Dobeles novada Šķibes bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000285

Adrese:

Upes iela 4, Šķibe, Bērzes pag., Dobeles nov., LV-3732

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 63781735 26762871 @
Informācija internetvietnēs:
Veids WWW adrese
Citas iestādes vietne Dobeles novada Centrālās bibliotēkas mājaslapa
Citas iestādes vietne Dobeles novada mājaslapaā
Elektroniskais katalogs Dobeles,Auces un Tērvetes novadu bibliotēku kopkatalogs
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Ilze Saršūna

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90009167361

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

05.10.2009

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB5171

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

09.07.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

683A

Akreditācijas datums:

31.08.2016

Akreditācijas termiņš:

31.08.2021

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

2005

Sākums:

2005.gads

Darbība:

Vietējās nozīmes bibliotēka

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 10:00 18:00
Otrdiena 11:00 19:00
Trešdiena 10:00 18:00
Ceturtdiena 15:00 19:00
Piektdiena 10:00 17:00
Papildu informācija:

Vasaras darba laiks (1.jūnijs - 31.augusts) Pirmdiena 10:00 - 18:00 Otrdiena 9:00 - 17:00 Trešdiena 9:00 - 17:00 Ceturtdiena 15:00 - 19:00 Piektdiena 9:00 - 17:00 Sestdiena - slēgts ​Svētdiena - slēgts

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
1. Datori un internets Datori ar interneta pieslēgumu un bezvadu interneta izmantošana
2. Abonētās datu bāzes Datu bāžu LURSOFT un LETONIKA izmantošana
3. Starpbibliotēku abonements Iespieddarbus, kuri bibliotēkā, iespēja pasūtīt, izmantojot starpbibliotēku abonementu (SBA)
4. Uzziņas un konsultācijas Konsultācijas par bibliotēku un tās izmantošanas iespējām, tematisku uzziņu izpilde
5. Pasākumi un izstādes Bibliotēkas organizēto pasākumu apmeklējumi un izvietoto izstāžu apskate
6. Bibliotēkas pakalpojumi Bibliotēkas krājumā esošo iespieddarbu,preses izdevumu un citu dokumentu saņemšana līdzņemšanai.
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts Cena
1. Kopēšana Melnbalta A4 lapa EUR 0,12
2. Datorizdruka Melnbalta A4 lapa EUR 0,12
3. Skenēšana lapa EUR 0,21
4. Izdruka krāsaina Krāsaina A4 lapa EUR 0,83
5. Laminēšana A4 lapa EUR 0,41
6. Laminēšana A5 lapa EUR 0,33
Informācija par pakalpojumiem iestādes internetvietnē:
Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

2005

Teritorijas kopējā platība (m2):

5000

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

85

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

30

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2018.gadā:

216

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

50

Pārējie:

166

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

3672

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

2334

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

1338

Virtuālais apmeklējums:

260

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

3559

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

733

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 2793
Seriālizdevumi 766
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 733

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 311
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 133
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 178

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

552

Izslēgto dokumentu kopskaits:

66

Krājumu kopskaits 2018.gada beigās:

10373

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 200 66 8948
Seriālizdevumi 352 1425
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 33 3030

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2018.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 6
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 5
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2
Printeru kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1