910
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 17 0 156

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2018.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 5
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 4
Bezmaksas Wi-Fi:

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2
Printeru kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

2