Beverīnas novada Trikātas pagasta bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000833

Adrese:

Nākotnes iela 3, Trikāta, Trikātas pag., Beverīnas nov., LV-4731

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 64729297 @
Informācija internetvietnēs:
Veids WWW adrese
Citas iestādes vietne Valmieras bibliotēkas mājas lapa
Citas iestādes vietne Beverīnas novada mājas lapa
Elektroniskais katalogs Valmieras bibliotēku un VIA kopkatalogs
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Inga Janīte

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90009115285

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

09.07.2009

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0454

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

09.01.2004

Iestādes piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

346A

Akreditācijas datums:

05.09.2016

Akreditācijas termiņš:

05.09.2021

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1923

Sākums:

Trikātas pagasta bibliotēka dibināta 1923.gadā, kad Trikātas pagasta padomei piešķirta Kultūras fonda bibliotēka.

Darbība:

Trikātas pagasta bibliotēka ir vietējas nozīmes publiskā bibliotēka. Bibliotēka ir informācijas, komunikācijas iestāde iedzīvotājiem, kuras pakalpojumus var izmantot jebkurš bibliotēkas lietotājs neatkarīgi no dzivesvietas, vecuma un sociālā stāvokļa. Iekļauties tālākajā sabiedrības informatizācijas procesā, veicināt uz zināšanām balstītas sabiedrības attīstību, piedāvāt un nodrošināt to informāciju, ko vēlas saņemt lietotāji, nodrošināt kulturālu, saturīgu laika pavadīšanu. Nodrošināt dažāda veida informācijas resursu pieejamību visiem bibliotēkas lietotājiem, veicināt bērnos un jauniešos interesi par grāmatu.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 10:00 18:00
Otrdiena 09:00 17:00
Trešdiena 09:00 17:00
Ceturtdiena 09:00 17:00
Piektdiena 10:00 18:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
1. Datori un internets Datoru ar interneta pieslēgumu un bezvadu interneta bezmaksas izmantošana
2. Starpbibliotēku abonements Iespieddarbu, kuri nav bibliotēkas krājumā pasūtīšana izmantojot SBA
3. Abonētās datubāzes Bezmaksas piekļuve 2 datubāzēm Letonika, Lursoft Laikrakstu bibliotēka.
4. Uzziņas un konsultācijas Konsultācijas par bibliotēku un tās izmantošanas iespējām
5. Apmācības Apmācības informācijas meklēšanā internetā un e-pakalpojumu izmantošanā
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts Cena
1. Datorizdruka A4 melnbalta 0.07
2. Datorizdruka A4 krāsaina 0.11
3. Datorizdruka A3 melnbalta 0.28
4. Datorizdruka A3 krāsaina 0.28
5. Datorizdruka Teksts ar melnbaltu att. 0.14
6. Datorizdruka Teksts krāsainu att. 0.43
7. Kopēšana A4 viena puse melnb. 0.07
8. Kopēšana A4 viena puse krās. 0.11
9. Kopēšana A4 abas puses melnb. 0.14
10. Kopēšana A4 abas puses krās. 0.17
11. Kopēšana A3 viena puse melnb. 0.14
12. Kopēšana A3 viena puse krās. 0.28
13. Kopēšana A3 abas puses melnb. 0.21
Informācija par pakalpojumiem iestādes internetvietnē:
Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1987

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

94

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

16

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2018.gadā:

311

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

87

Pārējie:

224

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

4013

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

3427

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

586

Virtuālais apmeklējums:

800

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

7088

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

282

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 1847
Seriālizdevumi 5237
Nošizdevumi 4
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 108

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 52
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 39
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 13

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

881

Izslēgto dokumentu kopskaits:

436

Krājumu kopskaits 2018.gada beigās:

6700

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 288 5986
Seriālizdevumi 590 436 692
Audiovizuālie resursi 1 9
Nošizdevumi 1 5
Pārējie dokumenti 1 1
Elektroniskie resursi 7
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 56 197

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2018.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 9
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 8
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2
Printeru kopskaits:

2

Skeneru kopskaits:

2

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1