Dobeles novada Šķibes bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000285

Adrese:

Upes iela 4, Šķibe, Bērzes pag., Dobeles nov., LV-3732

Darbojās 2019.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 63781735 26762871 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Citas iestādes vietne Dobeles novada Centrālās bibliotēka
Citas iestādes vietne Dobeles novads
Elektroniskais katalogs Dobeles,Auces un Tērvetes novadu bibliotēku kopkatalogs
Sociālie tīkli facebook.com
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Ilze Saršūna

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90009167361

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

05.10.2009

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB5171

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

09.07.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Bibliotēkas struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

683A

Akreditācijas datums:

31.08.2016

Akreditācijas termiņš:

31.08.2021

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

2005

Sākums:

2005.gads

Darbība:

Vietējās nozīmes bibliotēka

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 10:00 18:00
Otrdiena 11:00 19:00
Trešdiena 10:00 18:00 Katra mēneša pēdējā trešdiena ir noteikta kā Metodiskā diena!
Ceturtdiena 15:00 19:00
Piektdiena 10:00 17:00
Papildu informācija:

Vasaras darba laiks (1.jūnijs - 31.augusts) Pirmdiena 10:00 - 18:00 Otrdiena 9:00 - 17:00 Trešdiena 9:00 - 17:00 Ceturtdiena 15:00 - 19:00 Piektdiena 9:00 - 17:00 Sestdiena - slēgts ​Svētdiena - slēgts

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Datori un internets Datori ar interneta pieslēgumu un bezvadu interneta izmantošana
2. Abonētās datu bāzes Datu bāžu LURSOFT un LETONIKA izmantošana
3. Starpbibliotēku abonements Iespieddarbus, kuri bibliotēkā, iespēja pasūtīt, izmantojot starpbibliotēku abonementu (SBA)
4. Uzziņas un konsultācijas Konsultācijas par bibliotēku un tās izmantošanas iespējām, tematisku uzziņu izpilde
5. Pasākumi un izstādes Bibliotēkas organizēto pasākumu apmeklējumi un izvietoto izstāžu apskate
6. Bibliotēkas pakalpojumi Bibliotēkas krājumā esošo iespieddarbu,preses izdevumu un citu dokumentu saņemšana līdzņemšanai.
7. “3td E-GRĀMATU bibliotēka” Reģistrētajiem bibliotēkas lietotājiem piedāvā bez maksas lasīt e-grāmatas tiešsaistē mobilajā ierīcē vai datorā.
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība .
1. Kopēšana Melnbalta A4 lapa - EUR 0,12
2. Datorizdruka Melnbalta A4 lapa - EUR 0,12
3. Skenēšana Lapa - EUR 0,21
4. Izdruka Krāsaina A4 lapa - EUR 0,83
5. Laminēšana A4 lapa - EUR 0,41
6. Laminēšana A5 lapa - EUR 0,33
Informācija par pakalpojumiem iestādes tīmekļvietnē:
Pārskata periods
2019
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Teritorijas kopējā platība (m2):

5000

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

85

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

30

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2019.gadā:

220

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

42

Pārējie:

178

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

3801

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

2526

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

1275

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

3273

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

637

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 2743
Seriālizdevumi 530
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 637

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 253
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 100
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 153

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

619

Izslēgto dokumentu kopskaits:

786

Krājumu kopskaits 2019.gada beigās:

8689

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 209 286 7354
Seriālizdevumi 365 500 1290
Audiovizuālie resursi 28 28
Pārējie dokumenti 17 17
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 32 3062

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2019.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 6
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 5
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2

Reproducēšanas iekārtas

Printeru kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1