Dāviņu pagasta Dāviņu bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000183

Adrese:

Miera iela 1A, Dāviņi, Dāviņu pag., Bauskas nov., LV-3929

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 63946856 @
Informācija internetvietnēs:
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Anna Moiseičenko

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90000034237

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

01.03.2004

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1419

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

26.05.2004

Iestādes piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

173B

Akreditācijas datums:

29.08.2018

Akreditācijas termiņš:

29.08.2023

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1947

Darbība:

Dāviņu pagasta bibliotēka ir Bauskas novada pašvaldības kultūras, izglītības un informācijas iestāde, kuras mērķis ir iedzīvotāju bibliotekārā un informatīva apkalpošana. Dāviņu bibliotēkas misija ir kalpot par informācijas piegādātāju un palīgu informācijas meklēšanā un nodrošināšanā visiem pagasta bibliotēkas lietotājiem.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 12:00 19:00
Otrdiena 12:00 19:00
Ceturtdiena 12:00 19:00
Piektdiena 08:00 15:00
Papildu informācija:

Trešdiena - metodiska diena

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
Grāmatas Dažāda veida literatūra (bērniem un jauniešiem, daiļliteratūra, nozaru literatūra
Abonētās datu bāzes Bezmaksas piekļuve abonētajām datu bāzēm internetā - Letonika, Lursoft laikrakstu bibliotēka
Datori un internets Interneta bezmaksas izmantošana (arī bezvadu internets)
Uzziņas un konsultācijas Konsultācijas par bibliotēku un tās izmantošanas iespējām, tematisku un faktogrāfisku uzziņu izpilde, konsultācijas par datora un interneta izmantošanu
Literatūras izstādes Dažādas tematiskas literatūras izstādes
Novadpētniecības kartotēka un tematiskās mapes Bibliotēkā veidota novadpētniecības kartotēka un tematiskās mapes par pagasta vēsturi, kultūru, cilvēkiem, uzņēmējdarbību, lauksaimniecību un citām ar pagasta dzīvi saistītām tēmām
Pasākumi Dažādi tematiski, izglītojoši un kulturāli pasākumi
Elektroniskais katalogs Var meklēt grāmatu un citu iespieddarbu aprakstus, kas atrodas Bauskas Centrālajā Bibliotēkā un pārējo Bauskas, Vecumnieku, Rundāles un Iecavas novadu bibliotēku krājumos.Bibliotēkā no 2010.gada sākta grāmatu elektroniskā pasūtīšana, rezervēšana un pagarināšana internetā.
Mākslas un izglītojošas izstādes Dažādu mākslas darbu izstādes, fotogrāfiju izstādes un tematiskās izstādes
Starpbibliotēku abonements Iespieddarbus, kuri nav Dāviņu bibliotēkas krājumā, var pasūtīt, izmantojot starpbibliotēku abonementu(SBA)un starptautisko starpbibliotēku abonementu(SSBA).
Ekskursijas Ekskursijas pa bibliotēku
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts Cena
Kopēšanas pakalpojumi Teksts melnbalts A4 1 lpp. 0.07 EUR ( 0.05 Ls)
Kopēšanas pakalpojumi Attēls melnbalts A4 1 lpp. 0.21 EUR ( 0.15 Ls)
Kopēšanas pakalpojumi Teksts krāsains A4 1 lpp. 0.21EUR ( 0.15 Ls)
Kopēšanas pakalpojumi Attēls krāsains A4 1 lpp. 0.43 EUR ( 0.30 Ls)
Datorizdrukas pakalpojumi Teksts melnbalts A4 1 lpp. 0.14 EUR ( 0.10 Ls)
Datorizdrukas pakalpojumi Teksts krāsains A4 1 lpp. 0.28 EUR ( 0.20 Ls)
Datorizdrukas pakalpojumi Teksts ar attēlu melnbalts A4 1 lpp. 0.21 EUR ( 0.15 Ls )
Datorizdrukas pakalpojumi Teksts ar attēlu krāsains A4 1 lpp. 0.43 EUR ( 0.30 Ls)
Datorizdrukas pakalpojumi Attēla un teksta skenēšana A4 1 lpp. 0.14 EUR ( 0.10 Ls)
Informācija par pakalpojumiem iestādes internetvietnē:
Pārskata periods
2017
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1969

Teritorijas kopējā platība (m2):

10400

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

160

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

17

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2017.gadā:

188

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

55

Pārējie:

133

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

2649

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

2195

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

454

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

7835

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

871

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 5054
Seriālizdevumi 2666
Elektroniskie resursi 115
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 593

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 31
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 21
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 10

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

598

Izslēgto dokumentu kopskaits:

735

Krājumu kopskaits 2017.gada beigās:

7576

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Perioda sākumā Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 6524 283 514 6293
Seriālizdevumi 1179 314 221 1272
Audiovizuālie resursi 1 1 2
Elektroniskie resursi 9 9
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Perioda sākumā Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 828 100 64 864

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2017.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 7
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 6
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2
Kopējamo iekārtu kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

2

Bibliotēkas darba kvalitāte

Izstāžu kopskaits 2017.gadā:

38

Tematiskie pasākumi:

14