Carnikavas novada bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000695

Adrese:

Jūras iela 1A, Carnikava, Carnikavas nov., LV-2163

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 67993181 29505867 @
Informācija internetvietnēs:
Veids WWW adrese
Citas iestādes vietne Carnikavas novada pašvaldības vietne
Elektroniskais katalogs Pierīgas novadu bibliotēku kopkatalogs
Sociālie tīkli Facebook.com - Carnikavas novada bibliotēka
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Ilze Ezermale

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90000029556

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

27.02.1996

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1619

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

13.09.2004

Iestādes piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

704A

Akreditācijas datums:

14.12.2016

Akreditācijas termiņš:

14.12.2021

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1885

Sākums:

Balstoties uz faktiem, ko sniedz U. Siliņa grāmata "Mēs esam Carnikavieši", bibliotēka dibināta 1885.gadā. Un tā darbojās pie Carnikavas Labdarības biedrības. Pēc Siguldas zonālā valsts arhīva datiem, bibliotēka pirmoreiz pieminēta 1947.gada 17.oktobra protokolā Nr.55.

Darbība:

Par savu misiju Bibliotēka uzskata līdzdalību informācijas un zināšanu sabiedrības veidošanā, pilsētas iedzīvotāju mūžizglītības procesa atbalstīšanā un veicināšanā. Bibliotēka rūpējas par krājumu un pakalpojumiem, kuri nepieciešami vietējai sabiedrībai, nodrošinot visiem novada iedzīvotājiem brīvu literatūras un nepieciešamās informācijas saņemšanu, kopēšanu, skenēšanu, datorpakalpojumus (internets, MS Office par brīvu).

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Otrdiena 12:00 19:00
Trešdiena 09:00 17:00
Ceturtdiena 12:00 19:00
Piektdiena 09:00 17:00
Sestdiena 09:00 15:00
Papildu informācija:

Metodiskā diena - katra mēneša 1.trešdiena

Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1933

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

130

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

20

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2018.gadā:

1001

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

361

Pārējie:

640

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

13890

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

10493

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

3397

Virtuālais apmeklējums:

1953

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

13730

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

1866

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 9764
Seriālizdevumi 3960
Audiovizuālie resursi 2
Nošizdevumi 2
Attēlizdevumi 2
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Mācību grāmatas 24
Bērnu grāmatas 2944

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 14
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 2
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 12

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

1655

Izslēgto dokumentu kopskaits:

1538

Krājumu kopskaits 2018.gada beigās:

11418

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 880 256 10842
Seriālizdevumi 774 1282 508
Audiovizuālie resursi 59
Nošizdevumi 1 7
Attēlizdevumi 1
Elektroniskie resursi 1
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 2 44
Bērnu grāmatas 243 1944

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2018.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 9
Darbiniekiem 3
Lasītājiem 6
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

4

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2
Pašu veidotās 2
Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1

Bibliotēkas vietne

Pamatinformācija bibliotēkas vietnē pieejama:

Latviešu valoda