Brocēnu novada Gaiķu pagasta Satiķu bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000728

Adrese:

Tautas nams, Satiķi, Gaiķu pag., Brocēnu nov., LV-3873

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 63846336 @
Informācija internetvietnēs:
Veids WWW adrese
Citas iestādes vietne Saldus pilsētas bibliotēkas mājas lapa
Citas iestādes vietne Brocēnu novada mājas lapa
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Liene Bartkus

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90002529235

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

25.01.2008

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0020

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

11.09.2003

Iestādes piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

636A

Akreditācijas datums:

15.05.2015

Akreditācijas termiņš:

15.05.2020

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 08:30 17:00 Pusdienu pārtraukums 12:30-13:00
Otrdiena 08:30 17:00 Pusdienu pārtraukums 12:30-13:00
Trešdiena 08:30 17:00 Pusdienu pārtraukums 12:30-13:00
Ceturtdiena 08:30 18:00 Pusdienu pārtraukums 12:30-13:00
Piektdiena 08:30 16:00 Pusdienu pārtraukums 12:30-13:00
Papildu informācija:

Katra mēneša otrā un pēdējā trešdiena - metodiskā diena. Bibliotēka apmeklētājiem slēgta!

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
Datori un internets Datoru ar interneta pieslēgumu un bezvadu interneta bezmaksas izmantošana
Abonētās datu bāzes Bezmaksas piekļuve datu bāzēm Letonika un Lursoft
Krājums Brīvpieejas krājumu, periodikas izdevumus, novadniecības materiālus, H.Edelmanes grāmatu "Gaiķu pagasta vēstures līkloči". (1501 - 1945) Grāmatu par Gaiķu skolu "Septiņu sveču stāsti". (1855 - 2016)
Starpbibliotēku abonements Iespieddarbus, kuri nav bibliotēkas krājumā, var pasūtīt izmantojot starpbibliotēku abonentu SBA
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts Cena
Printēšana Informācijas izdrukāšana no bibliotēkas krājuma materiāliem: Menbalta kopija (A4 formāts) Krāsaina kopija (A4 formāts) Datorizdruka ar informāciju, kas nav bibliotēkas krājuma materiāli: Menbalta kopija (A4 formāts) Krāsaina kopija (A4 formāts) 0.11 EUR 0.50 EUR 0.13 EUR 0.61 EUR
Kopēšana No bibliotēkas krājumiem: Menbalta kopija (A4 formāts) Krāsaina kopija (A4 formāts) Dokumentiem, kas nav bibliotēkas krājumos: Menbalta kopija (A4 formāts) Krāsaina kopija (A4 formāts) 0.11 EUR 0.50 EUR 0.13 EUR 0.61 EUR
Skenēšana 1- A4 lapaspuse 0.47 EUR
Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Juridisko personu īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1980

Teritorijas kopējā platība (m2):

987,5

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

83,4

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

15

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2018.gadā:

127

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

36

Pārējie:

91

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

3274

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

2514

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

760

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

10684

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

273

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 2282
Seriālizdevumi 8401
Attēlizdevumi 1
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 504

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 326
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 232
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 94

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

714

Izslēgto dokumentu kopskaits:

370

Krājumu kopskaits 2018.gada beigās:

4962

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 204 368 3370
Seriālizdevumi 510 1581
Audiovizuālie resursi 6
Attēlizdevumi 2 5
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 46 90 900

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2018.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 4
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 3
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2
Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

2