Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000785

Adrese:

Silavas, Cēre, Cēres pag., Kandavas nov., LV-3122

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 63155268 @
Informācija internetvietnēs:
Veids WWW adrese
Citas iestādes vietne Tukuma bibliotēka
Elektroniskais katalogs Tukuma bibliotēkas el. kat.
Citas iestādes vietne Kandavas novada kultūras un sporta pārvalde
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Līga Roze

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90009374399

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

07.07.2010

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1285

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

07.05.2004

Iestādes piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

819A

Akreditācijas datums:

22.06.2017

Akreditācijas termiņš:

22.06.2022

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1946

Sākums:

Pēc Ventspils zonālā valsts arhīva ziņām, Talsu apriņķa Cēres DDP izpildu komitejas 1946. gada 15. jūlija atskaitēs par pagasta izpildu komitejas un tai pakļauto iestāžu darbu ir ziņas, ka Oksles ciemā darbojas bibliotēka (dibināšanas datums nav uzrādīts) un, ka tā ir saņēmusi jaunas grāmatas. Talsu apriņķa DDP izpildu komitejas dokumentos no 1945.g. – 1947.g., Talsu apriņķa Cēres pagasta DDP izpildu komitejas dokumentos no 1945.g. – 1948.g., Talsu apriņķa Cēres pagasta Oksles ciema DDP izpildu komitejas dokumentos no 1946.g. -1948.g. un Talsu apriņķa Kultūras nodaļas dokumentos no 1946.g. – 1949.g. nav citas ziņas par Oksles bibliotēkas dibināšanu.

Darbība:

Cēres bibliotēkas misija - iekļauties turpmākā sabiedrības informatizācijas procesā, veicināt uz zināšanām balstītas sabiedrības attīstību, piedāvāt un nodrošināt informāciju, ko vēlas saņemt lietotāji, nodrošinot kulturālu, saturīgu laika pavadīšanu.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 12:00 18:00
Otrdiena 10:00 16:00
Trešdiena 10:00 16:00
Ceturtdiena 10:00 16:00
Piektdiena 10:00 16:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
1. Internets
2. Datubāzes Lursoft, Letonika.
3. Grāmatu izsniegšana
4. Periodisko izdevumu izsniegšana
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts Cena
1. Kopēšana A4 lapaspuse 0.14
2. Printēšana A4 lapaspuse 0.14
3. Prinēšana A4 lapaspuse krāsaina 0.28
Pārskata periods
2017
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1890

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

85

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

10

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2017.gadā:

170

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

63

Pārējie:

107

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

2963

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

1716

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

1247

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

10920

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

1502

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 2496
Seriālizdevumi 8295
Pārējie dokumenti 129
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 737

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 106
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 52
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 54

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

501

Izslēgto dokumentu kopskaits:

478

Krājumu kopskaits 2017.gada beigās:

4275

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Perioda sākumā Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 3638 104 3742
Seriālizdevumi 613 397 478 532
Audiovizuālie resursi 1 1
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Perioda sākumā Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 874 10 884

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2017.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 6
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 5
Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2
Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1

Bibliotēkas darba kvalitāte

Izstāžu kopskaits 2017.gadā:

14

Tematiskie pasākumi:

9