Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000820

Adrese:

Rīgas iela 71, Vidzeme, Brantu pag., Smiltenes nov., LV-4729

Darbojās 2019.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 26957547 @
Pagasta padomē 64700866
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Elektroniskais katalogs Valkas, Smiltenes, Strenču novadu bibliotēku kopkatalogs
Citas iestādes vietne Smiltenes novada dome
Citas iestādes vietne Smiltenes novada bibliotēka
Citas iestādes vietne Valkas novada Centrālā bibliotēka
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Līga Skujiņa

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

40900034673

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

01.01.2020

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0438

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

08.01.2004

Piederība

Iestādes piederība:

Smiltenes novada bibliotēka

Juridiskais statuss:

Bibliotēkas struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

721A

Akreditācijas datums:

15.06.2016

Akreditācijas termiņš:

15.06.2021

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1945

Sākums:

Bibliotēka dibināta 1945.gadā. Jaundibinātajā kolektīvajā saimniecībā - Raiņa vārdā nosauktajā kolhozā radās nepieciešamība pēc kultūras dzīves. Tika dibināta ciema bibliotēka un aktivizēta mākslinieciskā pašdarbība.

Darbība:

Bibliotēka Brantu pagastā ir izglītības, informācijas, kultūras un sabiedriskās saskarsmes centrs, kas nodrošina operatīvus un kvalitatīvus vietējās sabiedrības vajadzībām atbilstošus informācijas pakalpojumus.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Otrdiena 08:00 12:00
Trešdiena 08:00 16:30 Pārtraukums 12.00 - 12.30
Piektdiena 08:00 16:30 Pārtraukums 12.00 - 12.30

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Abonētās datubāzes Pieeja internetā datubāzēm Letonika, Lursoft Laiikrakstu bibliotēka
2. Datori un internets Datoru ar interneta pieslēgumu un bezvadu interneta izmantošana
3. Konsultācijas Informācijas meklēšana internetā, e-katalogos, e-pakalpojumu izmantošana
4. Tematiski pasākumi, izstādes Organizēti grāmatu un lasīšanu popularizējoši pasākumi, lasīšanas veicināšanas aktivitātes bērniem
5. Izdevumu rezervēšana Grāmatu un citu materiālu rezervēšana, nodošanas termiņu pagarināšana un konta pārraudzība internetā https://valka.biblioteka.lv/Alise/lv/home.aspx
6. SBA pakalpojumi Grāmatu un citu dokumentu pasūtīšana no citām bibliotēkām
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība .
1 Kopēšana, izdruka -melnbalta A4 lapa, teksts - 0.08 EUR
2 Kopēšana, izdruka -melnbalta A4 lapa, attēls - 0.28 EUR
3 Kopēšana, izdruka - krāsaina A4 lapa, teksts - 0.36 EUR
4 Kopēšana, izdruka - krāsaina A4 lapa,teksts ar attēlu - 0.52 EUR
5 Kopēšana, izdruka - krāsaina A4 lapa, attēls - 0.86 EUR
6 Skenēšana A4 lapa - 0.52 EUR
Pārskata periods
2019
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

60

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

12

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2019.gadā:

124

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

15

Pārējie:

109

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

1694

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

1451

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

243

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

2726

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

84

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 1681
Seriālizdevumi 1045
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 55

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 7
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 1
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 6

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

504

Izslēgto dokumentu kopskaits:

481

Krājumu kopskaits 2019.gada beigās:

3277

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 65 145 2428
Seriālizdevumi 439 336 835
Audiovizuālie resursi 4
Elektroniskie resursi 10
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 6 6 230

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2019.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 4
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 3
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

4

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2
Pašu veidotās 2

Reproducēšanas iekārtas

Printeru kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1