Cesvaines novada Kraukļu bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000550

Adrese:

Kraukļu skola, Cesvaines pag., Cesvaines nov., LV-4871

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 64800804 @
Informācija internetvietnēs:
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Larisa Maligina

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90000054727

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

19.05.1999

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1404

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

19.05.2004

Iestādes piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

138A

Akreditācijas datums:

26.09.2013

Akreditācijas termiņš:

26.09.2018

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1908

Sākums:

Kraukļu bibliotēkas biedrība dibināta 1908. gadā, 30 biedru, savs nams ar skatuves iekārtu,bibliotēka ar 78 sējumiem. [ Izraksts no 1933./34. gads "Latviešu Konversācijas vārdnīcas"] Latvijas PSR Kultūras ministrija 1967. gadā Kraukļu ciema bibliotēkai izraksta pasi, kurā bibliotēkas dibināšanas gads ir rakstīts 1947. gads

Darbība:

Kraukļu bibliotēka ir Cesvaines novada kultūras, informācijas un izglītības iestāde, kuras mērķi ir nodrošināt daudzveidīgu informācijas pieejamību, sekmēt kultūras mantojuma apzināšanu, saglabāšanu un popularizēšanu.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Otrdiena 09:00 17:00
Trešdiena 09:00 17:00
Ceturtdiena 09:00 17:00
Piektdiena 09:00 17:00
Sestdiena 09:00 14:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
Bibliotēkas krājuma izmantošana Ikviens bibliotēkas lietotājs bez maksas var izmantot Kraukļu bibliotēkas krājumu
Uzziņu un informācijas darbs Bibliotēkā ir pieejama nozaru literatūra, citātu kartotēka, tematiskās mapes, izdruka no domes.
Interneta izmantošana Lietotājiem ir pieejami 5 datori, ir pieejams WiFi
Grāmatu izsniegšana Grāmatu izsniegšana bibliotēkā ir bez maksas
Abonētās datu bāzes Bibliotēkā pieejamas abonētās datu bāzes: Letonika un Lursoft laikrakstu datu bāze
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts Cena
Kopēšana lapas A4 viena puse lapas A4 abas puses lapas A3 viena puse lapas A3 abas puse EUR 0.07 EUR 0.11 EUR 0.11 EUR 0.14
Izdruka melnbalta Izdruka krāsaina A4 viena lappuse A4 viena lappuse EUR 0.14 EUR 0.28-0.43
Ieraksts kompaktdiskā Ieraksts kompaktdiskā EUR 1.42
Attēla un teksta skenēšana Attēla un teksta skenēšana EUR 0.14
Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1879

Teritorijas kopējā platība (m2):

291

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

246

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

18

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2018.gadā:

146

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

19

Pārējie:

127

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

1314

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

1244

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

70

Virtuālais apmeklējums:

162

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

2669

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

89

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 1267
Seriālizdevumi 1402
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 89

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 19
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 4
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 15

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

519

Izslēgto dokumentu kopskaits:

467

Krājumu kopskaits 2018.gada beigās:

7368

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 212 467 6373
Seriālizdevumi 307 987
Audiovizuālie resursi 5
Attēlizdevumi 2
Elektroniskie resursi 1
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 129

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2018.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 7
Darbiniekiem 2
Lasītājiem 5
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2
Kopējamo iekārtu kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

2