Dundagas novada Kaļķu bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000759

Adrese:

Ozoli-1, Kaļķi, Dundagas pag., Dundagas nov., LV-3270

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 63200897 @
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Velga Rozenberga

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90009115209

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB2381

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

31.05.2013

Iestādes piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

209A

Akreditācijas datums:

26.09.2013

Akreditācijas termiņš:

26.09.2018

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1951

Sākums:

1951.

Darbība:

Bibliotēkas misija - būt starpniekam starp sabiedrību un zināšanām, veicināt informācijas sabiedrības veidošanos. Bibliotēkas ilgtermiņa attīstības mērķis ir veicināt Dundagas novada iedzīvotāju daudzveidīgu un ilgtspējīgu informacionālo apkalpošanu.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Otrdiena 10:00 16:00
Trešdiena 12:00 18:00
Piektdiena 10:00 16:00
Sestdiena 10:00 12:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
1. Datori un internets Datoru ar interneta pieslēgumu un bezvadu interneta bezmaksas izmantošana
2. Abonētās datubāzes Letonika, Lursoft
3. Starpbibliotēku abonements Iespieddarbu atlase un pasūtīšana
4. Uzziņas un konsultācijas Tematisku un faktogrāfisku uzziņu izpilde, palīdzība datoru un interneta izmantošanā
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts Cena
1. Kopēšana, datorizdruka A4 formāta melnbalta teksta lappuse 0.07
2. Kopēšana, datorizdruka A4 formāta krāsaina teksta lappuse 0.14
3. Skenēšana A4 formāts 0.06
4. Attēla kopēšana, datorizdruka A4 formāta melnbalta lappuse 0.14 - 0.57
5. Attēla kopēšana, datorizdruka A4 formāta krāsaina lappuse 0,21 - 0,64
Pārskata periods
2017
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Fizisko personu īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1967

Teritorijas kopējā platība (m2):

208

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

40

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

12

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2017.gadā:

65

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

14

Pārējie:

51

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

1152

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

1094

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

58

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

5390

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

288

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 1518
Seriālizdevumi 3872
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 288

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 6
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 4
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 2

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

354

Izslēgto dokumentu kopskaits:

298

Krājumu kopskaits 2017.gada beigās:

3966

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Perioda sākumā Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 3474 110 3584
Seriālizdevumi 430 244 298 376
Audiovizuālie resursi 2 2
Elektroniskie resursi 4 4
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Perioda sākumā Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 434 19 453

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2017.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 4
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 3
Bezmaksas Wi-Fi:

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2
Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1

Bibliotēkas darba kvalitāte

Izstāžu kopskaits 2017.gadā:

9

Tematiskie pasākumi:

7