Cesvaines novada Kraukļu bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000550

Adrese:

"Kraukļu skola", Cesvaines pag., Madonas nov., LV-4880

Darbojās 2021.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 64800804 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Citas iestādes vietne Cesvaines apvienības pārvalde
Citas iestādes vietne Madonas novada bibliotēka
Elektroniskais katalogs Madonas reģiona bibliotēku elektroniskais kopkatalogs
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Larisa Maligina

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90000054727

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

19.05.1999

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1404

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

19.05.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

138B

Akreditācijas datums:

17.09.2019

Akreditācijas termiņš:

17.09.2024

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1908

Sākums:

Kraukļu bibliotēkas biedrība dibināta 1908. gadā, 30 biedru, savs nams ar skatuves iekārtu, bibliotēka ar 78 sējumiem. [ Izraksts no 1933./34. gads "Latviešu Konversācijas vārdnīcas"] Latvijas PSR Kultūras ministrija 1967. gadā Kraukļu ciema bibliotēkai izraksta pasi, kurā bibliotēkas dibināšanas gads ir rakstīts 1947. gads.

Darbība:

Kraukļu bibliotēka ir kultūras, informācijas un izglītības iestāde, kuras mērķi ir nodrošināt daudzveidīgu informācijas pieejamību, sekmēt kultūras mantojuma apzināšanu, saglabāšanu un popularizēšanu.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Otrdiena 09:00 17:00
Trešdiena 09:00 17:00
Ceturtdiena 09:00 17:00
Piektdiena 09:00 17:00
Sestdiena 09:00 14:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Bibliotēkas krājuma izmantošana Ikviens bibliotēkas lietotājs bez maksas var izmantot Kraukļu bibliotēkas krājumu
2. Uzziņu un informācijas darbs Bibliotēkā ir pieejama nozaru literatūra, tematiskās, novadpētniecības mapes, domes- pārvaldes informācija.
3. Interneta izmantošana Lietotājiem pieejams 1 dators, pieejams WiFi
4. Krājums Grāmatu un periodisko izdevumu izsniegšana bibliotēkā ir bez maksas. Iespēja izdevumus rezervēt, pagarināt attālināti elektroniskajā katalogā, e-pastā, pa tālruni.
5. Datu bāzes Bibliotēkā pieejamas datu bāzes: Letonika un Lursoft laikrakstu datu bāze
6. Izstādes un pasākumi, ekskursijas Literatūru un saturīga brīvā laika pavadīšanas iespēju popularizēšana; Ekskursijas uz ēkas 2. stāva ekspozīcijas skola- muzejs.
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1.1. Melnbalta kopēšana un izdruka - A4 lapa viena puse EUR 0.08
1.2. Melnbalta kopēšana un izdruka- A4 lapas abas puses EUR 0.16
1.3. Melnbalta kopēšana un izdruka - A3 lapas viena puse EUR 0.12
1.4. Melnbalta kopēšana un izdruka - A3 lapas abas puse EUR 0.24
1.5 Krāsaina kopēšana un izdruka - A4 lappuse (aizpildīts līdz 25%) EUR 0.28
1.6 Krāsaina kopēšana un izdruka - A4 lappuse (aizpildīts vairāk par 25%) EUR 0.50
1.7 Krāsaina kopēšana un izdruka - A4abas lapas puses (aizpildīts vairāk par 25%) EUR 0.50
1.8 Attēla un teksta skenēšana- vienas A4 lappuses EUR 0.14
Pārskata periods
2021
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Teritorijas kopējā platība (m2):

29100

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

246

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

18

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2021.gadā:

142

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

21

Pārējie:

121

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

1364

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

1157

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

207

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

2264

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

224

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 1456
Seriālizdevumi 808
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Skaits
Bērnu un jauniešu grāmatas 224

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 28
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 8
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 20

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

463

Izslēgto dokumentu kopskaits:

766

Dokumentu kopskaits krājumā 2021.gada beigās:

7026

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 255 269 6071
Seriālizdevumi 208 497 938
Audiovizuālie resursi 5
Attēlizdevumi 2
Pārējie dokumenti 9
Elektroniskais krājums (summa) 1
Citi elektroniskie resursi 1
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu un jauniešu grāmatas 20 2 51

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2021.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 3
Darbiniekiem 2
Lasītājiem 1
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Reproducēšanas iekārtas

Kopējamo iekārtu kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

2