Burtnieku novada pašvaldības Vecates pagasta bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000865

Adrese:

Kultūras centrs, Vecate, Vecates pag., Burtnieku nov., LV-4211

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 26336650 @
Informācija internetvietnēs:
Veids WWW adrese
Elektroniskais katalogs Valmieras bibliotēku un ViA kopkatalogs
Citas iestādes vietne Valmieras bibliotēkas mājaslapa
Citas iestādes vietne Burtnieku novada mājaslapa
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Ilze Zariņa

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90009170338

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

22.09.2009

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0732

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

29.03.2016

Iestādes piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

602A

Akreditācijas datums:

05.09.2016

Akreditācijas termiņš:

05.09.2021

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1875

Sākums:

Bibliotēka dibināta 1875. gadā.

Darbība:

Iedzīvotāju bibliotekārā , bibliogrāfiskā un informacionālā apkalpošana

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 10:00 18:00
Otrdiena 10:00 18:00
Trešdiena 10:00 18:00
Ceturtdiena 10:00 18:00
Piektdiena 10:00 18:00
Papildu informācija:

Katra mēneša pirmajā piektdienā bibliotēka slēgta - metodiskā diena.

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
1. Datu bāzes Bezmaksas piekļuve abonētajām datubāzēm internetā - Letonika, Lursoft Laikrakstu bibliotēka
2. Konsultācijas Dažāda vecuma un sagatavotības iedzīvotājiem pieejamas konsultācijas darbam ar datoru un ineternetu
3. Uzziņas, konsultācijas Konsultācijas par bibliotēku un tās izmantošanas iespējām, tematisku un faktogrāfisku uzziņu izpilde.
4. Nodarbības Interešu grupām
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts Cena
1. Printēšana, kopēšana A4 Printēšana, kopēšana A4 0,07
2. Skenēšana Viena lapa 0,36
Informācija par pakalpojumiem iestādes internetvietnē:
Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1988

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

92

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

15

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2018.gadā:

108

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

38

Pārējie:

70

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

1943

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

1074

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

869

Virtuālais apmeklējums:

93

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

2648

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

141

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 1050
Seriālizdevumi 1598
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 61

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 4
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 2
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 2

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

469

Izslēgto dokumentu kopskaits:

254

Krājumu kopskaits 2018.gada beigās:

4778

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 182 4405
Seriālizdevumi 287 254 287
Audiovizuālie resursi 12
Nošizdevumi 2
Pārējie dokumenti 67
Elektroniskie resursi 5
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 23 136

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2018.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 8
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 7
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2
Skeneru kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

2