Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Vispārējās un profesionālās izglītības iestādes bibliotēka >> Vispārizglītojošo dienas skolas

ISIL kods:

LV-BIB-012701

Adrese:

Dunavas skola, Dunava, Dunavas pag., Jēkabpils nov., LV-5216

Darbojās 2017.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Skolā 65229400 @
Informācija internetvietnēs:
Veids WWW adrese
Citas iestādes vietne Jēkabpils novada pašvaldības mājaslapa
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Astra Liopa

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

1012900271

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

07.02.2000

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0197

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

15.11.2003

Iestādes piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

2790

Akreditācijas datums:

06.01.2014

Akreditācijas termiņš:

07.01.2020

Vispārīgs raksturojums

Sākums:

Dunavas pamatskolas bibilotēka dibināta 20.gadsimta 60.gados.

Darbība:

Dunavas pamatskolas bibliotēkā pēdējos sešos gados tiek papildināts tikai mācību grāmatu fonds, jo pamatfonda grāmatas tiek nodotas pagasta bibliotēkai, kas atrodas skolas telpās. Reģistrētās pamatfonda grāmatas tiek izsniegtas elektroniski. Skolas bibliotēkas pārziņā ir mācību grāmatas.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Otrdiena 08:00 14:00
Trešdiena 08:00 14:00
Ceturtdiena 08:00 14:00
Piektdiena 08:00 14:00
Papildus informācija:

Bibliotēka atvērta no rīta pirms stundām un starpbrīžos. Pārējā laikā - pēc nepieciešamības.

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
Uzziņas un konsultācijas Izglītojamo un skolotāju nodrošināšana ar nepieciešamajām mācību grāmatām, mācību palīglīdzekļiem. Pasākumi un izstādes Lasītavas pakalpojumi Konsultācijas par bibliotēkas krājumu un tā izmantošanas iespējām Katru gadu tiek izveidots saraksts, kādas mācību grāmatas jāiegādājas. Ņemot vērā piešķirto finansējumu, iepērk nepieciešamās mācību grāmatas. Bibliotēku, literatūru un lasīšanu popularizējošu pasākumu organizēšana: konkurss "Erudīts". Piedalīšanās novadu konkursā "Lasītprieks". Tematiski pasākumi Mārtiņdiena, Ziemassvētki, Lieldienas. Tematisko mapju izmantošana
Pārskata periods
2017
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1988

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

38

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

10

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2017.gadā:

34

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

22

Pārējie:

12

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

425

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

310

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

115

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

360

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

360

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 360
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Mācību grāmatas 210
Bērnu grāmatas 50

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

62

Izslēgto dokumentu kopskaits:

492

Krājumu kopskaits 2017.gada beigās:

2010

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Perioda sākumā Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 2440 62 492 2010
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Perioda sākumā Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 873 62 172 763
Bērnu grāmatas 180 110 70

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2017.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 1
Darbiniekiem 1
Datubāžu kopskaits:

0

Printeru kopskaits:

1

Bibliotēkas darba kvalitāte

Izstāžu kopskaits 2017.gadā:

5

Tematiskie pasākumi:

4