Čornajas pagasta Rāznas bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000644

Adrese:

Nākotnes iela 3, Čornaja, Čornajas pag., Rēzeknes nov., LV-4617

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 64637553 @
Informācija internetvietnēs:
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Silvija Deksne

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90000049699

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

12.03.1996

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0486

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

12.01.2004

Iestādes piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

646A

Akreditācijas datums:

17.11.2016

Akreditācijas termiņš:

17.11.2021

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1952

Darbība:

Bibliotēka ir pagasta kultūras, izglītības un informācijas iestāde, kura nodrošina tajā esošo resursu un informācijas brīvu publisku pieejamību un izmantošanu, veic kultūrmantojuma popularizēšanu, atbalsta izglītības veicināšanu un brīvā laika saturīgu pavadīšanu

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Otrdiena 09:30 18:00
Trešdiena 09:30 18:00
Ceturtdiena 09:30 18:00
Piektdiena 09:30 18:00
Sestdiena 09:30 14:00
Papildu informācija:

Pārtraukums 12:30-13:00. Katra mēneša pēdējā sestdiena- spodrības diena

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
Abonētās datubāzes Piekļuve abonētajām datu bāzēm internetā - Letonika, Lursoft (Laikrakstu bibliotēka)
Datori un internets Datoru ar interneta pieslēgumu un bezvadu interneta izmantošana
Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1986

Teritorijas kopējā platība (m2):

500

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

73

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

10

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2018.gadā:

224

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

74

Pārējie:

150

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

4447

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

2618

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

1829

Virtuālais apmeklējums:

634

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

5588

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

1909

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 3253
Seriālizdevumi 2335
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 1050

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 41
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 41

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

867

Izslēgto dokumentu kopskaits:

878

Krājumu kopskaits 2018.gada beigās:

9328

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 405 526 7963
Seriālizdevumi 462 352 1365
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 43 41 947

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2018.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 9
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 8
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2
Printeru kopskaits:

2

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1