Dundagas novada Kaļķu bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000759

Adrese:

Ozoli-1, Kaļķi, Dundagas pag., Dundagas nov., LV-3270

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 63200897 @
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Velga Rozenberga

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90009115209

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB2381

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

31.05.2013

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

209A

Akreditācijas datums:

26.09.2013

Akreditācijas termiņš:

26.09.2018

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1951

Sākums:

1951.

Darbība:

Bibliotēkas misija - būt starpniekam starp sabiedrību un zināšanām, veicināt informācijas sabiedrības veidošanos. Bibliotēkas ilgtermiņa attīstības mērķis ir veicināt Dundagas novada iedzīvotāju daudzveidīgu un ilgtspējīgu informacionālo apkalpošanu.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Otrdiena 10:00 16:00
Trešdiena 12:00 18:00
Piektdiena 10:00 16:00
Sestdiena 10:00 12:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
1. Datori un internets Datoru ar interneta pieslēgumu un bezvadu interneta bezmaksas izmantošana
2. Abonētās datubāzes Letonika, Lursoft
3. Starpbibliotēku abonements Iespieddarbu atlase un pasūtīšana
4. Uzziņas un konsultācijas Tematisku un faktogrāfisku uzziņu izpilde, palīdzība datoru un interneta izmantošanā
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts Cena
1. Kopēšana, datorizdruka A4 formāta melnbalta teksta lappuse 0.07
2. Kopēšana, datorizdruka A4 formāta krāsaina teksta lappuse 0.14
3. Skenēšana A4 formāts 0.06
4. Attēla kopēšana, datorizdruka A4 formāta melnbalta lappuse 0.14 - 0.57
5. Attēla kopēšana, datorizdruka A4 formāta krāsaina lappuse 0,21 - 0,64
Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Fizisko personu īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1967

Teritorijas kopējā platība (m2):

208

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

40

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

12

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2018.gadā:

59

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

11

Pārējie:

48

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

1066

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

1020

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

46

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

4190

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

370

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 1185
Seriālizdevumi 3005
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 320

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 15
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 7
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 8

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

493

Izslēgto dokumentu kopskaits:

261

Krājumu kopskaits 2018.gada beigās:

4198

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 99 7 3676
Seriālizdevumi 394 254 516
Audiovizuālie resursi 2
Elektroniskie resursi 4
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 17 470

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2018.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 4
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 3
Bezmaksas Wi-Fi:

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2
Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1