Čornajas pagasta Rāznas bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000644

Adrese:

Nākotnes iela 3, Čornaja, Čornajas pag., Rēzeknes nov., LV-4617

Darbojās 2020.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 64637553 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Silvija Deksne

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90000049699

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

12.03.1996

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0486

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

12.01.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

646A

Akreditācijas datums:

17.11.2016

Akreditācijas termiņš:

17.11.2021

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1952

Darbība:

Bibliotēka ir pagasta kultūras, izglītības un informācijas iestāde, kura nodrošina tajā esošo resursu un informācijas brīvu publisku pieejamību un izmantošanu, veic kultūrmantojuma popularizēšanu, atbalsta izglītības veicināšanu un brīvā laika saturīgu pavadīšanu

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Otrdiena 09:30 18:00
Trešdiena 09:30 18:00
Ceturtdiena 09:30 18:00
Piektdiena 09:30 18:00
Sestdiena 09:30 14:00
Papildu informācija:

Pārtraukums 12:30-13:00. Katra mēneša pēdējā sestdiena- spodrības diena

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1 Abonētās datubāzes Piekļuve abonētajām datu bāzēm internetā - Letonika, Lursoft (Laikrakstu bibliotēka)
2 Datori un internets Datoru ar interneta pieslēgumu un bezvadu interneta izmantošana
Pārskata periods
2020
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Teritorijas kopējā platība (m2):

500

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

73

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

10

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2020.gadā:

221

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

54

Pārējie:

167

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

2091

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

1948

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

143

Virtuālais apmeklējums:

394

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

4902

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

524

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 4205
Seriālizdevumi 697
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 372

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 17
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 17

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

789

Izslēgto dokumentu kopskaits:

246

Dokumentu kopskaits krājumā 2020.gada beigās:

9930

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 340 246 8352
Seriālizdevumi 449 1578
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 42 26 1008

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2020.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 10
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 9
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Reproducēšanas iekārtas

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1