Dundagas novada Kaļķu bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000759

Adrese:

Ozoli-1, Kaļķi, Dundagas pag., Dundagas nov., LV-3270

Darbojās 2019.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 63200897 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Citas iestādes vietne www.dundaga.lv
Citas iestādes vietne www.biblioteka.lv
Citas iestādes vietne www.talsubiblioteka.lv
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Velga Rozenberga

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90009115209

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB2381

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

31.05.2013

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

209B

Akreditācijas datums:

10.07.2019

Akreditācijas termiņš:

10.07.2024

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1951

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Otrdiena 10:00 16:00
Trešdiena 12:00 18:00
Piektdiena 10:00 16:00
Sestdiena 10:00 12:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Datori un internets Datoru ar interneta pieslēgumu un bezvadu interneta bezmaksas izmantošana
2. Abonētās datubāzes Letonika, Lursoft
3. Starpbibliotēku abonements Iespieddarbu atlase un pasūtīšana
4. Uzziņas un konsultācijas Tematisku un faktogrāfisku uzziņu izpilde, palīdzība datoru un interneta izmantošanā
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība .
1. Kopēšana, datorizdruka A4 formāta melnbalta teksta lappuse - 0.07
2. Kopēšana, datorizdruka A4 formāta krāsaina teksta lappuse - 0.14
3. Skenēšana A4 formāts - 0.06
4. Attēla kopēšana, datorizdruka A4 formāta melnbalta lappuse - 0.14 - 0.57
5. Attēla kopēšana, datorizdruka A4 formāta krāsaina lappuse - 0,21 - 0,64
Pārskata periods
2019
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Teritorijas kopējā platība (m2):

208

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

40

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

12

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2019.gadā:

58

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

8

Pārējie:

50

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

1064

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

1026

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

38

Virtuālais apmeklējums:

65

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

4404

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

368

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 1382
Seriālizdevumi 3022
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 343

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 3
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 1
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 2

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

437

Izslēgto dokumentu kopskaits:

439

Krājumu kopskaits 2019.gada beigās:

4196

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 84 199 3561
Seriālizdevumi 353 240 629
Audiovizuālie resursi 2
Elektroniskie resursi 4
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 13 7 476

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2019.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 4
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 3
Bezmaksas Wi-Fi:

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2

Reproducēšanas iekārtas

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1