Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Vispārējās un profesionālās izglītības iestādes bibliotēka >> Vispārizglītojošo dienas skolas

ISIL kods:

LV-BIB-012591

Adrese:

Kauņas iela 8, Daugavpils, LV-5404

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Skolā 65438451 @ 65438451
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Elita Boliņa

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0144

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

10.11.2000

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

3279

Akreditācijas datums:

09.05.2016

Akreditācijas termiņš:

10.05.2022

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1941

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 08:30 15:00
Otrdiena 08:30 15:00
Trešdiena 08:30 15:00
Ceturtdiena 08:30 15:00
Piektdiena 08:30 14:30
Papildu informācija:

Pusdienas laiks 12:00 līdz 12:30 Spodrības diena: katra mēneša otrā trešdiena

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
1 Datori ar interneta pieslēgumu.
2 Konsultācijas darbam ar datoru un internetu
3 Ievadekskursijas Palīdzēt lietotājiem labi orientēties bibliotēkas informacionālajā telpā; iepazīstināt ar plašo pakalpojumu piedāvājumu; nodrošināt efektīvu bibliotēkas resursu izmantošanu.
4 Izdevumu rezervēšana, nodošanas termiņa pagarināšana.
Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Daugavpils 12. vidusskola (5.-12.klasei) Kauņas iela 8 Pašvaldības īpašums
Daugavpils 12. vidusskola (1.-4. klasei) Jelgavas iela 30a Pašvaldības īpašums

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

79

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

17

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2018.gadā:

672

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

605

Pārējie:

67

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

6208

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

652

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

5556

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

20992

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

18755

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 17538
Seriālizdevumi 604
Audiovizuālie resursi 7
Pārējie dokumenti 1943
Elektroniskie resursi 900
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Mācību grāmatas 5964
Bērnu grāmatas 994

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 137
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 102
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 35

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

3253

Izslēgto dokumentu kopskaits:

3284

Krājumu kopskaits 2018.gada beigās:

58631

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 871 571 56298
Seriālizdevumi 205 446 546
Audiovizuālie resursi 3 20 63
Pārējie dokumenti 2161 2234 1724
Elektroniskie resursi 13 13
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 775 404 25426
Bērnu grāmatas 34 11 1740

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2018.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 3
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 2
Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

0

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1