Ciblas novada Ciblas bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000523

Adrese:

Cibla, Ciblas pag., Ciblas nov.

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 65729214 @
Informācija internetvietnēs:
Veids WWW adrese
Citas iestādes vietne Ludzas pilsētas galvenā bibliotēka
Bibliotēkas vietne Ciblas bibliotēkas blogs
Citas iestādes vietne Latvijas bibliotēku portāls
Citas iestādes vietne Ciblas novada pašvaldības mājas lapa
Elektroniskais katalogs Ludzas reģiona bibliotēku kopkatalogs
Sociālie tīkli Draugiem.lv
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Rita Trukšāne

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90000079307

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

08.04.1996

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0557

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

19.01.2004

Iestādes piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

524A

Akreditācijas datums:

21.11.2014

Akreditācijas termiņš:

21.11.2019

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1949

Sākums:

Ciblas bibliotēka ir dibināta 1949.gadā. Pirmais ieraksts inventāra grāmatā veikts 1952.gada 31.maijā. 1951.gadā bibliotēkas fondos bija 1700 vienības.

Darbība:

Ciblas bibliotēka ir Ciblas novada pašvaldības kultūras, informācijas un izglītības iestāde. Bibliotēka darbojas saskaņā ar MK noteikumiem, lietotāju interesēm un vajadzībām, nodrošina visiem bibliotēkas lietotājiem brīvu pieeju grāmatām un jaunām informācijas tehnoloģijām. Viena no galvenajām bibliotēkas prioritātēm ir atbalstīt un nodrošināt jaunajai paaudzei saturīgu brīvā laika pavadīšanu bibliotēkā. 2016.gadā bibliotēkā uzsākta automatizēta lietotāju apkalpošana.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 08:00 16:30
Otrdiena 08:00 16:00
Trešdiena 08:00 16:30
Ceturtdiena 13:30 16:30
Piektdiena 08:00 16:00
Papildu informācija:

Pusdienu pārtraukums no 12:00 - 13:30. Katra mēneša pēdējā piektdienā bibliotēka apmeklētājiem slēgta - spodrības diena.

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
1. Datori un internets Datoru ar interneta pieslēgumu un bezvadu interneta bezmaksas izmantošana. Iespēja pieslēgties bibliotēkas bezvadu internetam ar savu klēpjdatoru, viedtālruni, planšetdatoru.
2. Starpbibliotēku abonements Bibliotēkas krājumā neesošu grāmatu un citu materiālu pasūtīšana no citām bibliotēkām starpbibliotēku abonementa (SBA) kārtā
3. Uzziņas un konsultācijas Konsultācijas par bibliotēku un tās izmantošanas iespējām, tematisku un bibliogrāfisku uzziņu sniegšana.
4. Abonētās datu bāzes Bezmaksas piekļuve abonētajām datu bāzēm- Letonika un "Laikrakstu bibliotēka" datubāzei www.news.lv
Pārskata periods
2017
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1978

Teritorijas kopējā platība (m2):

503,2

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

125,2

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

15

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2017.gadā:

200

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

110

Pārējie:

90

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

3088

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

1424

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

1664

Virtuālais apmeklējums:

12977

Sociālo tīklu apmeklējums:

33523

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

4065

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

631

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 1871
Seriālizdevumi 2194
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 732

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 152
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 110
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 42

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

371

Izslēgto dokumentu kopskaits:

51

Krājumu kopskaits 2017.gada beigās:

4909

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Perioda sākumā Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 4556 127 43 4640
Seriālizdevumi 244 244
Audiovizuālie resursi 33 8 25
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Perioda sākumā Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 887 33 7 913

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2017.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 6
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 5
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2
Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1

Bibliotēkas darba kvalitāte

Izstāžu kopskaits 2017.gadā:

48

Tematiskie pasākumi:

13

Projektizstrāde:

1